Nobelprijs geneeskunde voor zenuwonderzoek

Stockholm (S) – De eerste Nobelprijzen 2000 zijn vandaag bekendgemaakt. De Nobelprijs voor geneeskunde en fysiologie gaat dit jaar naar Arvid Carlsson, Paul Greengard en Eric Kandel, die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het onderzoek naar de overdracht van signalen door…  Lees verder »

Eerst Heineken, dan Nobel

Amsterdam (NL) – In het oktobernummer van Natuurwetenschap & Techniek beschreef de redactie van Natuurwetenschap & Techniek hoe de Heinekenprijzen een indicator kunnen zijn voor Nobelprijswaardigheid. De eerste toegekende Nobelprijzen van dit jaar, die voor geneeskunde en fysiologie, bevestigen dit.De lijst op…  Lees verder »

Supereiwitspectrometer in Leiden

Leiden (NL) – De Universiteit Leiden nam op 6 oktober een bijzondere spectrometer officieel in gebruik. Het apparaat werkt met een uitzonderlijk sterk magneetveld en heeft een grote opening. Door deze combinatie is het mogelijk de structuur van grote moleculen in…  Lees verder »

Microscopische ‘smarties’

Amsterdam (NL) – Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam en het Debye instituut van de Universiteit Utrecht maken colloïden met een veranderlijke vorm. Verandert daarmee ook het gedrag?

Melk, verf, mayonaise: colloïden spelen…  Lees verder »

Het slimste uitje van het jaar

Amsterdam (NL) – De komende acht dagen vindt in Nederland de Wetenschap en Techniek Week plaats. Vele instellingen en bedrijven gooien de deuren open en gunnen het publiek een blik op spannende ontwikkelingen.Spreektaal, computerprogramma’s, reageerbuizen, kernsplijtstof, pretlab – het scala…  Lees verder »