Richard Stevens

Richard StevensIedereen kent het fenomeen turbulentie wel van de onaangename schokken tijdens een vliegreis. Turbulente stromingen zijn chaotische, wervelende bewegingen die sterk kunnen verschillen in omvang. Richard Stevens bestudeert turbulente stromingen en warmtetransport. Hij ontwikkelt methoden waarmee je zulke stromingen kunt simuleren. Met deze simulaties berekent hij de eigenschappen van luchtstromingen, zodat bijvoorbeeld de efficiëntie van windparken kan worden geanalyseerd. Stevens hoopt dat met dit onderzoek een duurzame economie, gebaseerd op hernieuwbare energie, dichterbij komt. Zijn simulaties dragen bij aan het optimaliseren van industriële processen, efficiëntere windparken en vermindering van CO2-uitstoot.