Waarom president Trump het doodvonnis voor ons klimaat zal zijn

Is er nog goed klimaatnieuws mogelijk na de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen? Misschien alleen dat de rest van de wereld zich nu eindelijk eens kan voorbereiden op een wereld die meer dan drie graden Celcius warmer is. Want vergis je niet: dat is wat nu zal gebeuren, stelt New Scientist-redacteur Micheal Le Page. 

Donald Trump, doodvonnis voor ons klimaat
Donald Trump, doodvonnis voor ons klimaat

Andere landen zullen volhouden dat het klimaatakkoord van Parijs doorgang zal vinden, of de VS nu meedoen of niet. Maar de werkelijkheid is dat de gevolgen van deze verkiezingen gigantisch zullen zijn, tenzij Trump tot nog toe loog over zijn klimaatvoorstellen.

De verkiezing van Trump zorgt voor drie grote problemen. Allereerst: geld. De grote overwinning van het akkoord van Parijs was dat alle landen, niet alleen de rijke landen, zich aan de uitstootrichtlijnen zouden houden. Maar de reden dat veel arme landen dat deden, is dat hen financiële hulp is beloofd. Vanaf 2020 moeten de rijkere landen ongeveer honderd miljard dollar per jaar besteden om de armere landen te helpen hun uitstoot te beperken. Veel van de beloftes die in Parijs gedaan zijn, zijn afhankelijk van dat geld.

Groeiende uitstoot

Neem bijvoorbeeld India. Het is de op vier na grootste producent van broeikasgassen ter wereld, en zijn hoeveelheid uitstoot groeit rap. Het land beloofde in Parijs om zijn koolstofintensiteit te verminderen. Dat wil zeggen: het zal per geproduceerde eenheid energie minder CO2 uitstoten. En die nog vrij beperkte belofte, is al afhankelijk van de beloofde financiële hulp.

Rijke landen liepen al achter op de belofte om dat geld te leveren. Nu Trump zegt dat hij de Amerikaanse financiering van klimaatmaatregelen zal tegenhouden, is het nog onwaarschijnlijker dat dat geld er komt. Dat geeft veel landen een legitiem excuus om hun beloftes uit Parijs niet langer na te komen.

Nog erger is dat deze beloftes überhaupt al niet toerijkend zijn. Het doel van de akkoorden van Parijs is om de opwarming te beperken tot twee graden Celcius. Maar zelfs als alle landen zich aan hun belofte houden, en een tandje bijschakelen na 2030, wanneer de afgesproken termijn afloopt, dan nog zal de planeet meer dan drie graden opwarmen.

Startschot

De deal die in Parijs werd gesloten, was alleen bedoeld als startschot. Volgens de afspraken moeten landen regelmatig hun plannen evalueren en verbeteren. Het probleem is alleen dat er geen enkele manier is om dat af te dwingen. Hoewel dit opschaalgedeelte van het akkoord in theorie wettelijk bindend is, hangt het in de praktijk meer af van onderling vertrouwen. ‘Ik doe het, als jij het ook doet.’

Dat brengt ons tot het tweede grote probleem. Als de VS niet doen wat ze hebben afgesproken – en ze schieten nu al tekort – dan is de kans klein dat andere landen wel zullen opschalen. En hoewel het een aantal jaar kan duren totdat de VS ook formeel uit het akkoord is gestapt, is dat in de praktijk volkomen irrelevant. De wereld was afhankelijk van het leiderschap van de VS. Een voorbeeld waarbij zij meer zouden doen dan beloofd. In plaats daarvan doen ze minder.

En zo komen we bij het derde grote probleem. De VS zijn de op-één-na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld. Het is echt nodig dat juist zij die uitstoot verminderen.

Nul procent kans

In het akkoord uit Parijs, heeft de VS beloofd hun uitstoot in 2025 met een derde te verminderen, vergeleken met het niveau van 2005. Om dat voor elkaar te boksen moeten de VS niet alleen al het voorgestelde klimaatbeleid invoeren, stelt een recent onderzoek, maar ook nog eens nieuw beleid bedenken. Met de verkiezing van Trump is er nu nog slechts nul procent kans dat dat lukt.

Wel is er een restje schamele hoop. Trump zou er per ongeluk voor kunnen zorgen dat de uitstoot daalt doordat hij een serieuze en langdurige financiële crisis veroorzaakt. Maar zonder acties en plannen om over te schakelen naar alternatieve energiebronnen, zou de uitstoot alsnog toenemen zodra de economie weer aantrekt. Hetzelfde gebeurde na de crisis van 2007.

Zouden andere landen de VS kunnen dwingen om toch hun taken uit te voeren? Verrassend genoeg: ja. Landen die de prijs van koolstof bepalen zouden samen invoertarieven kunnen stellen op goederen uit de VS, tenzij ze zelf ook een koolstofprijs afspreken. Dat klikt wellicht ondenkbaar en weinig realistisch – maar zo klonk het presidentschap van Trump tot voor kort ook.

Doodenge tijden

Natuurlijk kan het best dat Trump niet zo lang in het Witte Huis zal zitten. Maar zelfs als een democraat die het klimaat wel hoog op de agenda heeft staan hem in 2020 opvolgt, is de schade al onomkeerbaar. Tegen de tijd dat de opvolger van Trump aan de macht komt, heeft de wereld al genoeg CO2 de atmosfeer in gepompt om de aarde anderhalve graad op te warmen – precies het niveau dat de akkoorden van Parijs als absolute max hadden ingesteld. Dit zijn doodenge tijden.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste wetenschapsnieuws? Meld je nu aan voor de New Scientist nieuwsbrief. 

Lees ook:

Over de auteur

Michael Le Page

Michael Le Page is redacteur voor de Engelse editie van New Scientist en schrijft over alles van klimaatverandering tot genbewerking.49 Reacties

 • Peter

  | Beantwoorden

  Goed dat Trump de hoax van de klimaatverandering doorprikt.
  Niemand in Nederland wil horen dat het klimaatsverhaal een politiek verhaal is zonder waterdicht wetenschappelijk bewijs.
  Het zoeken naar alternatieven is toch zinvol, niet vanwege CO2 uitstoot, maar omdat fosiele brandstoffen op zullen raken.
  De spelletjes die met CO2 uitstoot gespeeld worden, zoals verkoop van uitstootrechten zijn kwalijk en zullen nu gelukkig afgeremd worden.

  • Bjorn

   | Beantwoorden

   Als je gewoon om je heen kijkt en wat interrese hebt in de toekomst dan kun je niet ontkennen dat we zo kunnen blijven doorgaan. Wij zijn op zeer korte tijd de wereld aan het opgebruiken wat in de natuur honderdduizenden tot miljoenen jaren heeft oogebouwd. Geef eens een goede reden waarom we niet zo snel mogelijk een een duurzaam systeem zouden ontwikkelen ( behalve dat het geld kost)
   Het klimaat veranderd continue, dus een hoax kan het nooit zijn. Stel dat we er toch niet zoveel in te zeggen hebben als we denken. Dan is de moeite zeker niet voor niets geweest.

  • Tim

   | Beantwoorden

   We zijn momenteel, net zoals Bjorn al zegt, massaal fossiele brandstoffen aan het oppompen. De aarde/natuur produceert in een jaar niet meer dan een paar liter aan fossiele brandstoffen, wat jij in één tankbeurt in jouw auto gooit. We zijn dus met een razend tempo de fossiele voorraden van de aarde aan het opmaken.

   Verder komt er met het verbranden van die fossiele brandstoffen enorm veel CO2 vrij. Meer CO2 zorgt ervoor, en dat is met wetenschappelijke onderzoeken bewezen, dat de ozonlaag dunner wordt. Door die dunnere ozonlaag wordt het warmer op aarde en gaan de ijskappen smelten. Dit zorgt weer voor een hogere waterspiegel en dat heeft invloed op iedereen in de wereld, waaronder wij in Nederland. De zeespiegel zal in de 21ste eeuw met maximaal 82 centimeter stijgen. Dat kunnen de Nederlandse dijken en duinen niet aan en er zal dus land gaan overstromen.

   Dus om dit alles te voorkomen moeten we naar mijn mening in 10 jaar voor 75% aan duurzame energie opwekken. Dit is mogelijk, maar dan moet er door iedereen daaraan meewerken. Bedrijven, overheid en particulieren moeten ervoor openstaan over te stappen op duurzame energie en hier ook in investeren. In Nederland zijn we daar naar mijn mening momenteel goed mee bezig door 5 kolencentrales te sluiten en honderden windmolens op zee te bouwen. Dit is een tijdelijke investering waardoor we in de toekomst ook nog gegarandeerd blijven van energie EN de klimaatveranderingen, waarvan u beweert dat ze er niet zijn en geen invloed hebben op ons dagelijks bestaan, zullen verminderen.

   Het is een uiterste noodzaak om nu iets te gaan doen aan deze vernietiging van de aarde. Het gaat er niet alleen om dat we geen energie meer hebben als alle fossiele brandstoffen opzijn, maar ook om het feit dat de mens niet meer normaal zal kunnen leven onder deze nieuwe omstandigheden.

   • Steven

    | Beantwoorden

    Ik ben het met de strekking van je verhaal eens, maar het stukje over verdunning van de ozonlaag is onzin. Ozon is net als CO2 een broeikasgas (veel sterker zelfs) en om die reden zou afbraak juist ‘gunstig’ zijn (maar om andere redenen helemaal niet). Het wordt warmer omdat CO2 verhindert dat warmtestraling de ruimte in verdwijnt.

 • Het virus mens.

  | Beantwoorden

  Gelukkig ben ik al oud genoeg om de gevolgen niet ten volle te hoeven dragen. Vreselijk om nog steeds stompzinnige onwetendheid gepropageerd te zien door het dwaze kuddevolk. Hopelijk neemt gerechtigheid wraak op de ontkenners. Leve de toekomstige aarde ontdaan van het virus met de schoenen. 09.11.2016 betekende niet het doodsvonnis van de mens op een leefbare Aarde. Het is die dag enkel maar vervroegd.

 • John

  | Beantwoorden

  Grappig om dan elders te lezen dat de uitstoot CO2 helemaal niet toeneemt, maar dat de toename veroorzaakt wordt door natuurlijke oorzaak…

  • Steven

   | Beantwoorden

   Vertel dan eens waar dat ‘elders’ te vinden is.

   Ontken je dat fossiele olie/gas/steenkool verbrand wordt?
   Of ontken je dat gebruik van fossiele brandstof de afgelopen eeuwen is toegenomen?
   Of ontken je dat daar CO2 bij vrijkomt?
   Of noem je dat geen uitstoot?

   Ik ben benieuwd, maar het zal wel weer stil blijven.

 • H van Meijel

  | Beantwoorden

  Het klimaatakkoord is een uiterst slecht en zwak akkoord. Waarom niet nu juist olie steenkool etc. zeer gezakt zijn in prijs b.v. 35 euro per ton CO2 uitstoot van de bepaalde opgegraven/gepompte fossiel energie te belasten bij de bron, en deze berekenen dit door in de prijs, degene die verbruikt betaald en hoeven arme landen niet geholpen te worden, zij gebruiken minder en als dat omhoog gaat dan ook meer. Over de hele wereld worden producten gerelateerd met fossiel duurder, dus ook plastics etc. en arme landen zullen ook hun producten in prijs verhogen hiermee voor de westerse wereld. Het is het makkelijkste te controleren bij de bron. En er worden geen subsidie spelletjes gespeeld welke een oneerlijk marktmechanisme totaal verstoren. Kijk naar de centrales. Geen voorrang op levering en verplicht als er geen groene energie is. Verwerpelijk. En de energie transitie wordt dan op economische gronden verricht.
  Wat je nu ziet is dat de overheid beweert dat groen voor de economie goed is, vele banen en werkgelegenheid creëert wat eigenlijk nog meer uitstoot genereert door dat er meer geconsumeerd wordt. Het bij de bron belasten maakt een consistent klimaatbeleid mogelijk. Maar waarschijnlijk zal dit te simpel zijn en kunnen de rijke westerse landen niet genoeg knoeien met uitstoot gegevens en uitwisselen van CO2 uitstootrechten welke gezakt zijn omdat armere landen meer over hebben en de rijke landen er bijna niets voor betalen ( wederom uitbuiting )

 • David Dirkse

  | Beantwoorden

  Dit artikel toont het failliet van onze “wetenschap” . Meer CO2 is goed voor de natuur, CO2 is de bouwsteen van het leven op aarde. Er is geen klimaatprobleem, de temperatuurveranderingen blijven ruim binnen de natuurlijke variabiliteit. Vroeger was het vele perioden warmer dan nu. Van het klimaat snappen we nog weinig, de modellen van Het IPCC zitten er volkomen naast. Kortom: klimaat alarmisme = religie. Religieuze stellingen worden “waarheid” door eindeloze herhaling en dreigementen. Lang leve Donald Trump als hij erin slaagt de klimaatzwendel te stoppen. Een mooier gebaar voor de gehele mensheid kan je niet maken. Die miljarden kunnen beter besteed dan een leger opportunisten en parasieten op de been te houden. Misschien dat dan ook de wetenschap weer eerlijk wordt.

  • John

   | Beantwoorden

   Je bent niet de enige die er zo over denkt, David! Veel wetenschappers denken er ook zo over, maar New scientist is helaas niet veel meer dan een linkse propagandakanaal.

   De ‘feiten’ worden genoemd zoals het hen uitkomt. Jammer, maar helaas. Er zal wel ergens een aardige cent subsidie gevangen worden

   • David Dirkse

    | Beantwoorden

    wereldwijd wordt per dag 1 miljard uitgegeven om klimaatverandering te “bestrijden”. Het aantal “sustainability” , “climate foundations” en “energy transition” instituten inclusief professoren met hun hofhouding is dan ook niet meer te tellen. En Greenpeace, Urgenda, WWF, milieudefensie. WISE………
    Al Gore heeft met zijn film (inconvenient truth) de bureaucratische kat op het spek gebonden. Want met zo’n heilig doel als het redden van de planeet kan je als regering, EU, VN, met ongelimiteerde hoeveelheden geld schuiven zonder de noodzaak tot verantwoording. Hoe beoordelen we een dokter die zijn zakken vult door de mensen een ziekte aan te praten?

    • wim

     | Beantwoorden

     en dokters liegen niet beste david dirkse

     • Jose

      |

      Wat Trump betreft: Trump_= Satan = Trump
      Kijk naar die duivelse kop en je weet genoeg….

  • H. van Hilst

   | Beantwoorden

   Toch fijn dat mensen als David Dirkse het allemaal zo goed weten. En dat hij doorziet dat ‘onze wetenschap’ failliet is. Hij is vast een geweldige kenner op dit gebied met een onschatbare ervaring, niet zo’n prutser als al die malle klimaatwetenschappers. Zo’n man zou je toch direct een Nobelprijs gunnen.

  • wim

   | Beantwoorden

   neen david co.2 is niet goed en kijk maar in de lucht veel vuil er in zit

  • wim

   | Beantwoorden

   david je komt zeker van de fossiele bedrijven he ! ontkenner

  • wim

   | Beantwoorden

   kijkt hoeveel methaan gas en f gassen en lachgas en door fossiele brandstoffen in de atmosfeer zit gevangen daardoor warmt het op je zeggen ik geloof je niet maar ik wel

   • wim

    | Beantwoorden

    dit zijn krachtige broeikasgassen

  • rofer

   | Beantwoorden

   Trump staat mij iets teveel met Bijbels in de hand en hij heeft ’t te vaak over: God bless you , dus hij is zeer zeker al een goede komediant.

 • Hannes

  | Beantwoorden

  In de geschiedenis zijn vaker warme periodes geweest zoals van 8000 – 4000 v.chr., de Romeinse periode en de warme periode rond het jaar 1000. Volgens sommige middeleeuwse kronieken was druiventeelt in zuid engeland toen heel gewoon. Dat het nu weer warmer wordt, na de kleine ijstijd van 1600~ 1900 is helemaal niet zo uitzonderlijk. E volgens recente metingen lozen vulkanen jaarlijks een veelvoud aan kooldioxide van wat de mens ‘presteert’.

 • H van Meijel

  | Beantwoorden

  Ja inderdaad klimaatveranderingen hebben zich voorgedaan over een lang verleden, echter wat er nu gebeurt is dat eerstens over een periode van 1500 jaar heel veel bos gekapt/grond is ontgonnen voor brandstof, landbouw en steden alsook bosbranden tijdens oorlogen etc. Want waarom staat bos op arme zanderige grond en op voor landbouw ongeschikte gronden als bergen. Vele grote kale oppervlaktes in Oost Europa was vroeger landbouw maar doordat het Westen een voldoende productie had en goedkoper kon is er veel braak gelegd, en dit is al heel lang over de hele wereld gaande. Ook in Amerikaanse staten en West Europa. Voordat het in genoemde gebieden plaatsvond was eerst het Midden Oosten en de Sahara aan de beurt. Daar is ook de eerste beschaving en landbouw en een mate van economie gestart en uitgezworven over de wereld. Het werkt als dieren die een gebied kaal vreten en verder trekken. Dus toen de Sahara kaal was en levensomstandigheden verslechterden trok men verder. En kapte en ontgon men verder. Immers water is er voldoende in de Sahara, maar diep, heel diep weggezakt en doordat er geen bos en vegetatie is, is de vocht circulatie verstoord en regent het ook niet meer. Waarom in Mexico wel veel bomen? Afrika krijgt ook veel problemen, mensen ontbossen voor brandstof charcoal..Dat kan als je maar herplant. Boeren telen aardappelen etc. als brandstof voor de mens, maar oogsten en planten ook weer. Dat moeten we met bossen ook gaan doen, planten en onderhouden en het teveel gegroeide gebruiken voor brandstof en herplanten. Immers rottend hout, oude takken en bomen geven warmte, de energie en de CO2 stoten toch de CO2 uit alleen de warmte gebruiken wij niet. Dan kan er weer evenwicht komen. Belasting op fossiel bij de bron en die gebruiken om de miljarden ha kale oppervlaktes te her planten. Alle andere technieken is kostbaar, voor de derde wereld niet bereikbaar qua investeringen en geeft dus mensen daar geen werk. En dat is de tweede duurzaamheid, zorgen dat mensen in gebieden kunnen blijven leven, en niet migreren naar het westen, het is ze niet kwalijk te nemen. Immers velen van ons in het westen wonende Amsterdam e.o. willen zelfs ook niet wonen op het iets armere platteland, en zeker niet in Groningen

 • Dirk Van de Voorde

  | Beantwoorden

  Je kunt maar beter geld steken in aanpassing dan aan de illusoire gedachte dat wij mensen het klimaat wel eens even zullen regulereng.

  Armoede: 1/2 van de wereldbevolking leeft in armoede. ENERGIE OM DE ARMOEDE TE STOPPEN

  Droogte: 1/3 van de wereldbevolking heeft geen sanitair water. ENERGIE OM WATER TE ONTZILTEN

  Isotopen Bismuth 213: 1/2 krijgt te maken met kanker (bv tegen leverkanker alfa straling nu een groot tekort ook voor medisch onderzoek) KERNENERGIE NOODZAKELIJK

  Elektriciteit: 1/4 heeft geen toegang tot het elektriciteitsnet

  Welk alternatief is er voor schaarse olie?
  Er wordt wel genoemd dat grondstoffen schaarser worden, maar de ernst lijkt niet door te dringen. Wie denkt dat wij dat gaan oplossen met windmolens of zonnepanelen is er aan voor de moeite.

  Oplossingen ter vervanging van schaarser wordende energiebronnen, kunnen averechts werken op een vermindering van de CO2-problematiek.
  – teerzandolie uit Canada
  schalieolie in de Verenigde Staten Utah en Colorado (3000 miljard vaten olieschalie) nu nog te duur om boven te halen!
  de Bakken-formation is een steenlaag van 520.000km2. Ze bevindt zich onder Noord en Zuid-Dakota en montana
  De Bakken regio wordt nu al uitgeroepen tot het Saoedi-arabië van de VS.
  Schaliegas maakte in 2012 37% uit van de totale gasproductie
  De VS zou zelfs exporteur kunnen worden van aardgas ( de wet laat dit niet toe)
  Obama stelt dat de VS genoeg gas heeft om 100j eigen behoeften te voorzien
  China zou de grootste reserves schaliegas te wereld in zijn bodem hebben.
  Polen is dan weer naarstig op zoek naar een manier om zelf schaliegas te produceren om zo minder afhankelijk te worden van Rusland
  Pre-salt oil in Venezuela en Brazilië .

  Nochtans is er hoop …… Zie Thorium. ….. kirk Sorensen……Fibre Energy
  Gr Dirk

  • wim

   | Beantwoorden

   algen olie en algen kweken en waterstof en elektrische transport en algen brandstoffen voor vliegtuigen en voort ! om co.2 verminderen

 • rofer

  | Beantwoorden

  verzenden lukt niet

 • rofer

  | Beantwoorden

  Vroeger wordt teveel gebruikt ,over grote perioden was het toen warmer dan heden en kouder, echter het gaat over heden.Vroeger waren er weinig mensen,die iets op mondiale schaal konden uitrichten. Nu zijn er ± 7 miljard mensen ,die sinds 1800 zo’n 2 à 3 industriële revoluties achter zich hebben, in 1800 was de werdeldpopulatie ong. 1 miljard , 200 jaar later heden 7 miljard,dat is een explosie Hoewel 200 jr kosmisch gezien een oogwenk is. Afgezien van CO2, is er veel meer
  dan de planeet gevergd. Welke de bevolking op termijn naar 10 miljard zal zien gaan groeien. In de afgelopen 200 jr. zijn de (te) grote productie en de buitenspori
  ge overconsumptie ontstaan ,welke ons verbond aan het begrip: economie en de navenante economische wetmatigheden. De welvaart is gegijzeld aan economische
  wetmatigheden .Een ‘gezonde’ economie gedijt bij ‘groei’ en groeiende productie en
  groeiende consumptie heden. Met als bijproduct groeiende vervuiling in vele opzich
  ten. ‘Groei’ is dus ‘heilig’ (de nieuwe religie). Een voorbeeld ,de chemische Industrie.
  De website v. AKZOnobel geeft ’t laatste jaar een omzet van 15 miljard euro aan met de productie van: verven ,coatings, chemicaliën,brandvertragers,asfalt,chloor,
  polymeren,drijfgassen enz. De website van DSM vermeldt ’t laatste jaar een omzet
  van 7 miljard euro aan productie van:plastics, elastomeren,propeen ,butadieen,
  thermoharders,weekmakers,propeen,benzeen,polyethyleen enz. Dit zijn alleen 2 Nederlandse bedrijven,die moeilijk te neutraliseren stoffen produceren.In U.S.A ,
  Duitsland, zijn grotere bedrijven die dit de wereld inslingeren. Ten koste van econo
  mische groei dus een groeiende productie en groeiende consumptie existeren deze
  bedrijven met hun vervuiling. Het CO2 probleem niet eens meegeteld,is dit al een
  mega vervuiling van de huidige moderniteit en het te hoge verbruikstempo v. aardse grondstoffen. Een beklemmend vooruitzicht.

 • Alwin

  | Beantwoorden

  Vermenning van feiten en meningen is helaas erg populair.
  Ik hoop dat al die klimaatontkenners nog lang genoeg zullen leven om aan hun kleinkinderen te moeten uitleggen wat hun bezielde. Een gewoon goed oplosbaar probleem zo lang ontkennen dat het miljarden mensenlevens zal kosten.
  Zou sorry genoeg zijn?
  Of het spijt me?
  Of..

  Wordt wakker en lees eens informatie buiten je mind-fuck wereldje, dat verassend weinig verschilt van radicale islam!

  • David Dirkse

   | Beantwoorden

   De meeste Nederlanders zijn op klimaatgebied gehersenspoeld door decennia van foute berichtgeving.
   Dat argument van het nageslacht is altijd grappig: alsof ik (die niets van dat klimaatalarmisme geloof) het niet voor het nageslacht doe. Op grond van vele publicaties kom ik tot de conclusie dat het vrijwel uitgesloten is dat CO2 het klimaat veel kan veranderen (beetje maar, plm. 0,4 graden C bij verdubbeling) Waterdamp en wolken bepalen de temperatuur al is het mechanisme nog onduidelijk. De klimaatalarmisten gaan deze eeuw nog volkomen door het stof, want zij verkwistten de miljarden waarmee je de levens van miljoenen mensen kunt verbeteren. Door je geld weg te gooien aan achterlijke technologie als windmolens kan je het niet uitgeven aan onderzoek naar wat wel werkt. Van het klimaat begrijpen we nog lang niet alles maar van energie weten we veel. Op zon en wind pleegt een land zelfmoord. Dat kan je na een paar lessen natuurkunde uitrekenen. Maar de Groene Gelovigen willen de antwoorden niet weten. Sterkte gewenst.

   • Steven

    | Beantwoorden

    ‘Op grond van vele publicaties’ – het overgrote deel van de publicaties (en zelfs dat is nog een understatement) erkent het versterkte broeikaseffect en de gevolgen voor het klimaat. Maar u leest liever alleen wat in uw straatje past?
    ‘Gehersenspoeld’; ‘foute berichtgeving’. Moet dit doorgaan voor een objectieve kijk, of bent u het zoveelste samenzweringswarhoofd op deze site?

   • rofer

    | Beantwoorden

    Dus jij meent ,dat een mensenpopulatie (de CO2 even weglatend), van 7 miljard stuks gerealiseerd in 200 jaar ,die er de afgelopen 3 miljard jaar nooit geweest is , gewoon te negeren is?, (binnen enkele decennia naar 10 miljard stuks groeit) geen invloed op de aardse omgeving heeft . Deze week al werd Nederland opgescheept
    met 2 keer de langste autofile’s ooit (2 keer boven de 800 km aan auto’s) dat is lang
    zamerhand niet meer te verteren

   • rofer

    | Beantwoorden

    Dirk jij ook, je moet aan de bak ,genoeg gezwamd ,wie z,n schuld het is, je moet WATER tegen gaan houden ,daar moet nu je visie vandaan komen hoe dat te doen,
    Voor of tegen telt niet meer ,dat speelt geen productieve rol ,WATER opvangen,daar
    moet je over na gaan denken.

  • Quintus

   | Beantwoorden

   Noem maar even paard en ruiter, als je over “vermenning” spreekt. Wie in deze discussie doet het waar precies? En – voor het geval je “vermenging” bedoelt – ik ontken geenszins, dat er een klimaat is. Nochtans ontken ik de radicale-islam-achtige ideologie van “de mens is schuld aan de aardverwarming”. Die ideologie staat namelijk bol van de beweringen die niet door feiten worden gestaafd. Het leest, alsof jij de oplossing hebt voor dat “gewoon goed oplosbaar probleem”. Ben benieuwd, wanneer jij eindelijk als Minister van Klimaatregulering als nieuwe messias wordt geinaugureerd. Wanneer dat gebeurd, denk dan aan mij; ik heb dan namelijk nìet op jou gestemd.

   • Steven

    | Beantwoorden

    “Die ideologie staat namelijk bol van de beweringen die niet door feiten worden gestaafd” is een beweringen die niet door feiten worden gestaafd. Kom dan ook met concrete argumenten als je werkelijk een punt wilt maken.
    En zorg dat je eerst zelf foutloos schrijft voordat je emmert over een verschrijving van een ander.

 • Alwin

  | Beantwoorden

  Denken in complotten, hersenspoelen.. En dat altijd bij anderen.. Tja. Er is echt weinig verschil tussen broeikasontkenners en mensen die de Waarheid vinden in hun radicale geloof.
  Bijna alle wetenschappers zijn het eens! Complot? Ja van de gebroeders Koch en wat andere ultra radicale partijen! En die “Waarheid” geloof jij.
  Kijk buiten je eigen koker en zie op wat voor verschrikkelijke manier je om de tuin geleid wordt.

 • Jan-Tiest Pelckmans

  | Beantwoorden

  Helaas loopt ook dit blad in de val zich als politiek platvorm te laten misbruiken. Als lid van (vroeger) Natuur en Techniek sinds 40 jaar voel ik me steeds minder thuis bij dit medium.

  • rofer

   | Beantwoorden

   Maar ik mag toch hopen dat U zich niet thuis voelt in steeds toenemende rijen automobielen ,waarvan o.a. de banden zeer moeilijk afbreekbaar zijn.

  • rofer

   | Beantwoorden

   Jan ,valkuil zeg je ,dat kan best ,maar kan jij dat water even tegenhouden,wat in noord-Noorwegen gaande is ,CO2 of geen CO2 , klimaat ontkenner of ex-lid van Natuur en Techniek ,dat is totaal niet van belang , je moet WATER tegen houden Jan,
   of je,je nu thuis voelt of niet ,het gaat er om je voetjes droog te houden beste, daar moet nu over gezwamd worden ,je moet aan de bak!

 • Ron

  | Beantwoorden

  Ik verwacht van newscientist meer objectiviteit in plaats van mee huilen met de (klimaat)wolven.

  • Steven

   | Beantwoorden

   En ik verwacht hier bij New Scientist een meer genuanceerde reactie dan een niet-welgevallige mening te kwalificeren als ‘meehuilen met de wolven’. In jouw ogen is de enig mogelijke objectiviteit blijkbaar instemmen met jouw struisvogelstandpunt. Waar heb je die ‘objectieve’ kennis opgedaan? Een hele middag youtubefilmpjes bekeken?

 • chill

  | Beantwoorden

  lmao…. de Alex Jones fanbase vind je ook overal.

  voor de geïnteresseerde deze link (podcast)
  http://www.theskepticsguide.org/

 • Peter

  | Beantwoorden

  Klimaat is niet alleen CO2, het gaat ook over onze westerse vrijheid. We kunnen onze ogen sluiten en lijdzaam toezien wat er in de Afrikaanse landen gebeurt (ontbossing, industrie, verwoesting, oorlog, etc..) maar al die mensen (vluchtelingen) uit Afrika en andere instabiele landen zullen naar het westen vertrekken. Het is dus niet alleen een klimatologische noodzaak, maar ook een noodzaak om het westen te behoeden voor een vluchtelingen instroom vanuit ontboste landen waar niets meer groeit en de woestijn en populatie oprukt naar het westen! Dus al die mensen die zich zorgen maken om de “hoax” van CO2 zouden zich eens wat meer moeten verdiepen in alle neven effecten die klimaatveranderingen met zich meebrengen. En deze discussies over klimaatverdragen gaan verder dan alleen over CO2 uitstoot, het gaat mml ook over het voorkomen van een massale vluchtelingen uitstroom vanuit niet westerse landen! En investeren in “groen”, discussies te voeren in duurzame energie op globaal niveau kan onderontwikkelde arme landen perspectief bieden en wellicht een gezonde economie bieden met groene energie!

 • erik van ravenstein

  | Beantwoorden

  tjah nep scientists van newscience …. de reacties lezend, lijkt dat uw medewerkers wat meer feitenonderzoek moeten gaan doen voordat u weer een propaganda artikeltje plaatst…. overigens is propaganda een misdaad. we gaan eens uitzoeken waar uw centjes vandaan komen …

  • Steven

   | Beantwoorden

   Uit de reacties meen je te kunnen opmaken dat de medewerkers meer feitenonderzoek moeten doen?
   Er moet meer feitenonderzoek worden gedaan voordat er een propaganda-artikeltje geplaatst wordt?
   Hoe krijg je zoveel wartaal in zo’n kort stukje. Je logica rammelt.

   Propaganda een misdaad? Welnee. Je feitenkennis houdt ook al niet over.

   Wordt jij door Trump betaald, of verspreid je gratis onzin?

 • Segher Marc

  | Beantwoorden

  Zijn er ook mensen die aan een wereldwijde geboortebeperking willen denken? Wat zou het effect zijn van pakweg 3 miljard minder mensen op het klimaat?

 • ir Th.J.H. Nieste

  | Beantwoorden

  Vergelijk de Aarde met Venus. Op Aarde zou een toename van CO2 in de lucht van 2 kg/m2 aardoppervlak naar 4 kg/m2 geleid hebben tot de klimaat verandering. Op Venus, dichter bij de Zon, is er meer dan een miljoen kg/m2 en de temperatuur is daar ruimschoots beneden 500 gr Celsius.
  De werkelijke oorzaak van de klimaat verandering is verwoestijning: driekwart van het landoppervlak is woestijn of bezig woestijn te worden. Daardoor zijn er te weinig planten om de CO2 uit de lucht te halen, waardoor de hoeveelheid.
  De oplossing is de woestijnen weer vruchtbaar en begroeid maken. Zie: http://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change

  • Steven

   | Beantwoorden

   Ah, de oorzaak van klimaatverandering ligt dus niet aan de toename van CO2.
   Het komt door de verwoestijning, waardoor het CO2 gehalte toeneemt, waardoor de hoeveelheid.

   Dank voor uw verhelderende bijdrage.

 • Jeroen

  | Beantwoorden

  De discussie gaat in veel gevallen over opwarming van de aarde. Dit is natuurlijk een probleem, echter het verlies aan biodiversiteit is een veel groter probleem omdat dit onomkeerbaar is. Jammer dat dit ook in het nieuws onderbelicht is.

 • Theo

  | Beantwoorden

  Ettelijke tienduizenden jaren geleden was Antarctica een tropisch gebied, terwijl het hier een grote wateroppervlakte was, of misschien zelfs een ijsvlakte. Politiek den Haag heeft besloten dat zoiets nooit meer mag gebeuren….

  • Steven

   | Beantwoorden

   Niet alleen Den Haag, en de politiek was hier zeker geen voorloper in. Ook niet nooit meer, maar niet in de heel nabije toekomst, door ons zelf veroorzaakt. Antarctica heeft tropische periodes gekend maar dat was echt wel wat verder in het verleden dan die ettelijke tienduizenden jaren van jou. Ach, wat zou het, feiten – who cares, als je ‘alternatieve’ kunt verzinnen.

   Jij vindt het geen probleem als je huis onder water komt te staan, blijkbaar?

Plaats een reactie