De voorouders van de moderne Europeaan

Meer dan 95% van de hedendaagse Europese mannen is afkomstig van slechts tien groepen voorvaderen. Onderzoek van het Y-chromosoom wijst uit dat slechts twee migratiegolven, één in het paleolithische tijdperk (25.000 tot 40.000 jaar geleden) en één in het neolithische (6000 tot 10.000 jaar geleden), hebben bijgedragen aan de huidige genenverzameling. Lees verder »

Jeneverbesthermometer?

Jekaterinaburg (RU) – Russische onderzoekers gebruikten de jeneverbes voor de registratie van extreem koude zomers in de Oeral. Aan de hand van de jaarringen konden ze tot zeshonderd jaar terug het klimaat nagaan. Voor het voorspellen van het klimaat in de…  Lees verder »

België en Kyoto

De Belgische staatssecretaris voor energie Olivier Deleuze heeft onlangs voorstellen gedaan voor een nationaal klimaatplan. Dat bevat de invoering van een CO2-belasting en steunmaatregelen voor een verantwoord energiegebruik en voor hernieuwbare energiebronnen. De maatregelen zullen, zoals voorzien in het Kyoto-protocol, op flexibele wijze in de praktijk worden gebracht. Lees verder »

Wetenschap en de Europese samenleving

Brussel (B) – Eurocommissaris voor wetenschap Philippe Busquin vraagt aandacht voor de relatie tussen wetenschap en maatschappij. In een discussiestuk dat hij verstrekte aan de diverse wetenschapsministers laat hij zijn gedachten hierover gaan.Busquin signaleert een dubbelzinnigheid in de houding van…  Lees verder »

Wetenschappers willen verder met de LEP

Genève (CH) – Nadat de grote versnellerinstallatie van het Europese deeltjeslaboratorium CERN afgelopen maand buiten bedrijf is gesteld, groeit de roep van wetenschappers om toch verder te experimenteren.De wetenschappelijke staf van CERN is bedroefd en verbaasd. Alhoewel ruimschoots van…  Lees verder »

Recordhoeveelheid gegevens gaat door een glasvezel

München (NL) – Tijdens een demonstratie in München verstuurden wetenschappers zeven terabits per seconde door een glasvezel van vijftig kilometer lengte. Dit is evenveel als honderd miljoen gelijktijdige telefoongesprekken of een miljard beschreven A-4'tjes per seconde…  Lees verder »