Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine

Natuurwetenschappen en techniek zijn voortdurend in beweging. Natuurwetenschap & Techniek volgt al bijna zeventig jaar de ontwikkelingen op de voet en informeert u daarover. In een wereld waarin alles aan verandering onderhevig is, kan een tijdschrift dat daarover schrijft niet achterblijven…  Lees verder »

De vernieuwde Natuurwetenschap & Techniek

Toegankelijker gepresenteerdBehalve over de vraag welk nieuws moet worden overgebracht, hebben we ook nagedacht over de manier waarop dat zou moeten gebeuren. Dat heeft geleid tot een volledige restyling van Natuurwetenschap & Techniek. De nieuwe lay-out is modern en overzichtelijk…  Lees verder »

Natuurwetenschap & Techniek, wetenschapsmagazine van formaat

Méér vaste rubriekenProfielOntdekkingen en uitvindingen in wetenschap en techniek worden gedaan door mensen. Mensen met ambities, drijfveren en een visie. Profiel is een nieuwe rubriek waarin sleutelfiguren worden geïnterviewd met de nadruk op de mens achter de wetenschapper…  Lees verder »

Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine

We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om Natuurwetenschap & Techniek nog informatiever, interessanter en aantrekkelijker voor u te maken. Zelf zijn we ervan overtuigd dat we in die opzet goed zijn geslaagd. Natuurwetenschap & TechniekVoortaan ontvangt u méér Natuurwetenschap & Techniek…  Lees verder »

Big Brother in Arizona

Het Biosphere-2-programma lijkt nog zeker tien jaar door te gaan. Columbia University in New York ziet voortzettting van het beheer van het wetenschappelijke project wel zitten, terwijl dankzij een gulle gever geld nauwelijks een rol speelt.Nederland is…  Lees verder »

Jupiters kinderen

Het beeld van een schijfvormige, ronddraaiende nevel waarin systematisch Zon en planeten ontstaan, is waarschijnlijk toe aan een herziening. Twee groepen Canadese astronomen beschrijven in het vaktijdschrift Nature nieuwe denkbeelden over het ontstaan van de reuzenplaneten.Mogelijk bevonden de planeten…  Lees verder »

Digidino’s op tv ten onrechte omstreden

De BBC-documentaire-serie Walking with Dinosaurs is ambitieus, spectaculair, peperduur, waanzinnig populair en bepaald niet onomstreden. De ‘wetenschappelijke integriteit’ zou in het geding zijn, erger nog, de paleontologie zou zich ‘aan het grote publiek hebben geprostitueerd’. Stevige kritieken raasden…  Lees verder »

De website van William Calvin en links uit het decembernummer

Het aanvragen van een particulier domein is in de VS gemakkelijker dan in onze contreien, waar toch op zijn minst een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig is. Zo houdt de theoretisch neurofysioloog William Calvin, bekend van boeken als De rivier die tegen de berg opstroomt en De speurtocht naar intelligentie, uitgebreide informatie bij op de websites www.williamcalvin.com en williamcalvin.com. Lees verder »