Stijn Baert

Stijn BaertSollicitatiediscriminatie speelt wel degelijk mee bij het aannemen van werknemers. Stijn Baert bewees dit in 2013 met zijn opmerkelijke promotieonderzoek. Als undercoversollicitant stuurde Baert 15.000 sollicitaties uit en wachtte op reactie. In de brieven varieerde hij onder andere met etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, gender, Facebook-profielfoto, vrijwilligerswerk en ouderschap. Op basis van de reacties op de brieven bepaalde Baert dat er minder arbeidsmarktdiscriminatie is bij een overschot aan banen, dat vrouwen minder kans hebben op een sollicitatiegesprek voor topfuncties en dat etnische discriminatie afneemt naarmate iemand meer werkervaring en een hoger scholingsniveau heeft. Deze kennis ondersteunt het idee dat antidiscriminatiebeleid voor werkgevers en werknemers belangrijk is. Op dit moment onderzoekt Baert waaróm arbeidsdiscriminatie voorkomt. Hij wil de mechanismen en denkpatronen die erin schuilgaan blootleggen om discriminatie bij sollicitaties aan banden te leggen.