Melk niet even goed voor elk

Een volwassen mens hoort helemaal geen melk te drinken, daar is hij niet op gebouwd! Althans 65 à 70% van de wereldbevolking is er nu nog niet op gebouwd, de rest inmiddels wel.

Ik wist wel dat lactose-intolerantie voorkomt, ik heb het zelf ook, maar ik wist niet dat ik dus eigenlijk normaler ben dan mensen die rustig melk kunnen drinken zonder klachten!

Het probleem met melk zit hem in het melksuiker lactose. Om dit te kunnen verteren heb je het enzym lactase nodig. En eigenlijk hebben alleen zuigelingen dit enzym paraat, omdat zij van moedermelk moeten leven. Vanaf een jaar of 3, en bij blanke Europeanen vanaf een jaar of 18, verdwijnt dit enzym uit ons lijf. Tenminste, bij 65 à 70% van de mensen dus.
Hierover staat een uitgebreid artikel in VoedingsMagazine juni 2010.

Wanneer je zonder dit enzym toch melk drinkt, kan het lactose niet door de darm worden verteerd. Dit geeft bij sommige mensen weinig klachten. Anderen krijgen een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en soms misselijkheid en braken. Of je klachten krijgt hangt o.a. af van of je iets eet bij de melk, of je in plaats van melk karnemelk neemt of yoghurt (deze twee geven meestal minder klachten) maar vooral ook van je genen. In Afrika en Azië krijgt bijna iedereen klachten, in Nederland ongeveer 6% van de bevolking.

Toch denk ik dat meer Nederlanders misschien last hebben van lactose-intolerantie. De symptomen zijn pas de laatste vijftig jaar erkend. In Nederland hoor je veel vaker dat mensen een spastische darm hebben, oftewel IBS (Irritable Bowel Syndrome). Volgens een onderzoek zou 45% van de IBS-patiënten lactose-intolerant zijn, terwijl de meesten dat zelf niet weten. Misschien toch even laten nakijken… of gewoon zelf testen wat er gebeurt als je de melk vermindert of vervangt door karnemelk. Niet helemaal weglaten, iedereen heeft zuivel nodig voor het calcium, de vitamines B12 en D.

Vroeger bracht men dit iets minder genuanceerd, kijk naar Penny de Jager en Marco Bakker

Maar hoe kan het dan dat 30 à 35% van de mensen wel lactase blijft maken en gewoon melk kan drinken? Of waarom doen we dat niet allemaal gewoon als melk zulke nuttige voedingsstoffen bevat?

Om daar achter te komen is DNA onderzocht van skeletten van eeuwenoude landbouwers, vet op opgegraven potscherven ontleed en zijn botten van eeuwenoude koeien bekeken. Zo heeft men ontdekt dat vanaf zo’n 7500 jaar geleden steeds meer mensen in Europa lactose konden afbreken. In die tijd ontstond namelijk de melkveehouderij in Europa. Omdat melk zoveel eiwit energie en vitamines bevat, was het een evolutionair voordeel voor de mens om melk te kunnen verteren. Mensen die niet tegen melk konden, gingen in die tijd nog dood aan de diarree. De rest overleefde! Geleidelijk is zo een verandering ontstaan in de genen. (VoedingsMagazine april 2010)

Waarom we niet allemaal die genen hebben is nog niet opgelost. In Afrika is dit hele proces niet opgetreden. De theorie daarover is dat er nu eenmaal veel meer zon is, waardoor de mensen zelf hun vitamine D en daardoor ook calcium kunnen verzorgen. Melk is dan minder nodig.

Wij arme drommels zonder lactase in het regenachtige Nederland moeten dus maar gewoon zoveelmogelijk zonnestralen opvangen wanneer het kan, en daarnaast kleine beetjes yoghurt, liefst met cruesli eten!
Maar heel soms neem ik een dag opgeblazen zijn toch voor lief voor zo’n overheerlijke ice cappuccino….

Over de auteur

Petra Tiemens

Petra Tiemens werkte als arts in revalidatie, psychiatrie, transplantatie en doet nu medische keuringen. Daarnaast studeerde ze in 2010 af in Talen en Culturen van China, met als bijvak Journalistiek en Nieuwe Media in Leiden.1 Reactie

 • Geertje

  | Beantwoorden

  In dit artikel ontbreekt iets.
  Er is een aantal jaren geleden onderzoek gedaan hoe de Roma zich verhouden tot andere volken/stammen in Europa, omdat men dacht dat het een gesloten gemeenschap was waarbij zich weinig vermenging met andere rassen had voorgedaan.
  Hier gaat het niet om, maar wat men ontdekte tijdens dit onderzoek is dat er mensen zijn onder te verdelen in twee groepen met twee types DNA, waarbij de ene groep een enzym (lactase) in de darmen mist die het koemelk eiwit kan afbreken en de andere groep die dit enzym wel heeft en geen problemen heeft met de vertering van het eiwit.
  Wat men dacht m.b.t. de Roma was geheel onjuist. Er was juist veel rasvermenging onder de Roma geweest door de eeuwen heen en het was niet die gesloten gemeenschap zoals men aangenomen had.

Plaats een reactie