Landbouw bedreigt voedselproductie

Washington (VS) – Een nieuw report van de International Food Policy Research Institute slaat alarm. Grootschalige landbouwmethoden hebben geleid tot verarmde bodems, verlies van grondwater, vervuild water en verlies van planten- en diersoorten. Met een verwachte groei van de wereldbevolking van…  Lees verder »

Tropische ijskappen gedoemd te smelten

Columbus, Ohio (VS) – Volgens aardwetenschappers van de rijksuniversiteit van Ohio kunnen binnen vijftien jaar de gletsjers en ijskappen op bergen nabij de evenaar verdwijnen. De Kilimanjaro in Tanzanië verliest snel zijn witte hoed. Sinds 1912, toen het ijsveld voor het…  Lees verder »

Levensverwachting haalt nooit honderd

Parijs (F), Chicago (VS) – “De toename van de levensverwachting zal vanaf 2050 geteld worden in dagen en maanden. Niet langer in jaren,” zeggen Jay Olshansky en Aline Désesquelles in het toonaangevende tijdschrift Science.Een Franse of Japanse baby die…  Lees verder »

Zevende Stevinmeester benoemd

Utrecht (NL) – De Delftse technisch-wetenschappelijke onderzoeker French krijgt door de Technologiestichting STW het Simon Stevin Meesterschap 2001 toegekend. Vanwege zijn verdienstelijke onderzoek op het gebied van sensoren en de introductie daarvan in de chipindustrie, krijgt prof dr Paddy French…  Lees verder »

Dyslectici opsporen voor het leren lezen

Georgetown (VS) – Onderzoekers bewijzen dat dyslexie een biologische oorzaak heeft.Na opeenvolgende studies naar de oorzaken van dyslexie, ofwel woordblindheid, concluderen Amerikaanse onderzoekers dat de hersengebieden die de mens gebruikt om te lezen minder goed functioneren bij mensen met dyslexie…  Lees verder »

Insecten lossen misdaad op

Leiden (NL) – Insecten die zich nestelen in een stoffelijk overschot verraden het tijdstip van overlijden.Dr Jan Krikken, wetenschappelijk directeur van het Leidse Naturalis, houdt zich bezig met een apart vakgebied: forensische entomologie, ofwel het oplossen van misdaden met behulp…  Lees verder »

Extra ‘schedel’ biedt bescherming

Crowthorne (UK) – Een nieuw type helm bootst het beschermende mechanisme van het hoofd na. Het zou daardoor vele levens kunnen redden en verwondingen kunnen voorkomen.De ontwerper van een nieuw soort helm, K. Phillips, begon zeven jaar geleden met zijn…  Lees verder »

NASA wil meer

Washington D.C. (VS) – De NASA schakelt NEAR Shoemaker, het eerste ruimtevaartuig dat op een asteroïde landde, toch nog niet uit.NASA-wetenschappers proberen steeds meer te bereiken met NEAR Shoemaker. Het ruimtevaartuig, eigenlijk alleen ontworpen om de astero…  Lees verder »