Vooruitblik: nieuwe theorie Erik Verlinde ontmaskert 95 procent van het heelal

95 procent van het heelal is verstopt, maar theoretisch-fysicus Erik Verlinde weet waar het zich schuilhoudt. De vakpublicatie waarin hij dat uit de doeken doet, verschijnt in de nacht van maandag op dinsdag om 2.00 uur op Arxiv.org. Eén ding weten we zeker: met zijn theorie gaat Verlinde de kosmologie volledig overhoop gooien. Een uitgebreide vooruitblik. 

(Disclaimer: Onderstaande is gebaseerd op de stand van zaken in 2014. Zover bij de redactie bekend is, is Verlindes theorie in de tussentijd concreter geworden, maar niet wezenlijk veranderd. Als zijn publicatie is verschenen, leest u dinsdag in de loop van de dag op deze site alle duiding en reacties, evenals een exclusief interview met Verlinde zelf. Niets missen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.)

Onderschrift tekst. Bron: Hollandse Hoogte, Joanny Beer
Zal de baanbrekende nieuwe theorie van Erik Verlinde net zo’n revolutie ontketenen als de relativiteitstheorie van Einstein? Bron: Hollandse Hoogte, Joanny Beer

Het is een geval van verstoppertje op de grootst mogelijke schaal. Zo’n 95 procent van het heelal, het overgrote merendeel dus, is kwijt. Toch zou je dat niet zeggen wanneer je naar het heelal kijkt. Het universum bevat miljarden sterrenstelsels, met in elk van die stelsels miljarden sterren en planeten. Het zit vol uitgestrekte gasnevels, waarin steeds weer nieuwe sterren worden geboren, gevaarlijke zwarte gaten die alles in hun omgeving verzwelgen en dwalende planeten die eenzaam door de donkere leegte zweven.

Al die dingen zijn opgebouwd uit materie: elementaire deeltjes zoals quarks en elektronen. Maar wie de massa van al die deeltjes in het heelal bij elkaar optelt, vindt onder de streep een getal dat slechts goed is voor 5 procent van wat er eigenlijk in zou moeten zitten. Hoe de rest eruit ziet, is onbekend. Wetenschappers vermoeden dat het universum vol zit met een onzichtbare vorm van materie en een mysterieuze, onbekende vorm van energie die zij respectievelijk donkere materie en donkere energie noemen.

Donkere materie is van die twee nog het meest behapbaar. Het is niet met het blote oog te zien, maar wel indirect waar te nemen. Donkere materie verraadt haar aanwezigheid doordat ze net als gewone materie zwaartekracht uitoefent op de materie om zich heen. Daardoor weten we vrij exact hoeveel ervan moet zijn. Donkere materie vormt grofweg 27 procent van het heelal. 5 procent is zichtbare materie. Het overige deel, maar liefst 68 procent, is donkere energie.

Al decennia bijten natuur- en sterrenkundigen hun tanden stuk op de vraag wat donkere materie en donkere energie nu precies is. Theoretisch-fysicus Erik Verlinde, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, denkt die impasse te kunnen doorbreken. Hij heeft een radicaal nieuw idee dat het bestaan van donkere materie, donkere energie en gewone materie direct aan elkaar verbindt. Verlinde veroorzaakte in 2010 al een schokgolf in de natuurkundewereld toen hij een nieuw idee over de zwaartekracht wereldkundig maakte. Hij ontving onder meer dankzij dat idee de Spinozapremie, de meest prestigieuze wetenschappelijke prijs in Nederland.

Volgens Verlinde is de zwaartekracht een zogeheten emergent verschijnsel. Dat wil zeggen: een effect dat het gevolg is van iets fundamentelers. Het is daardoor net zoiets als temperatuur. Die kun je voelen en meten op thermometers, maar is in feite een illusie. Temperatuur wordt immers veroorzaakt door de beweging van moleculen.

Mogelijkheden

Verlinde drukt zwaartekracht op zijn beurt uit in informatie. Alles in het universum bevat in zekere zin informatie, van de positie van een planeet tot het gewicht van een atoom. Veranderingen in de dichtheid van die informatie spelen bij het ontstaan van zwaartekracht volgens Verlinde dezelfde rol als de bewegende moleculen bij het ontstaan van temperatuur. Dat inzicht zorgt ervoor dat de algemene relativiteitstheorie van Einstein, de theorie die kosmologen nog altijd gebruiken om het heelal op grote schaal te beschrijven, volgens Verlinde achterhaald is. ‘De vergelijkingen van Einstein houden niet goed bij hoeveel informatie waar aanwezig is’, zegt hij.

Verlinde kijkt op een andere manier naar het universum, en legt daarbij de nadruk op wat hij ‘mogelijkheden’ noemt. Elke mogelijkheid is een bepaalde manier om de hoeveelheid informatie in het universum te verdelen. ‘Al die mogelijkheden moeten in het universum behouden blijven’, zegt hij.

Wanorde

Dit bericht is een voorpublicatie uit 'Elastisch Universum', het boek dat New Scientist-redacteur George van Hal schreef over de ideeën van Erik Verlinde. Bestel nu in onze webshop (€ 7,95)
Naar aanleiding van de publicatie van Erik Verlinde schreef New Scientist-redacteur George van Hal het boek Elastisch Universum, waarin de baanbrekende ideeën van Verlinde toegankelijk worden toegelicht. Bestel nu in onze webshop (€ 7,95).

Die conclusie lijkt te botsen met een bekende natuurkundewet die stelt dat de entropie de wanorde in een systeem altijd doet toenemen. De wet verklaart waarom een kopje kan breken (scherven zijn wanordelijker dan een kopje), maar waarom scherven niet spontaan een kopje kunnen vormen. Dat impliceert ook iets over mogelijkheden. Scherven kun je immers op veel manieren door elkaar husselen, terwijl een enkel kopje slechts één mogelijke toestand heeft. De natuur lijkt dus niet alleen te eisen dat de entropie toeneemt, maar ook dat het aantal mogelijkheden in het universum stijgt. Verlinde stelt dat dat niet klopt. ‘Het standaardbeeld ‘entropie neemt toe’ is aan het wankelen’, zegt hij. Ook kosmoloog Andreas Albrecht, verbonden aan de Universiteit van Californië, meent dat een herevaluatie van het begrip entropie in de kosmologie noodzakelijk is. ‘De vraag hoe informatie behouden kan blijven terwijl de entropie toeneemt, is iets waar veel fysici nu naar kijken.’

Het probleem laat zich als volgt samenvatten: wanneer de entropie alleen kan toenemen, moet deze vroeger heel klein zijn geweest. Hetzelfde geldt dan vermoedelijk voor het aantal mogelijkheden. ‘Dat geloof ik niet’, zegt Verlinde. Hij meent dat het toenemen van de mogelijkheden van een systeem een illusie is. Wie van tevoren bekijkt welke mogelijkheden een kopje heeft, moet volgens Verlinde al rekening houden met de kans dat het kopje kan breken. ‘Dan is er geen sprake van een toename en blijft het aantal mogelijkheden juist behouden’, zegt hij.

Verlinde meent dat de boekhouding van mogelijkheden gemakkelijker gaat wanneer we informatie als onderliggende eenheid kiezen. Hij stelt de entropie gelijk aan de totale hoeveelheid informatie en definieert energie als de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt. De temperatuur is dan de energie per hoeveelheid informatie. Ook krachten vangt hij in dat raamwerk. ‘Dat zijn veranderingen in de energie’, zegt Verlinde.

Stopverf

Op die manier ontdekte Verlinde zijn nieuwe verklaring voor donkere materie en donkere energie. Om uit te leggen hoe dat werkt, vergelijkt hij het universum met een stuiterend balletje stopverf. Volgens Verlinde bestaat er een analogie tussen de elasticiteit van stopverf en de zwaartekracht. Je kunt de elasticiteit van stopverf beschrijven als een voorwaarde voor het kunnen vervormen van het bolletje. Net zo beschreef Einstein de zwaartekracht als een vervorming van de ruimtetijd door massa’s of energie.

Een bolletje stopverf is in feite een complexe kluwen polymeren. De elasticiteit van het bolletje is het gevolg van het feit dat die polymeren allemaal dezelfde lengte willen hebben. Soms beweegt een polymeer per ongeluk uit de kluwen, en laat daardoor een soort gat achter: een ‘leeg buisje’ waar eerst een polymeer zat. ‘Op die plek ontstaat extra elasticiteit’, zegt Verlinde. Met andere woorden: het verplaatsen van het polymeer zorgt dat plaatselijk extra elastische energie vrij komt.

Volgens Verlinde kun je de achterliggende wiskunde van dat proces vergelijken met het ontstaan van donkere materie. In zijn analogie is het lege buisje hetzelfde als gewone materie, en is de extra elastische energie hetzelfde als donkere materie. De elastische energie in het totale bolletje is dan donkere energie, en het gehele bolletje is het gehele universum.

Verlinde vertaalt die analogie naar de werkelijkheid in het universum, en meent daarom dat donkere materie geen deeltje is, maar extra energie die tevoorschijn komt bij het ontstaan van materie. ‘Uit de relatie tussen gewone materie en donkere materie kan ik berekenen hoeveel donkere materie er moet zijn. Dat klopt exact met de waarnemingen van astronomen’, zegt Verlinde. Bovendien verklaart zijn idee ook waarom donkere materie altijd rond gewone materie is te vinden, een toevalligheid die traditionele deeltjesverklaringen links laten liggen.

De bekende Zuid-Afrikaanse natuurkundige Neil Turok, directeur van het toonaangevende Perimeter Institute for Theoretical Physics in Canada, is enthousiast over Verlindes verklaring voor donkere materie. ‘Het is een dappere en creatieve oplossing’, zegt hij. Volgens Turok is de traditionele verklaring van donkere materie als een nog onontdekt deeltje ‘te gemakkelijk’. ‘Erik stelt in elk geval de juiste vragen’, zegt hij.

Er zijn wel grenzen aan de analogie die Verlinde gebruikt om donkere materie te verklaren, meent Albrecht. ‘Ik denk dat wanneer Erik de wiskunde nauwkeuriger uitwerkt, vanzelf zal blijken dat de vergelijkingen af gaan wijken van de fysica van polymeren’, zegt hij. ‘Het gedrag dat we zien zal dan vermoedelijk afkomstig blijken van diepere structuren in het universum.’ Turok benadrukt dat het zoeken naar analogieën met dingen die al begrepen zijn in het lab, zoals het gedrag van polymeren, niets nieuws is in de fysica. ‘Het idee van het higgsdeeltje werd bijvoorbeeld geïnspireerd door het principe van supergeleiding’, zegt Turok. ‘Deze analogie is beter dan simpelweg een nieuw deeltje introduceren.’

Natuurkunderevolutie

Verlinde meent dat zijn vergelijking tussen het universum en de manier waarop polymeren zich in een bol stopverf gedragen nog een tweede fundamentele waarheid blootlegt. Volgens hem bevat het universum namelijk daadwerkelijk basisbouwstenen die te vergelijken zijn met polymeren.

‘Ruimtetijd bestaat uit quantummechanische mogelijkheden, uit quantuminformatie’, zegt Verlinde. Quantum-informatie heeft van nature de neiging te verstrengelen. Wanneer dat gebeurt, is het onmogelijk om stukjes informatie nog los van elkaar te zien. In Verlindes stopverfanalogie is een los stukje informatie dan een monomeer en is verstrengelde quantuminformatie een polymeer.

Die boodschap, en zijn conclusies over donkere materie, presenteert Verlinde al af en toe aan andere fysici op congressen en bijeenkomsten. Turok en Albrecht waren afgelopen mei op Princeton bij zo’n voordracht aanwezig. ‘Zijn presentatie stimuleerde me enorm om mijn verwachtingen en ideeën over de kosmos aan te passen’, zegt Albrecht. Ook Turok raakte tijdens de bijeenkomst geïnspireerd. Hij ziet in het idee van Verlinde een voorloper van een aanstaande revolutie in de fysica. ‘De laatste dertig jaar ging men in de deeltjesfysica op zoek naar steeds weer nieuwe deeltjes, velden en dimensies’, zegt Turok. Hij meent dat de deeltjesfysica daardoor zo complex is geworden dat die op het punt staat onder haar eigen gewicht in te storten. ‘Er zijn steeds exotischere dingen nodig om het universum te verklaren, zoals het idee dat er naast ons universum nog allerlei parallelle universa bestaan. Ik denk dat we met zijn allen een verkeerd pad bewandelen.’

Turok ziet dat vermoeden bevestigd in nieuwe meetresultaten, zoals de vondst van het higgsdeeltje. Sommige fysici hoopten meer dan één type higgsdeeltje te vinden, omdat dat een aanwijzing zou zijn voor het bestaan van nog meer nieuwe deeltjes. Toch bleek ‘higgs’ gewoon in zijn eentje te zijn. Bovendien, zo zegt Turok, toonden de eerste resultaten van de Planck-satelliet, een ruimte-telescoop van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, dat het universum heel simpel in elkaar zit. Tel daarbij de onbegrepen donkere energie op en de conclusie ligt volgens hem voor de hand dat we op de rand van een grote natuurkunderevolutie staan. ‘De komende tien jaar worden bijzonder interessant. In die periode hebben we radicale ideeën als die van Erik hard nodig’, zegt hij.

Wilde Westen

Het is nu aan Verlinde om aan te tonen dat zijn ideeën juist zijn. ‘Het is gemakkelijk om kritiek te leveren op zijn theorie’, zegt Turok. ‘Want die is nog relatief vaag.’ Albrecht sluit zich daarbij aan. ‘Twintig jaar geleden was de kosmologie nog een soort Wilde Westen. We hadden bijna geen meetgegevens en dus kon iedereen ideeën roepen zonder dat we die konden testen. Nu hebben we die gegevens wel en vallen de theorieën bij bosjes. Dat is goed, dat is wat je wil. Erik moet zorgen dat wij zijn theorie ook op die manier kunnen toetsen.’

Voorlopig wacht Verlinde nog even voordat hij zijn theorie daadwerkelijk publiceert in een vakblad. ‘Ik gooi een hoop dingen omver, dus ik wil het goed kunnen onderbouwen’, zegt hij. ‘Ik wil geen serie artikelen publiceren die ik elk jaar moet verbeteren. Ik wil liever één artikel publiceren dat over tien, twintig, dertig jaar, of zelfs over een eeuw nog relevant is.’

Verlinde verwijst naar eerdere artikelen die revoluties in de natuurkunde teweegbrachten. Bij Einstein zat bijvoorbeeld acht jaar tussen zijn publicaties over de speciale relativiteitstheorie en de algemene relativiteitstheorie. Of Verlinde een nieuwe polder-Einstein is, is dus nog even afwachten. Wel ziet hij om zich heen steeds meer mensen overtuigd raken. ‘Mijn ideeën passen steeds beter in de ontwikkelingen rond entropie en emergentie’, zegt hij.

Ook Turok steunt de richting die Verlinde is ingeslagen. ‘Ik hoop dat Erik mensen inspireert om naar oplossingen te zoeken langs dit soort meer fundamentele en creatieve lijnen.’ Albrecht denkt er net zo over. ‘Ik vraag me weleens af: denken we wel groot genoeg? Stellen we wel de juiste vragen? Verlinde doet dat. In deze bijzondere tijd in de natuurkunde hebben we mensen nodig die dat soort dingen durven te denken en doen.’

Zwaartekracht en oerknal

Om te vieren dat Verlinde zijn onderbouwing nu goed genoeg op orde heeft om zijn ideeën in een vakpublicatie op papier te zetten, delen wij als extra cadeautje nog eens twee lange verhalen over zijn baanbrekende ideeën met u. Beide verhalen verschenen in 2012 in NWT Magazine, de voorganger van New Scientist.

Het eerste verhaal is een interview waarin Verlinde uitgebreid ingaat op de revolutionaire nieuwe zwaartekrachttheorie, waarvoor hij de Spinozapremie won (‘Een heelal zonder oerknal, pdf‘). Het tweede stuk gaat in op Verlindes tegendraadse overtuiging dat de oerknal niets meer is dan een illusie (‘Wat als er geen oerknal was?, pdf‘).

Later vandaag leest u op deze site alles over Verlindes nieuwe publicatie.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste wetenschapsnieuws? Meld je nu aan voor de New Scientist nieuwsbrief.

Lees verder:

80 Reacties

 • Q

  | Beantwoorden

  Deze ‘nieuwe’ theorie lijkt zeer sterk op het holografisch principe. Beide zijn gebaseerd op de koppeling van gravitatie en thermodynamische principes.

 • M. Uphoff

  | Beantwoorden

  Waar blijft het paper van Erik Verlinde? De week is al ruim om, en er is nog niets te vinden.

  • George van Hal

   | Beantwoorden

   Verlinde is nog steeds aan het schrijven. Hij wil zeker weten dat het artikel goed is, en dat kost wat extra tijd. De verwachting is op dit moment dat zijn paper eind deze, of begin volgende week, zal verschijnen.

  • Freeck

   | Beantwoorden

   Mogelijk heeft hij dit artikel (http://motls.blogspot.nl/2012/06/george-mussers-occult-musings-on-erik.html) nog eens doorgelezen….en gaan twijfelen?
   Verder heb ik de laatste 5 jaren geen support van de collega fysici voor zijn theorie/gedachten gevonden…..ik ben zeer benieuwd of iemand inhoudelijk kan reageren op de blog.

 • Cor Horzelenberg

  | Beantwoorden

  Ik kom uit een land waar draken zijn en grote spratende bomen. En ik heb daar op woeste zeeën gevaren. O nee het was de Efteling. Praten over miljarden deeltjes en ingewikkelde namen voor zaken die we veronderstellen maar die we niet kennen. Als kind kon ik in mijn fantasie ook vrij gemakkelijk praten over ontelbaar. Ik kon toen ook vliegen. HET universum, dit woord betekent het alles. Als er nog een universum dan hoorde dat al bij het alles. Er is niet meer dan alles. Dat wetenschappers heel indrukwekkend kunnen doen over zaken die uit een kindermond fantasie worden genoemd is van alles tijden. Ik vlieg er wel even heen. En als ik dan donkere materie tegenkom schijn ik er wel even op met mijn zaklantaarn.

  • Cormael

   | Beantwoorden

   Ooit gehoord van Multiversum? Het Heelal is een Multiversum, waarin verschillende Universa bestaan!

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Voor het originele artikel van Verlinde over entropische zwaartekacht (waarop dit artikel is gebaseerd) zie: http://arxiv.org/abs/1001.0785

 • Jeffrey

  | Beantwoorden

  Waar blijft dat paper inderdaad? Niets meer over vernomen…

 • Frits Elkink

  | Beantwoorden

  Mooie en begrijpelijke samenvatting van het werk van Verlinde. Alleen stopverf heeft nou juist geen entropie-elasticiteit; het is vooral plastisch, zoals klei. De elasticiteit van een ideale rubber, d.w.z. een netwerk van lange en dus zeer flexibele moleculen zonder moleculaire “wrijving” wordt veroorzaakt door de neiging van de bindingen om in willekeurige richting te gaan staan. Die neiging naar de statistische “random coil” vorm is de terugdrijvende entropische kracht. Vernet (gecrosslinkt) natuurrubber zonder vulstoffen (zoals een post-elastiek) vertoont ver boven de zogenaamde glas-rubber overgangstemperatuur een hoge mate van elasticiteit door entropie-elasticiteit en in mindere mate door verandering van de interne energie. De entropische kracht neemt toe met de absolute temperatuur. Dat wil zeggen dat een elastiek uitgerekt door een bepaald gewicht korter (!) wordt bij hogere temperatuur (en nog steeds onder die belasting)

 • rombout mager

  | Beantwoorden

  het universum, de werking van zijn machinerie, berust op een ingewikkeld stelsel van eenvoudige, logisch in elkaar grijpende, principes. lees: ‘the shiva doctrine’. i-net link: http://members.upc.nl/r.mager6/romboutistic-B-shiva%20dctrne/the%20shiva%20doctrine.htm
  ->-> waarin ondermeer:
  10 BASIC CHARACTERISTICS OF THE UNIVERSE
  FOR DUMMIES… AND OTHER PEOPLE
  de verwijzing naar shiva berust op mijn veronderstelling dat de hindu filosofen lang geleden al een realistische visie op het heelal hadden. shiva: symbool voor ontstaan en vernietiging en dat steeds opnieuw.

 • Alex

  | Beantwoorden

  Uit zo’n verhaal waarin de berekeningen ontbreken is niet op te maken of het hier om een zinnige theorie gaat of niet. Zinloos dus.

 • Freeck

  | Beantwoorden

  Waarom Verlinde nog steeds niet gepubliceerd heeft?
  Mogelijk stroken de waarnemingen niet met de theorie.
  Zie onderstaand artikel, een interessante aanvulling op bovenstaand verhaal:
  http://dekennisvannu.nl/site/artikel/Donkere-materie-vangen/8161

 • ing. Dan Visser

  | Beantwoorden

  Ik richt mij tot de redactie.

  Wist u dat ik theoretisch een kracht bepaald heb die informatie van de fysieke werkelijkheid en zwarte gaten op een nieuwe manier met elkaar verbindt (in 2004). Dit is uitgevoerd volgens bestaande basis-natuurkunde-wiskunde en verder volledig uitgewerkt in de privésfeer, in de jaren daarna. Dit heeft theoretisch een nieuwe donkere energiekracht voortgebracht, waarin een verfijning van tijd is opgenomen. Daarmee is donkere energie niet meer een getal voor versnelde uitdijing van het conventionele Big Bang heelal. het wordt een verhoudingsgetal voor verfijndere informatie en zwaartekracht. Dus, net als Erik Verlinde denk ik dat zwaartekracht uit een dieper proces van informatie voortkomt. Het verschil is echter, dat ik daarbij tijd kleiner dan de Plancktijd heb ingevoerd, evenals ‘duo-deeltjes’, die in dat tijdsdomein met elkaar wisselwerken.

  Een dergelijk kosmologische voorstelling brengt ons dichterbij een holografisch heelal, waarin een dynamiek van sub-informatie de zwaartekracht bepaalt. Het verklaart ook het bestaan van het Big Bang heelal nietig. Ook daar is Erik Verlinde van overtuigt.

  Wel is het geval dat Erik Verlinde zijn nieuwe theorie heeft gebaseerd op de snaartheorie en het holografisch principe, maar dat plaatst parallelle heelallen buiten het conventionele Big Bang heelal, ondanks de holografisch aard van informatie voor het heelal. Daarentegen hebben mijn uitwerkingen geleid tot parallelle heelal binnen een eeuwig roterend holografisch heelal. Volgens mij voegt dat iets toe aan de zienswijze van Erik Verlinde op het heelal.

  Enige tijd geleden heb ik contact met hem gezocht, maar hij had het toen te druk en het leek hem, dat mijn nieuwe kosmologie niets met zijn uitwerkingen te maken had. In mijn ogen had en heeft hij dat mis. Maar dat hij het te druk had, heeft mij ervan weerhouden om in discussie te gaan; ik heb zijn advies opgevolgd om mijn eigen weg te gaan. Dat deed ik al door de opvatting te hebben dat bestaande varianten op zwaartekrachttheorieën wellicht teruggebracht zouden moeten worden tot basis-natuurkunde om tegenstellingen in de kosmologie weg te werken. En dat is wat ik gedaan heb. Ik daag hem uit: Ik beweer dat we in een eeuwig roterend holografisch heelal leven.

  Mijn langzaam groeiende idee staat opgeschreven in stapsgewijs beschreven artikelen (ruim 40) geplaatst in het alternatieve vixra-archief. Plaatsing in institutionele archieven werd mij niet gegund; immers een gepensioneerde, die de durf had om de basis van de Algemene Relativiteitstheorie een beetje te wijzigen, en daarmee zichtbaar maakte hoe op basis van diepere informatie uit een 5D donkere materie-proces een multiplicatie van heelallen kon volgen, wordt wellicht niet serieus genomen.

  Maar we zien allemaal roterende sterrenstelsels om ons heen, versnipperd in het heelal, dat volgens mij een roterend holografisch heelal is, dat als geheel zelf roteert. Juist dat veroorzaakt die versnelde uitdijing die al die sterrenstelsel meesleept. Dit is echter illusie.

  Een treffend resultaat is vervolgens, dat ik de energie-formule van Erik Verlinde heb gecombineerd heb met mijn nieuwe donkere energiekracht-formule (afgeleid in 2004 in een gedachte-experiment). Daarmee heb ik veel later duidelijk kunnen maken dat zwarte gaten in 5D niet alleen instabiel zijn, maar ook een torus vormen. Dit is te vinden in mijn artikelen van 16 en 22 november 2013; en in aansluiting daarop heb aantekeningen klaarliggen over hoe een ‘donker vacuüm-deeltje’ gevisualiseerd kan worden als een ‘roterende torus van sub-informatie in 5D’. Daarmee is dat de bouwsteen van een roterend holografisch heelal als geheel. Het treffende is dan ook, dat door simulatie-experimenten vanuit de snaartheorie blijkt, dat zwarte gaten niet stabiel zijn in 5D. Een mooi bewijs dus voor het naar de achtergrond verdringen van de Algemene Relativiteittheorie door een dieper proces van informatie-dynamiek.
  Voor contact: dan.visser@planet.nl

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Ook al mag Marijn Heule de naam hebben dat hij de pythagoreische formule gevonden heeft, is hij niet de eerste, want ik zette al op 22-05-2014 mijn Artikel GOROPIUS BECANUS’ UNIVERSELE KLANKHELIX LAAT GOD HANGEN op Research Gate dat mijn account heeft gesloten! Mijn formule luidde 5 x 5 > 5 x 4 > (4 x 10 > 10 x 3 > 3 x 4) > 4 x 8 > 8 x 7 = 56. Vertegenwoordigt ‘Joris en de Draak’ het MAALTEKEN op de linkermuur van het Boterkerkje in Oirschot, vertegenwoordigt het ‘Lam Gods’ (i.c. luteoline > quercetine > Rutine: pootje lappen, pulling a leg) het PLUSTEKEN. Daarom moet je 5 + 6 = 11 (7 x 8) optellen. Deze ELF moet je verdubbelen (permutatie, spiegeling) waardoor het om ‘de ELFDE van de ELFDE’ (begin van carnaval) gaat, maar volgens het vierde rijtje van de W (naast de bekende P, T en K) dat alleen nog in het Nederlands volledig gerealiseerd wordt; helixt dat uit ‘de HELFT van de HELFT’ op een schaal van HOND > HONDERD > HUN DRIETJES (Vader, Zoon en de Heilige Geest, waar we de ballen van snappen!) wat 25% is (5 x 5), waardoor kwantum mecanica (4) overgaat in stringtheorie (5), want uit kwint helixt kwintessens! Het 7825 heb ik allang bekend gegeven, waarbij het 8 x 7 / 7 x 8 (permutatie, retrogarde) het PAT / TAP > ZAP (zeep, verzeping) > SAP (saponificatie, dts. Verseifung) voorstelt. Maar ja, ook al beweert de klokkenluider Markus Kühbacher dat de neurochirurgen (plus schei-, natuur-, wis- en taalkundigen en biologen) van de Philipps-Universität Marburg mijn onderzoeksgegevens verdoezelen, waardoor interne geneeskundigen mij voor de rechtbank ‘ontoerekeningsvatbaar’ (selbstgefährdet, fremdgefährdet’ paranoide schizofreen) verklaarden, mag het niet baten. Feit is wel dat al die ‘Wisschenschaftler’ PLAGIAAT plegen en daartoe behoren ook Robbert Dijkgraaf en Carlo Beenakker! Mijn tekening van de dubbele vijfster (tienkant) alias het dubbele universum heb ik al bekend gegeven. Zie hiervoor o.a. mijn laatste pbulicatie over de luchtboogbeelden op het dak van de St. Jan die gisteren is verschenen (Hoe de halve zool & de halve gare op de Bossche luchtbogen het dubbele DNA verklaren m.b.v. het christelijke motief van de SLANG (i.c. dialect). Helixt men religieuze teksten terug vindt men natuurwetenschappelijke gegevens, daar LUCIFER (> le Chiffre, het cijfer) het AFVAL > AFVALLIGE LICHT vertegenwoordigt, waardoor licht recycled kan worden. Daarom is de vrouw de zonderbok, want het gaat om het LUTEOSKYRINE, de ‘afvalemmer’. Ik heb ontdekt dat water, paddestoelen of poollicht een GEHEUGEN hebben. Daarom vormen de beeldjes op de St. Jan ook een ‘doorlopende FRIES (stripverhaal). Jammer dat mannen niet kunnen toegeven aan hun ongelijk, wanneer een vrouw eens iets fenominaals ontdekt. Werden HEXA’s (6 dots) vroeger op de brandstapel gezet (dts. Scheiterhaufen), worden vrouwen nog steeds door een HAUFEN GESCHEITERTEN Wisschenschaftler naar een gesloten inrichting met dwangmedicatie verwezen. Het waren de BAK > BAKERVROUWEN die de BAKERMAT > MIJTER (vijfster) uitvonden. Het MATRIARCHAAT ‘developped’ > DUVEL OP de kennis waar het PATRIARCHAAT nog steeds geen SNARS > SNAARTHEORIE van begrepen hebben, omdat ze deze STRING, deze ONDERBROEKENLOL niet snappen! Voer Maar verder OOR(l)OOG, want het OOG VAN HORUS verwijst naar het ‘op het nippertje ontsnappen’, het kruipen door het oog van de NAALD, die we moeten zoeken in de HOOGBERG > HOOIWAGEN (sterrenbeeld ZWAAN), want hier zit SADR, de tweede zon. Het gat gaat door de gaten (disulfur decafluoride, kryptondifluoride)!
  Ans Schapendonk (16.06.2016)

 • Steven

  | Beantwoorden

  Hierbij wil ik mijn waardering uitspreken voor de grondige analyse van Ans Schapendonk.
  Inderdaad zo’n beetje de enig mogelijke reactie op het verhaal van de Grote Denker Ing. Dan visser.

 • M. Prins

  | Beantwoorden

  Het ‘Ding 6’-gehalte in de reacties is weer heerlijk hoog…

  http://www.newscientist.nl/blogs/8-dingen-die-vet-irritant-zijn-aan-wetenschap

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Uit MADAM(e) helixt ADAM > ADEM > dts. ATEM dat via permutatie (retrogarde) helixt in META > METAAL > MENTAAL > MIJN TAAL > UNIEKE TAAL. De klankhelix van Goropius Becanus, die het vierde rijtje van de W herontdekte, maakt er ons op attent dat het ZUUR in zuurstof (i.c. waterstof, stikstof, zuurstof, halogeen én afval) niet naar een ZUUR, maar naar een ZOET (base) verwijst zoals het ZUUR in ZUURSTOK die ‘mierzoet‘ is. Deze DROP-smaak vindt men in het SAPONINE (verzeping) terug. Met Becanus‘ klankhelix kunnen we het verleden reconstrueren en de toekomst (voor)spellen wat Laplace al ooit heeft aangekondigd. Hiermee kunnen we de vierde dimensie (i.c. de tijd) zichtbaar maken. Helixt men religieuze teksten terug vindt men natuurwetenschappelijke teksten. Dat het bij de religie gaat om een ‘pulling us a leg‘ (iemand pootje lappen > iemand een poets lappen) bewijzen de tekeningen van het LUTEOLINE > QUERCETINE > RUTINE. Samen met het LUTEOSKYRINE alias de ‘afvalemmer‘ (i.c. zwangere vrouw) wordt hier het > ‘afval > afvallige > het afvallige licht licht op‘ geillustreerd (i.c. de recycling van het licht, waardoor aardolie en aardgas nu op hun ‚retour‘ zijn, omdat we hiermee een goedkopere zonnencel hebben gevonden! Het blijkt dat ALLE scheikundige afbeeldingen ‘plaatjes‘ zijn. Hoe de klankhelix functioneert, leest U in mijn boek over ‘Hoe de HALVE ZOOL & de HALVE GARE op de Bossche luchtbogen het DNA verklaren m.b.v. Becanus‘ klankhelix alias het christelijke motief van de SLANG (eng. Dialect), ISBN 978 – 3 – 9818022 – 8 – 3. VARKE(n) > VÈRREKE > (ik) VERRÉKEN (me) > (we gaan naar de) VERRÈKKENIS > VEEL BOLLEKES KENNIS! Dit is wat de Deutsche Sprachatlas (Marburg) als ‘het grootste, wetenschappelijke raadsel in de cognitieve taaldynamiek‘ formuleert of zoals plagiaatpleger Marc van Oostendorp (Leiden) het zegt: THE MIRACLES IN LANGUAGE. Om zichzelf te kunnen profileren, verklaarden ze mij voor gek. Maar mijn tijd komt nog wel!
  Ans Schapendonk (18.06.2016)

 • Steven

  | Beantwoorden

  Kunnen we Dan Visser
  http://www.newscientist.nl/nieuws/vooruitblik-nieuwe-theorie-ontmaskert-95-procent-van-het-heelal/#comment-373054
  en Saba Amedeo
  http://www.newscientist.nl/nieuws/zwarte-gaten-springen-stoeipartij-en-vormen-zwaartekrachtgolven/
  niet met elkaar in contact brengen?

  Misschien hebben we hier op New Scientist wel de eer om de nieuwe Einstein en Bohr (anders op z’n minst de nieuwe Peppi en Kokkie) bij elkaar gebracht te hebben.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Wat Dan Visser met zijn 5D heeft bevestigd, is dat de dubbele vijfster, die de tienkant oplevert, het ‘verloren driehoekje’ zichtbaar maakt, want uit WANORDE (lees ‘one-orde’) helixt ONE > OHNE alias 1 en 0 waaruit het latijnse DEKA (tien) voortkomt. In DEKAMERONE alias ‘de-kamer-one’ (i.c. ‘the room nr. one’) verwijst het dts. ‘ohne’ naar ndl. ‘zonder’ dat helixt in ‘sonar’ > ‘resonantie’ (weerklank, echo, second sound). Hiermee is bewezen dat uit ENTROPIE (chaos) een nieuwe ORDE voorkomt die helixt in ORDER (ten commands). In de reeks 1 > 1 > 2 8 > 16 > 32 > 64 ontbreekt volgens de godin Toth het 1/64-deeltje alias ‘het verloren driehoekje’. En dat Steven, hebben Dan Visser en ik gevonden met het 5D, want Penrose vond slechts twee penrose-figuren (liganden), maar er bestaan er vier! Naast het grote en kleine ‘wiebertje’ (i.c. drop > waterstof proton > deuterium > tritium) bestaat de ‘vlieger’ (dts. draak > Drache) en de ‘pijl’, door Dan Visser de ‘duo-deeltjes’ genoemd. Tussen deze figuren zit het ‘verloren driehoekje’ alias ‘wafel’ > ‘wafer’ (NOTCH). Dit 1/64 verloren driehoekje ‘ontbreekt’ alias ‘mankeert’ dat helixt in ‘man kehrt ein’ dat naar PAUZE verwijst (dts. Blaupause), dat in het Fries AMERIE betekent dat helixt in ‘a miracle’, het ‘wonder bovenwonder dat twee BEREN smeren konden’. Die ‘beren’ verwijzen naar het fructose (vgl. aardbei > dts. Erdbeer, Himbeer (framboos > Boson-deeltje) en dus naar een ZOET (i.c. de drop). Dan Visser heeft gelijk met zijn verhoudingsgetal, dat tussen de koningsreactie en de piranha-reactie zit, het ‘en zij dronk RANJA met een RIETJE’ (buisje, pijpje). Deze verhouding heeft met het ‘puimsteentje’ (tufsteen) en het ‘aluinsteentje’ te maken, waarbij het TUF naar PINKSTEREN verwijst: ‘pentakosta’ (vijftig dagen), wat met ‘indopen’ > dts. ‘eintunken’ te maken heeft. Hierbij speelt Johannes de Evangelist een rol, die op de Bossche luchtbogen op de Sint-Jan in Den Bosch de ADELAAR symboliseert die met zijn eigen bloed ‘drie jongen’ voedt. De adelaar helixt uit ‘akela’ > ‘aquila’ (el condor passa, de voorbijgaande hoek, twee vijfsterren op elkaar gelegd), dat helixt in ACCU WIEL (clootcrans). Dan Visser heeft gelijk wanneer hij over een parallel heelal binnen een eeuwig roterend holografisch (i.c. ‘grafeen’ alias ‘laag’ > dts. ‘Schicht’ dat helixt in SCHIFTEN (mengen)) heelal spreekt, want een oerknal luidt niet alleen het begin in, maar ook altijd een einde (i.c. het laatste oordeel > het laatste overige deeltje! Er is dus hoop!). Ranja is ‘mierzoete’ LI > LIMON > LIMONADE > (li) MONADE! Bij het ‘LI’ gaat het om lithiumbatterijen, bij de ‘monade’ om de ‘overlapping’ omdat de aapgodin ‘tod’ (vgl. lapis azules, Louvre) alias ‘lap’ > ‘lef’ alias ‘moed’ (vgl. ‘vermouth’, droplikeur) alias AMMONIAK > AMMONIUM alias het ZOUT VAN AMMON verwijst (de geest van het salmiak). Het gaat volgens Erik Verlinde niet om de scherven van een kopje (chaos), maar om het weer opnieuw ‘worden’ van een kopje. Een veel betere vergelijking is die van het SALMIAK dat na vermenging van twee gassen PLOTSELING (i.c. loodseleenoxide) uit de ‘lucht’ komt vallen. Het vinden van de omgekeerde reactie ligt in een woord als AMBULANCE dat over een tijd helixt in PIJLSNEL. We hebben de goedkope zonnencel gevonden, waardoor aardolie en aardgas van de baan zijn, maar we zijn er nog niet bij het vinden van een nog snellere techniek (de blauwe energie) om naar Mars te komen, want het gaat om de overgang SNELHEID > VERSNELLING (waarin het VER > VERT (groen) verwijst). De vergelijking met stopverf mag volgens Frits Elkink niet juist zijn (plastische, blijvende vervorming naast elastische tijdelijke vervorming). Frits praat terecht over ‘de ruk terug’ (Rückzieher), maar die lukt alleen door wat Dan Visser en ik over de dubbele vijfster zeggen, want ‘wrijving’ helixt uit ‘rijping’, waarin de ‘rijpe peer’ (kweepeer) naar ‘koipe’ > ‘kwaffeur’ (i.c. kahweol, cafestol, alias ‘vrouw Holle’ (draai de plaatjes om) verwijst (peer > dts. Birne, fructose). Hierbij gaat het om het ‘gloeipeertje’ (katoendraad, schietkatoen) van het kryptondifluoride). In de helix STAP > STA(p)T > STUITEREN gaat het niet om een ‘first sound’, niet om een ‘second sound’, maar om een THIRD SOUND (hertshoornzout > Hirschhornsalz, zelfrijzend bakmeel)! Bij de vervorming gaat het volgens de vier rijtjes P, T, K en W waarbij het STAP > STUIVER (getal vijf) of STAP > STAAF > STAF helixt, maar STAP / PATS helixt in PENTA’S (weer het getal vijf). Het STAAF (i.c. ‘stakes’, ‘staken’) helixt in TAF (tough) > TUF > TUFSTEEN (i.c. poreus: het gat gaat door de gaten; de SOK (panty, strop > stromp > dts. Strumpf en dus gaat het om de ROMP die OMKLAPT, dan weer TERUGKLAPT, waarbij versnelling optreedt, maar in de vorm van STRALING en wel de 21 cm lijn, de VERBODEN STRALING, de reden waarom plagiaatpleger Robbert Dijkgraaf tijdens zijn bloedsaaie laatste uitzendingen gemaakt geheimzinnig over het getal 42 praat! Het STAP helixt in STAPT waarbij de p verdwijnt (deletie), waardoor STAT > TOET (face-2-face) overblijft, het TOETJE en dus het DESERT (woestijn die ‘woest’ en ‘ledig’ is)! De KAT > kuat > kwart (4) > kwant (4) > kwentje (rest) alias KWINT (5) > WIND (vgl. de zwarte gaten die ‘winden laten’)! Wie de RELEVANTIE van deze KLANKHELIX-methode inziet, vindt een bron (kat > kuat > kwalt > quelle) aan informatie die oplossingen biedt, die we anders niet hadden gevonden! Door mijn onderzoeksresultaten die onderzoekers aan de Philipps-Universität Marburg VERDOEZELEN in de hoop hiermee zichzelf te kunnen profileren is gebleken dat de leer van de klankverschuiving van Jacob Grimm op losse schroeven staat, want woorden slijten niet van achteren af, maar worden juist langer! Die versnelling bij de elastisch tijdelijke vervorming blijkt straling (i.c. kryptondifluoride) waarbij het ‘drop’ dat helixt via d’Europe (naast America > miracle) in ‘europium’ waarin het ‘hafnium’ dat met de ‘palladium-waterstofelektrode’ de interstitiele holtes, 5D structuur verklaart. Die verwijst naar de holografische structuur van Dan Visser, die ook ik als complete leek in de natuurwetenschap heb gevonden uitsluitend m.b.v. van de klankhelix. Het gaat nu om het getal van het BEEST, het 666 (3 x 6 = 18 > 1 + 8 = 9 > vgl. ‘standje 69’ dat de OVERLAPPING biedt)! Lucht blijkt naast waterstof, stikstof, zuurstof, halogeen ook ‘afval’ te bevatten (i.c. Lucifer > le chiffre, de afvallige dat helixt in het ‘bevallige licht LICHT OP’, maar ‘oplichten’ verwijst ook naar BEDRIEGEN, want het gaat om het getal DRIE (drieka > riek, vortex), dat via de verzeping 7 x 8 = 56 (Draak als ‘maalteken’), dat opgeteld 5 + 6 = 11 (Lam Gods als plusteken) naar de ‘elfde van de elfde’ alias de ‘helft van de helft’ op een schaal van HOND > HONDERD (100) > HUN DRIETJES (Vader, Zoon en de Heilige Geest) verwijst. Maar let op het ‘van de’ hiertussen (i.c. vanadium(V)oxide), dat helixt in VIANDE (vlees) en dan in VIJAND. Hier zit het addertje onder het gras, dat BLAK > BLEEKT, maar ook BLACK (zwart), BLANK (overstroomd, transparent) > BLANCHE (wit) veroorzaakt, maar ook BALANS (weegschaal, Vrouwe Ju-STITIAE, vgl. ‘Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet’). En daarmee heeft LUCHT alias ‘ZUUR’ stof te maken, want het gaat om een ZOET (zuurstok), een MIERZOET en dus een BASE dat helixt in BUSY > BUSSIE dat in het Vlaams naar ZOET > ZOENT (i.c. verzoening, naastenliefde) verwijst. Maar dit MIERZOET ‘blak > blijkt’ een BIJTENDE STOF. Drie helixt in DRUIDE (voodoo) en heeft betrekking op het getal van het beest: 666. Rond je dit getal af, gaat het om 6,67 de waarde waarbij IJZER (ferro > hiero > hieronymus > jeroen bosch) alias GIETIJZER in ‘bros’ verandert, vgl. tufsteen met absorberende gaten erin! Hierdoor verandert het AFVAL in ROET (> roede van ‘zwarte Piet’ (skineffect) alias het ‘BEVALLIG LICHT LICHT OP’ (licht kan recyclen). Het antwoord ligt in het ‘verloren hoekje’ met twee hoeken van 18°(3 x 6 = 666, het getal van het beest) en een hoek van 144° (12 x 12, er gaan er twaalf van in een dozijn), maar waarop heeft dan het 12 ambachten, 13 ongelukken betrekking? Dat is opnieuw te vinden in die 21 cm verboden straling, want hier gaat het om 3 x 7 = 21, maar bij 3 + 7 = 10 gaat het weer om de DEKAMERONE (camera obscura), want uit DEK > DEKA helixt ook DEK-LAAG dat helixt in DE-KLAAG > DE KLAAGMUUR (een variant op zon > zonde > zonder > zondenkamertje (biechtstoel). Het gaat dus om een DEKLAAG (vgl. spouwmuur dat helixt uit spi > spier > spierke (muis > muscle), maar ook om as > (a)spil > aspiratie > piercing > poircing > (p)warm > worm > wormgat > worm(g)at > matter (> natter > adder) > mijter (vijfhoek, vijfster). Het TOET (face) helixt uit STA(p)T en dus uit STOET (> stuiteren) > STUIT > (s)TUITJE (i.c. Venturi). De DEK-LAAG is het STUKADOOR, een ‘deur’ die (a) stuk is, maar die (b) gestuukt is! Hier zit het addertje, want om deze ‘gelaste scheur’ (laser > lezer) gaat het. Hou je KLEP, hou je WAFFEL > WAFER (notch). Bij het HAK > HIK > HIGGS-deeltje gaat het om de helix UGLEIA, een ‘lelijkerd’ (i.c. The beauty and the beast) alias de BAARDAAP alias MONKEY > MY KEY (sleutel) waarmee het APENZADEL wordt bedoeld (i.c. vanadium(V)oxide en amavadin). Bij de ‘winden laten’ gaat het om LAP > LEEF > LE VENT (fr. de wind) dat helixt in VENT, waarbij het om (k)RAMNOSE (> kromt zijn neus) gaat, de ‘neus die kromt’ die berekend is door Tobias Kreilos, nadat ombudsman Reinhardt Hoffmann (Chemie, Physik) mijn onderzoeksresultaten doorgaf! Ook het PAT > TAP > SAP helixt in SHIVA (Rombout Mager), waarbij de ‘overheveling’ (verheven) naar de KATROL verwijst, maar HEVEL > dts. HOBEL dat in het ndl. via SCHAAP (> schap) > SCHAAF betekent, verwijst weer naar de ‘lam gods-schaapjes’ (luteoline > quercetine > rutine), de ‘pulling us a leg’, de ‘iemand een pootje lappen’ (het vel > violet > violence op de lammetjespap), want het gaat om de onzichtbare ‘scheur’ die er in het SCHAP zit, deze ‘jaap van een snee’ alias de SPLEET tussen de borsten (kleiner deeltje dan PLAK > PLANK).
  Zie ‘Buchhandel.de’ met mijn publicaties waaronder “Hoe de HALVE GARE & de HALVE ZOOL op de Bossche luchtbogen het dubbele DNA verklaren m.b.v. Becanus’ universele klankhelix, het christelijke motief van de SLANG i.c. dialect”.
  VERZOEK: Wie heeft het lef AANGIFTE te doen tegen de universiteitsleiding van de Philipps-Universität Marburg die door klokkenluider Markus Kühbacher wordt beschuldigd van verdoezeling van mijn onderzoeksresultaten? Na een valse beschuldiging van sexuele intimidatie, getuigden interne artsen dat ik mezelf en anderen zou vermoorden en paranoide schizofreen zou zijn in de hoop dat ik in een gesloten psychiatrische inrichting met gedwongen hersenmedicatie van het toneel zou verdwijnen. Dit is een walgelijk universitair misdrijf dat zijn weerga niet kent! Na mijn account op Research Gate te hebben gesloten, vingen de Hessische universiteiten NEGEN MILJARD euro aan onderzoeksgelden! Mijn rechtszaak (openbare zitting) loopt op twee september(02.09.2016), 12.00u in het Arbeitsgericht Giessen, Aulweg 45.
  Ans Schapendonk (21.06.16)

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Dekameron(e) helixt in (de)CAMERON (David) dat helixt in COMM(a), terwijl Boris JOHNSON de verwijzing naar het COMMA JOHANNEUM aankondigt: Er zijn drie getuigen, de Geest, het water en het bloed. Dit is geen onzin, want het Radboud (Nijmegen) heeft al bevestigd dat Nomen est Omen. Dat uitgerekend religieuze teksten het antwoord geven op vragen waarnaar Robbert Dijkgraaf en zijn collega’s Herman & Erik Verlinde zoeken, is net zo grappig als het feit dat Dijkgraaf vermeldt dat ‘ook vrouwen aan onderzoek doen naar de sterren en de natuurkunde’! De meest relevante HINT waardoor er eindelijk schot in zijn onderzoek zit, kreeg Dijkgraaf van een vrouw! Niet de mannelijke superieure Grieken maar hun vrouwelijke voorouders, de Gorgonen, wisten hier meer over dan de huidige sterrenkundigen en deeltjesfysici! Volgens Dijkgraaf klapt de ruimte onder zijn eigen gewicht in elkaar (i.c. het laatste oordeel) zodat wat overblijft (oordeel > overige deeltje) een zwart gat blijkt waarin de ruimte zelf verdwijnt. Dat het om fluor ging, wisten de ‘Wisschenschaftler’ in Marburg wel, maar de hint over het ‘disulfur decafluoride‘ alias het HET GAT GAAT DOOR DE GATEN (> dts. Auf die Löcher kommt es an) kregen ze van mij via mijn artikel dat ik op 28.10.2013 op Research Gate plaatste: * http://www.researchgate.net/publication/258053180_DE_UNIVERSELE_KLANKHELIX_VAN_GOROPIUS_BECANUS. Hierover schreef klokkenluider Markus Kühbacher: “Die betreffende Publikation* und die höchst interessanten Forschungsergebnisse von Frau Drs. Ans Schapendonk könnten in Zukunft tatsächlich im Zusammenhang mit der Frage, ob Marburger Mediziner und deren Dekan Helmut Schäfer ernstzunehmende Probleme im Umgang mit Forschungsdaten haben, weltweit diskutiert werden.“ Deze extreem achterbakse Hessische geneeskundigen lieten mij door corrupte rechters tot ’ontoerekeningsvatbaar‘ (ontmondigd) verklaren! Research Gate sloot daarna ook niet geheel toevallig mijn account, want anders zouden jullie nu ook de beschikking hebben over mijn teksten waarmee Dijkgraaf & consorten zichzelf profileren. In de 17 artikelen / boeken die ik op Research Gate plaatste, legde ik uit wat plagiaatpleger Gregor Witte (Philipps-Universiät Marburg) nu in “Molekule in der Radarfälle” (februari 2016) publiceert! Langzaam laat men het doel ‘vallen’, waardoor het DROOM-OORD (paradijs) helixt in een DROOM-MOORD (mijn opname in een inrichting), waarbij men helaas in de eigen ‘RADARFALL’ trapt! Bij deze woorden gaat het om een palindroom (in twee richtingen leesbaar) alias ‘in twee richtingen leesbaar’, een fenomeen dat taalkundigen (waaronder plagiaatpleegster Nicoline van der Sijs, Radboud Nijmegen) volledig onderschat hebben net als de klankhelixtheorie van het taalgenie Goropius Becanus. Van der Sijs vermeldde nota bene zelf de consonant W, maar herkende niet dat het om het vierde RIJTJE van de W ging, dat alleen nog in het Nederlands volledig gerealiseerd wordt. Ook een kluns als Toon van Hal begrijpt niet dat alleen Becanus, Willem Hietbrink en ik de conclusie trokken, dat naast de vier rijtjes P, T, K en W de (1) adjectio (woorden worden van achteren juist langer), de (2) detractio (ze lossen van voren op), de (3) metathesis (draaien om hun eigen as), de (4) permutatio (lees van achteren naar voren) én de (5) delivery (spaties) samen met de vijf klinkers die alfabetisch helixen een vast klankpatroon opleveren, waarin ‘patroon’ helixte in ‘monster’ (devil > delivery). Daarom kunnen we nu de vierde dimensie (i.c. de tijd) ZICHTBAAR maken door het verleden te reconstrueren en de toekomst te (voor)spellen! Hiermee hebben we een extra zintuig verworven. Taalkundigen zaten net als natuurkundigen in een VAL-KUIL dat helixt in VALK / UIL > UILSKUIKENS, want ook de KOEKOEK is naast KUIL / LUIK een palindroom. Dit LUIK is het ‘verloren driekhoekje’ alias ‘klep’, ‘wafel’, ‘wafer’, NOTCH). Het HOU JE WAFFEL helixt in TREK JE SCHEUR OPEN (i.c. brexit!), want mannen ‘zijn op hun retour’, terwijl vrouwen ‘de kar uit de ‘modder’ (moeder) gaan trekken’. Het laaghoofd > legerhoofd blijkt net als de chimpansees met mannelijke ‘bazen’ ten noorden van de Kongorivier oorlogszuchtig, terwijl de bonobo’s ten zuiden ervan vrouwelijke ‘chefs’ hebben, waardoor er GEDEELD wordt. Helaas zijn vrouwelijke presidenten als Katharina Krause of vrouwelijke rechters als Claudia Rieger al net zo ‘verrot’ (roodverschuiving) als hun mannelijke collega’s. Uit BRAKEN (vgl. overgeven > overhevelen) met het symbool van de KATROL (vgl. luchtboogbeeldje op de St. Jan dat de Bruiloft van Kana verklaart) helixt BREXIT, die niet alleen de REK > REKS > (b)REX (koningsreactie) aankondigt, maar analoog aan RAKS / SKAR ook de schaar alias KWEEPEER (> peertje) alias ‘de klad zit erin’ (dts. eine Klatsche in der Birne), omdat nu de piranha-reactie (ranja met een rietje, een ‘zoet’ dat een ‘bijtend zuur’ blijkt) volgt. Dijkgraaf & Co spreken van een ‘tetraatje’ met ‘vier smaken’, omdat ze het begrip BAK ZEVEN met ‘zeven smaken’ niet in de mond willen nemen. Teken een vierkantje met een diagonaal erin van links boven naar rechts beneden. Zet boven en links van het vierkantje een driehoek en trek een lijn van dat linker driehoekje naar het midden van de diagonaal. Zoek nu de VIJF VIJFHUIZEN (pentacen). Deze BAK ZEVEN telt ZEVEN SMAKEN waarmee onze ZINTUIGEN worden bedoeld, want sinds de herontdekking van de klankhelix kunnen we de toekomst lezen met de bedoeling erop te ANTICPEREN! Deze BAK ZEVEN zit in het sterrenbeeld HYDRA als een VIJZEL met STAMPER alias het getal ZEVEN dat in ACHT (7 x 8) helixt, omdat het om de VERZEPING (dts. ‘siebenacht’, religieus joods gegeven) gaat. Het getal ‘zeven’ verwijst naar de (foute) vier westerse elementen: (1) water, (2) lucht, (3) vuur en (4) aarde), waartussen de nog drie ontbrekende ‘smaken’ zitten, die met het ‘Zout van Ammon’ te maken hebben. Het grote vijfde vijfhuis, (5) ether, omvat deze vier kleine. Chinezen kennen een andere indeling want zij noemen terecht nog METAAL en HOUT. Hun kennis van de sterrenkunde wordt als bijgeloof beschouwd, terwijl juist hun kennis van de astroLOGIE naar de LOGISTIEKE functies verwijzen. Hier ligt de VALKUIL waarvan de > UILSKUIKENS pas iets van begrepen, nadat ze mijn artikelen lazen die nu ALOM worden verdoezeld, want mannen blijken slechts MISKLEUMEN te zijn die denken vrouwen in en op de knieën te kunnen krijgen. Die tijd is definitief voorbij heren, want de religie gaat op de schop, maar want MOSCHEE helixt in MUSCHI (vagina) en wanneer vrouwen hun SCHEUR opentrekken, gaan de ‘jurken’ uit, want mannen trokken die aan nadat ze de moederkerken hadden geannexeerd en veranderden van bevallingshuizen in gebouwen waar slechts de ‘penis’ verheven werd! Dat is wat Ruth, vrouw van Benjamen, van Simone (en niet Simon), DOCHTER van Lea, te horen kreeg, toen die haar waarschuwde ‘natuur’ niet tegen ‘cultuur’ in te ruilen.
  Mensen worden door taal gestuurd, want wij leven zoals de woorden helixen wat niet wil zeggen dat mensen geen vrije wil hebben! Mensen hebben de keus tussen ‘goed’ of ‘fout’, waardoor ze voor een ‘korte’ versus ‘lange’ weg kiezen, want de uitkomst blijft hetzelfde. Dat is de betekenis van het beeldje van de Verloren Zoon op de Bossche luchtbogen (ISBN 978-3-9818022-8-3). Analoog aan het ‘Laatste Oordeel’ volgt op den duur toch de algehele VERZOENING, want de EENWORDING geschiedt slechts wanneer we allemaal ‘als gat door de gaten’ zijn gegaan, wat je moet vergelijken met een zwavelballon die door de gleuf van een brievenbus moet. Daarom symboliseert de Verloren Zoon de ‘kannibaal’, de ‘uitvreter’ of ‘bonestaak’, want zonder opoffering geen ‘Gods Lam’, geen ‘Is-Lam’! Een kannibaal vreet lijken, de reden waarom de TOP alias de BLAASKAKEN (impinger) zoals plagiaatplegende wetenschappers, geniepige rechters of schijnheilige politici eerst moest VERROTTEN alvorens de ruimte in elkaar kan klappen (laatste oordeel). Pas nu zij het volk ‘oplichten’, zitten ze zelf op de wip! Het ‘haute feuille’ (het hoge paarse blad) wordt opgevreten door het ‘jonge groene blaadje’, want het gaat om de KLANKKLEUREN (fleur > fluor(iscence) alias bloem > (b)luminicence) die ‘oplichten’. Een zintuig als passief ‘smaken’ wordt nu een actief ‘proeven’ dat helixt in ‘proefondervindelijk’. Of met andere woorden, na het ‘al horende doof en al ziende blind’ volgt nu: ‘wie niet horen wil moet voelen’ alias ‘algehele ellende leidt tot naastenliefde’! De logistieke functie verwijst naar de KNIJP > (k)NIJPTANG > ANGST, want wie ‘God’ (i.c. tancode) niet ‘vreet’ > ‘vreest’ > ‘frasen’ > ‘racen’ > ‘rijst de pan uit’! De hersenpan wel te verstaan, want de ‘uitverkorenen’ zullen nog meer zintuigen (evolutie) krijgen!
  De slangendrager is een ‘waterslang’ wat uit de helix HYDRA > (hy)DRAAK > HYDRAULISCH blijkt. De klankverschuiving is de oorzaak van de zgn. INTERFERENTIE, want een draak spuwt VUUR > FUEL (brandstof). Net als bij waterZOOI > SOIT (swa) > ZWIK > FIK gaat het niet alleen om > FOK > FUCK (vgl. voortplanting van ‘the third sound’), maar om de BRAND wat met dts. Atemkalk (ndl. luchtkalk) te maken heeft. Het FUEL (fjoel) helixt in JOEL (ulite) > ULITE (lithium) > LITTLE > LUTEOLINE (Gods Lam). De DRAAK symboliseert het MAALTEKEN, het GODS LAM het PLUSTEKEN. Het ‘to fuck’ heeft met het ‘standje 69’ te maken, waar de ‘staartjes’ in het ‘kopje’ gestoken een ‘gezicht’ laat zien, maar ‘overlappen’ de twee nulletjes elkaar zijn er geen VIER maar VIJF ruimtes, want er ontstaat een LA > LEMON > LIMONADE > (li)MONADE. Dat ‘gezicht’ begint te ‘zoit’ > ‘zwat’ > ‘zwetsen’ (lullen, praten > reden, chatten > chillen). Hoe dit wiskundig uit te leggen is, blijft Dijkgraaf ondanks al mijn aanwijzingen blijkbaar nog steeds een raadsel. Ik zou zeggen, bekijk mijn tekeningen nog maar eens goed, vooral die van de DUBBELE BANAAN, die wiskundigen niet konden ontcijferen! En de slang bijt zich overigens NIET in zijn eigen staart, omdat het om een SPIRAAL gaat, de reden waarom joodse mannen de PAYES naast hun wangen dragen, gemaakt m.b.v. ‘papillotjes’ alias VLINDER, want diens ‘metamorfose’ alias ‘krommingen’ zijn gebaseerd op het verloop van de dubbele banaan. Het gaat namelijk niet om H2O2 (waterstofperoxide), maar om 2 OHmin (baret > burietwater / denktank) waarin het minnetjes helixt in MINNE (liefde) resp. MINARET > MINNARES!

  Wanneer ‘de redactie’ dit soort commentaar niet ‘op prijs stelt’, kunnen ze ‘voor mijn part’ net als bij Research Gate DE POT OP (> potassium). Met ha(r)telijke groeten van ‘poottante’ > ‘potige tante’ alias SIMON KENAU HASSELAAR (> harswisselaars!) die uit KANA > KANAÄN kwam dat in de IJZERHOEK (Artois) lag, het enige ECHTE ISRAEL, want de Palestijnen klagen terecht dat het huidige Israel hun thuisland was! Wanneer vertellen politici het volk de WAARHEID? Pas dan kan VREDE > FRIES > RICE > ICE alias ‘EYES’ (oog van Horus) beginnen, het ‘alziend oog’ dat mensen werkelijk RUST geeft resp. VERLOSSING brengt, want onze ‘geest’ gaat nooit verloren!

  Ans Schapendonk (25.06.2016)

 • Andre

  | Beantwoorden

  Wat is het laatste nieuws mbt het paper van Erik Verlinde?

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Het ‘laatste nieuws’, Andre, vind je binnenkort op de site “natuurkundig trucje lost vijf van de grootste problemen op”, want deze SMASH alias KLAP helixt in (k)LAP (vgl. vod > voddenjood, tod > toddenjood) > LAP > LEF alias MOED (vgl. ‘vermouth’, DROP-likeur), maar LAP helixt eerst in LAF alias dts. FEIGE, waardoor het om het strafwonder van de VIJGENBOOM gaat, want dts. ‘feige’ verwijst zowel naar ‘laf’ als naar de ‘vijg’ (i.c. PAARDENVIJG, want het gaat om STROT > STRONT > STRONTIUM (racemaat > racekak > diaree (diary)). Maar blijven we nog bij het PAARD gaat het om DARK HORSE …. De Verlindes en Dijkgraaf (i.c. ‘untermining’) lopen met een KLAP ‘tegen de LA(m)P’ nu ze ‘hun’ ontdekkingen van de ECCE MATER TUAS (zie het plakkaat van de MIJTER (dubbele vijfhoek) boven het altaar van de St. Janskathedraal in Den Bosch. Dat ‘mater’ verwijst naar ‘moeder’ (Maria), maar eigenlijk staat er gewoon ndl. HOEK > dts. ECKE (Ecce) en MAT > MET > MIJTER > dat helixt in MOT (die het ‘licht’ in vliegt en zijn eigen dood veroorzaakt (daág Robbert …!) dat helixt in MOT / TOM (> Tombola) > TUMULI, want zegt de paus URBI et ORBI zegt hij letterlijk eigenlijk: IK ZEGEN U MET HET SPERMA UIT MIJN BALLEN! Ik heb het raadsel van de ‘dubbele banaan’ (de boerkavrouw) opgelost, de ONTKNOPING en dat is wat volgt: de tijd van de ‘ontknoping’ van de hoofddoeken is aangebroken, omdat het MAT > MATER > MATRIARCHAAT terug is van weggeweest. Het gaat om de TIENKANT met de ‘hexa’, de ‘penta’ en het ‘verloren driehoekje’ van de godin TOD, dat mannen nooit hebben ontdekt. Volg de aankondigingen op de Homepage van de Philipps-Universität Marburg (nu bv. dit boek: Oliver Kahl: The Sanskrit, Syriac and Persian Sources in the Comprehensive Book of Rhazes), want ISRAEL ‘is not real’, daar het om de IJZER-HOEK gaat, het eigenlijke KANAÄN, want de JODEN hebben een Europese achtergrond, omdat EUROPA helixt uit DROP > D’R OP > d’EUROPE (waterstofgas), maar gaat het om het ZUURSTOF ging het om een ZOET (vgl. zuurstok, candy-stick), om ONZE DOUZE (elf, twaalf) alias ONS DOES (onze hond > honderd > ‘hun drietjes’) alias DOUCE (zoet), dus DUKE alias DIJKGRAAF kan ‘zijn’ theorie van het SMULLEN > het ‘SMULDERS’, het DERDE SMOELWERK alias SMOORPOEL (paardendarmen) nu presenteren, maar hij zal door de MAND vallen (valkuil (> uilskuikens) / valluik, dat met het ‘op de wip zitten’ van de WIP > VIPS > UPS (bye bye: LAAGHOOFD > LEEGHOOFD > LEGERHOOFDEN! Hen ontbreekt de MOED (i.c. ‘drop’) waardoor de OOR(l)OOG (het gat gaat door de gaten) uitbreekt, want de JODEN hebben een Europese oorsprong en zij kwamen via de DOG > DOGGERSBANK van de NOORDPOOL want de ‘vedische arcte’ waren de vrouwen hier zoals blijkt uit afbeeldingen op historische munten. Deze ‘hermafrodieten’ (herma = zuster; afro = vrouw; DIETS (> dutch) is TAAL. Het christelijke motief van de SLANG verwijst naar DIALECT, dat het fr. LE MOT (> mot hebben, (k)ruzie zoeken) bevestigt. En daarom is Goropius Becanus’ universele KLANKHELIX de manier op RAADSELS op te lossen. Toen ik dat ontdekte besloot de Philipps-Universität Marburg om mij te laten opsluiten met gedwongen hersenmedicatie. Wat een beroerde lui zijn huidige ‘wetenschappers’, rechters en politici! Gelukkig is jullie tijd ten einde gekomen, want nu komt de TRUT (Wafer, notch) > TRUTH alias STER > STORA > (s)TORA > (t)ORAKEL > TUAS GLOS alias QUA’RAN > WAARHEID boven tafel. Het GIF (poison) van de mannelijke religies helixt in GIFT (kado > Karo’s zuur), want niet alleen SINTERKLAAS maar ook ZWARTE PIET (skineffect) die in een ‘er GEKLEURD OPSTAAN’ verandert, bewijst dat.

  Ans Schapendonk (29 oktober 2016)

  • Marcel

   | Beantwoorden

   Tja Ans .. Oproep tot talige ongehoorzaamheid.. goed maar hou het daarbij s.v.p

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Het GALA VAN DE WETENSCHAP op 22 november belooft een spetterend spektakel te worden. De “vrije metselaars” in hun loge > lounge > lunchen > LYNCHEN elkaar in het aftroeven van de kennis over de Orfische Theologie der bakervrouwen nu ze via de MAT (apenzadel, pentagram) eindelijk begrepen hebben hoe taal functioneert: METselaars METSELEN MET ‘METS’ (mortel) dat helixt in CEMENT, maar ook in MENSE(n). Het joodse MATSE (brood) komt dus niet zomaar ‘uit de lucht vallen’ (i.c. Salmiak, het Zout van Ammon > Ammoniak > Ammonium). Niet deze mannen ontdekten het geheim van de ‘beide pinken’ (halfgeleiders, halfconductors), want ze zijn niet half zo ‘bij de pinken’ als de hermafrodieten (herma = zusters, afro = vrouwen, diets = (s)taal (> hiero, ijzer > IJZERHOEK)). Toen gisteren Marc van Oostendorp op NPO-Radio over de ‘speling in de spelling’ sprak (vgl. ‘beide’ of ‘bij de’ pinken) mag duidelijk zijn dat de Universiteit van Leiden (i.c. Leiden in Last) en het Meertensinstituut er goed de wind onder hebben door geen enkele taalkundige toe te staan over Goropius Becanus’ universele klankhelix (soundhelix, Lauthelix) te praten. Dieren ‘spreken’ over een spoor (vgl. metselaars metselen met ‘mets’) terwijl mensen over een dubbel spoor beschikken waardoor ze kunnen ‘reflecteren’. Over dit ‘licht’ gaat Dijkgraaf het natuurlijk niet hebben in zijn college (2 december) of in zijn gesprek met Verlinde (22 November). Jammer hoor, want dan zou mij de ESSAY-prijs ten deel vallen. Tenslotte kon Dijkgraaf (i.c. Newscientist, Kennislink) al behoorlijk ‘profiteren’ van mijn teksten. Het MAT / TAM helixt in TUIMELMANNETJES die niet kapot te krijgen zijn, maar toch zal er TAMTAM (vgl. klankregel ‘permutatie’ alias ‘spiegeling’ door (a) herhaling en (b) retrogarde) zijn, want MATSE helixt in SMOORSPOEL wanneer de TRUT > TRUTH ‘aan het licht komt’ en er MAT > MOT (ruzie in de tent) ontstaat, want de ge-MOED-eren raken door de ‘smoorspoel’ verhit nu het MAT > MEST(cellen) > MYSTERIE (a-meri > amerika > a miracle) door Dijkgraaf en Verlinde ‘uit de doeken wordt gedaan’. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Zoekt een MOT het LICHT op, volgt de KLAP op de vuurpijl waarna KLAP > (k)LAP / PAL > POOL > POOLLICHAAMPJES (gameet) in actie komen, want uit het AFVAL > AFVALLIGE > BEVALLIG LICHT ‘licht op’. Het ‘oplichten’ (bedrog) van het ‘luteoline > quercitine > rutine’ door het luteoskyrine (afvalemmer) verwordt tot een ‘pootje lappen’ > een ‘in het (p)ootje nemen’ > door het ‘ooitje’ dat ‘kannibaalde’ sinds ze het ‘moederschaap’ verorberde. Wanneer SADR (sator / rotas) in het sterrenbeeld van de (stervende) zwaan ‘oplicht’, stijgt de FENIX (sfinx) op uit de as. Wanneer twee ‘sterren’ (Dijkgraaf, Verlinde) elkaar ‘overlappen’ , vechten twee honden om een been, maar een DERDE > DRUIDE (koevoet > koe voedt > VOODOO) loopt er mee heen. Deze ‘droewiede’ > droevige > troeft de ‘vijgen’, telt af want ‘rutine’ (routine) > routineert (keert terug), waardoor ‘Christus’ ZELF tot ‘Antichrist’ werd sinds SATURNUS > ZAAD RETURNS in de SLANGENDRAGER (Ophiuchus) staat. Jezus’ WOORD alias fr. LE MOT > LE MONDE > LIMONADE > (lithium) MONADE > NONE DIES (er sterft ‘niemand’) wordt ‘bewaarheid’ (> beware > bewust). Jammer dat WUFTE types als Dijkgraaf & Co zulke IJDELTUITEN zijn. Nu STAP > STUIFT > STUIVER (pentagram > ughelia (de lelijkerds) > hieroglyfans) helixt in VERSTUIVER (parflumfles) > VERSTUIFT > TWIEST > TWIST (mot) > TWISTER > WIS ZE alias MAT > MATTER (zaak) > IS ER (onbewust; IJZER) > ISSUE (bewust; STAAL > TAAL) > IS YOU (eenwording), want het ‘gat gaat door de gaten’ (disulfur DEKAfluoride) na OOITJE > HUISJE (amazona > a la maison: THUIS sinds het sterrenbeeld ‘boogschut-STER’ van de ‘kraamvrouw’ (Ophiuchus) door toedoen van de nieuwe Mrs. Hatschepnut (Auriga, Taurus, Gemini, Orion en CETUS (walvis) de ‘nieuwe soort’ (spat > spezie alias ‘cement’, dts. Mörtel) ontvangt.

  Ans Schapendonk (3 november 2016)

 • Marco Barbieri

  | Beantwoorden

  Waarom werden er na een tovallige botsing tussen twee sterrenhopen aan weerszijden van de massabollen gebieden gevonden die corresponderen met donkere materie als massa en donkere materie niet los van elkaar gezien kunnen worden?

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Dat is vergelijkbaar met celmembramen (extracellular en intracellular space), waarbij je een SPOUMUUR hebt (twee wanden met een ‘schijnbaar’ lege ruimte, waardoor er niet TWEE maar DRIE ‘aanwezigen’ zijn). Na een opening ‘boven’ zit er een ‘bolletje’ in het midden, dat een tweede opening ‘onder’ veroorzaakt, maar zelf de ‘doorgang’ verstopt. De opening ‘boven’ sluit zich omdat de zwaartekracht van het bolletje de opening ‘onder’ vergroot. Het gaat altijd om een ‘heilige drie-eenheid’. Uit SPAAT (vloeispaat, stinkspaat) helixt SPAT (dts. Spaß, prat > pret > prut (prutlip, koortslip: fever > dts. Fieber, waardoor de maand ‘februari’ bekend staat als ‘schrikkelmaand’ omdat de ‘klad erin zit’) > SPADE (schop) > SPEKT > SPUUGT > SPUWT > SPOUWT > (s)FOLDER met INFORMATIE. Uit ‘Vesica pisces’ (vijfster, vijfhoek) wat lijkt op ‘gebroken stukjes’ (vgl. braaksel, overgeefsel, afval) ‘ontwikkelt’ zich alias ‘developpe’ > ‘duvel op’ > ‘duivel(t) op’ > ‘duif ten top’ > dts. DOVEN AN DER SPITZE alias DE IDIOTEN LEIDEN DE WERELD.
  Wat een Vulpen in Leiden of een (p)Rutte in Den Haag doen, is een verkapte voorbereiding op het bekendmaken van deze klankhelix (Lauthelix, soundhelix). Ze zijn zelf schuld, want beknibbel je op de zorg, het onderwijs of andere verworven privileges voor de massa vergroot je de kloof tussen arm en rijk, waardoor de armen ‘buitenom’ (exotherm) de rijken ‘verdrukken’. Wanneer politici en wetenschappers de boel ‘belazeren’ (vgl. zweiter Fall Mollath) kunnen ze ook een ‘lazer op hun donder’ verwachten met alle beroerde mondiale gevolgen vandien.

  Ans Schapendonk (9 november 2016)

 • Marco Barbieri

  | Beantwoorden

  Nadat de twee bollen tot een grote bol waren gevormd door interne processen schoot de donkere materie naar twee kanten door (omdat die niet met de normale materie van de twee sterbollen reageerde), waarna er twee gebieden met alleen donkere materie werden gevonden aan weerszijden van de samen “gesmolten” sterhopen (uiteraard interne de botsingsrichting). Is dit niet interne strijd met de theorie van Verlinde, die zegt dat donkere materie niet los kantlijn staan van grote hoeveelheden massa?

 • Marco Barbieri

  | Beantwoorden

  In bovenstaande reactie moet “in” staan waar “intern” staat.

 • Arend

  | Beantwoorden

  Ans, gaat het wel helemaal lekker?

 • Marcel

  | Beantwoorden

  Q: Is deze theorie ook toepasbaar/testbaar op magnetisme en bv. verklaren dat deze kracht vele malen groter is dan de zwaartekracht of aantonen dat het daadwerkelijk een ander soort kracht is?

 • J. van Polen

  | Beantwoorden

  Kan de redactie reacties van zwakzinnigen verwijderen?!

  • Jan R.

   | Beantwoorden

   ‘Zwakzinnigen’? Ik wens u een langdurig verblijf in de psychiatrie toe.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Afgezien van mijn reacties is blijkbaar niemand in staat te reageren op dit artikel. En ja, opnieuw wordt bevestigd dat wanneer ‘wetenschappers’ teksten lezen die niet in hun straatje passen en van een vrouw komen, het woord ‘zwakzinnig’ wordt gebezigd.

  Hier kan de redactie natuurlijk aan toegeven, maar ze kan er ook voor kiezen te doen als Report Mainz wiens redacteuren aan de wanhopige pogingen van Gustl Mollath gehoor gaven en navorsten waarom deze man onvrijwillig sinds zeven jaar in een gesloten inrichting zat. Met hulp van politie, justitie en psychiatrie trachtte het ministerie van financien Mollaths ontdekking van een groot belastingschandaal te verbergen.

  Ook ik heb een groot schandaal in de geschiedenis herontdekt, dat de politiek op zijn kop zet: de klankleer van Jacob Grimm (die ook zijn verzamelde sprookjes aan het werk van Carel van Mandel ‘ontleende’ (lees ‘jatte’) KLOPT niet (woorden slijten van achteren af). Woorden worden van achteren juist LANGER, waardoor de volksverhuizingen ANDERSOM verliepen en JODEN niet uit het huidige Israel komen (wat de Palestijnen al sinds 70 jaar beweren), maar uit DROP > D’R OP > d’EUROP > EUROPA.

  Op de homepage vinden ‘der-fall-mollath-in-den-fangen-von-justiz-politik-und-psychiatrie‘ vinden jullie mijn antwoord:

  8 Antworten auf Die Story im Ersten: “Der Fall Mollath – in den Fängen von Justiz, Politik und Psychiatrie”

  Ans Schapendonk am 12. Oktober 2016 um 00:04

  Der zweite Fall ‘Mollath’ dient sich an, denn auch die Phillips-Universitaet Marburg versucht mit Hilfe des Giessener Arbeitsgericht eine Niederlaendisch-LEKTORIN in die Klapse zu verweisen, nachdem sie bewiesen hat dass die Lautlehre von Jacob Grimm falsch ist, indem Sie die universell gueltige Lauthelix von Goropius Becanus (Vater der vergleichenden Sprachwissenschaft) erklaert hat. Das wuerde bedeuten, dass die Franken (Germania) nicht NACH sondern AUS Frankreich (Germaine) stammen. Politisch brisant, weil das heutige Israël auch nicht das Land ist wo die Juden herkommen. Das ist IJZERHOEK (ARTOIS, Nord-Frankreich). Das bewies auch Anton Baumstark, dessen Sprachtheorie Adolf Hitler bekannt war.

  De Nederlandse gerenommeerde literatuurwetenschapper Frits van Oostrom (Oost-Rom) heeft dit BEVESTIGD. Lees in ‘Stemmen op Schrift’ het hoofdstuk over DANIEL PLOOIJ.

  Duitsland is hierover ‘not amused’, want het zet de hele Duitse geschiedenis op zijn kop, nu blijkt dat het Duits UIT het Nederlands helixt. Dat heeft tot gevolg dat het ‘ben ik van DIETSE bloed niet op Duitsland (Nassau) betrekking heeft, maar op ARTOIS en WEST-VLAANDEREN.

  Uit DEN DIEST, RIJK AAN ROOM(boter) EN HONING helixt

  DAS HEILIGE RÖMISCHE REICH DER DEUTSCHEN NATION

  Oude mensen spreken niet van MELK maar van ROOM > ROMME dat helixt volgens het vierde rijtje W – ontdekt door de lijfarts van KEIZER KAREL V (1500 geboren in Gent!) die tevens taalkundige was en zoon van een BAK > BAKERVROUW, de reden waarom hij BAK > BEKA (dts. Bäckerfrau) > BECANUS heette (i.c. Goropius B.).

  Deze ‘vroedvrouwen’ waren in eerste instantie ALCHEMISTEN en ze wisten meer over de natuurwetenschappelijke vakken dan wij. Munten, wandtapijten en schilderijen werden door vrouwen (anoniem) gemaakt met PERSPECTIEVEN erin die verborgen kennis bevatten.

  Alleen m.b.v. de universele klankhelix kon ik die interpreteren.
  Daarover gaan mijn 23 boeken (circa 9000 pagina’s) waarin TEKENINGEN gemaakt op basis van de DUBBELE VIJFSTER (alias de DUBBELE BANAAN die door wiskundigen niet kon worden ontcijferd) waarmee ik ontdekte dat er niet twee, maar vier PENROSE-figuren bestaan. Die tekeningen ‘vertekenen’ voortdurend (elasticiteit, moduleren), maar wel volgens een vast (universeel) patroon, dat ook geldt voor de manier waarop klanken verschuiven.

  Ik blijf erbij dat Robbert Dijkgraaf en de Verlindes MIJN WERK hebben gebruikt om tot de kennis te komen die ZIJ nu publiceren.

  De lezers van mijn bijdragen aan de artikelen van Newscientist.nl raad ik aan mijn reacties serieus te nemen, omdat het leren van de universele klankhelix PROBLEEMOPLOSSEND is. Dat is de reden waarom de Faculteit voor Germanistiek en de Deutsche Sprachatlas van de Philipps-Universität Marburg (die samenwerken met de universiteiten van Leiden en Nijmegen) mij (sinds 30 jaar lectrice voor de Neerlandistiek) eerst van sexuele intimidatie beschuldigden waarna ik naar de rechter stapte, die SAMENWERKTE met interne artsen van de Philipps-Universität Marburg en de Justus-Liebig-Universität Giessen – ondanks de mail van de gerenommeerde whistleblower Markus Kühbacher (hij beschuldigde de ‘kroonprins’ Zu Gutenberg, Merkels opvolger, van plagiaat) die deze artsen ervan beschuldigde mijn werk dat WERELDWIJD zou moeten worden besproken, te verdoezelen. Inmiddels kan ik bewijzen dat ze het KOPIEERDEN. De linguisten schrijven nu op hun homepage dat ze ‘het laatste, grote wetenscchappelijke raadsel in de cognitieve taaldynamiek’ kunnen oplossen. Dit zijn FEITEN waarvoor ze ook miljoenen euro’s hebben ontvangen.

  Alleen omdat ik sindsdien in Nederland verblijf, kan de Duitse psychiatrie mij niet opsluiten. Zolang ik het predicaat ‘sexueeel bezeten’, ‘selbstgefährdet’, ‘fremdgefährdet’ én ‘paranoide psychotisch’ opgeplakt krijg zonder enige vorm van bewijs (mijn advocaat mocht niet eens de dossiers inzien) zal ik me VERZETTEN tegen dit vunzige soort criminele praktijken.

  DEN DIEST helixt uit DIETS (iemand wat wijs maken) waarmee het VOLK > VOLKS > de VOLKSTAAL werd bedoeld. De VERWARRING bij het begrip THEOS, dat in plaats van naar een GOD naar een KODE, een TANCODE verwijst, een vast universeel geldig patroon in de KLANKVERSCHUIVING, is tevens de verklaring waarom waarom er een christelijke motief van de SLANG (duivel, monster alias ‘patroontje’) bestaat, terwijl die slechts naar de Engelse betekenis ervan verwijst: DIALECT.

  Waarin ik zo teleurgesteld ben, J. van Polen, Arend, Marcel, enz. is dat jullie blijkbaar niet in staat zijn nog GECONCENTREERD te lezen. Jullie zijn bevooroordeeld, waardoor je niet het geduld hebt, de LOGICA die ik hier uitleg te begrijpen. Ik appelleer aan jullie gezond verstand.

  Het feit dat de redactie al mijn bijdragen hier nog opvoert, geeft mij de HOOP dat er mensen zijn die ook DEVIANTE (> de vijand) MENINGEN een kans geven. Toen ik bij Bert Vanheste literatuursociologie studeerde (na bij Frank Jansen op de sociolinguistiek te zijn afgestudeerd – het enclitische ‘de’) hield ik me bezig met deviant gedrag (L.P. Boon). Het ging vooral over EROS EN DE EENZAME MAN, wiens afwijkend gedrag (Lolita’s) hem tot slaaf van zijn driften maakte. Boon vroeg om MEDEDOGEN omdat een mens nu eenmaal is wat hij is.

  Ik ben ook wat ik ben en ik zal ‘mijn poot stijf houden’, omdat de universele klankhelix ontdekt door het matriarchaat (de verre voorouders van Lea, Rachel, Josefa (sic), Mosa (sic), Reus Goliath (sic), koningin Salomé (sic), enz.) en herontdekt door Goropius Becanus, een belangrijk middel is om te kunnen anticiperen op wat er ons in de toekomst te wachten staat.

  De PROTESTANTSE Philipps-Universität Marburg heeft een Forschungsallianz met het OERKATHOLIEKE (> Kathode) FULDA gesloten! De reden?

  Met behulp van de klankhelix kunnen we de koran, bijbel en tora ‘terughelixen’ waardoor we natuurwetenschappelijke kennis vinden, maar ook wat het Laatste Oordeel inhoudt.

  En dus vloeien opnieuw de miljoenen voor dit ‘project’ wat allemaal op internet na te lezen valt.

  Maarten Luther (ndl. Leutherius) hing zijn stellingen niet in WITTEMBERG (Duitsland) aan de kerkpoort, maar in WITTE BERG (Den Diest) alias DUINKERKEN! Hoe konden religieuze leiders als Calvijn, Luther, Zwingli en Melanchton elkaar nou in Marburg (religie-gesprekken) ontmoeten en de volgende dag weer ‘thuis’ zijn? Op hun paarden? Nee, en ook ‘kruisvaarders’ waren geen ‘ridders te paard’, maar mensen die met hun ZEILBOTEN voor de kusten van Artois (Tourne-Hem-sur Hem alias JERUSALEM) en West-Vlaanderen ‘kruisten’ (kruis-vaarders)! De plaatsnamen zijn sindsdien gehelixt, waardoor de geschiedenis VERMINKT is.

  Hoe eerder we de klankhelix begrijpen en de geschiedenis op orde krijgen, hoe groter de kans dat we op een diplomatieke manier de vrede in het Midden-Oosten kunnen herstellen. Ook met een Trump en een Poetin of een IS, want ook deze mensen moeten op de hoogte worden gebracht van de KLANKHELIX.

  Die taak ligt er voor jullie in het verschiet, maar wetenschappers á la Dijkgraaf en Co zijn hier AL LANG MEE BEZIG, want hun zorgen betreffen niet zo zeer een Trump, maar veel meer ‘het laatste oordeel’ (Eggshel plus Europese Tsunami).

  Dus kijk maar goed naar ‘De dijken breken door’!

  Ans Schapendonk (14 november 2016)

  • Marcel

   | Beantwoorden

   DER ZWEITE FREISPRUCH IM FALL MOLLATH
   Veröffentlicht am 16. August 2014 von Richard Albrecht

   Kurze Nachbetrachtung von Richard Albrecht

   In einem so engagierten wie fachkundigen Kommentar bewertete der Regensburger Straftrechtler Prof. Dr.jur. Henning Ernst Müller am 14. August 2014 unterm Titel „Salomonisches Urteil mit schalem Beigeschmack“ das neue Gerichtsurteil so:

   „Auch wenn das jetzt beendete Verfahren „musterhaft“ geführt wurde – ausgeglichen sind dadurch die früher begangenen Fehler in der Begutachtung, in der Beweiswürdigung und in der fortgesetzt verlängerten Unterbringung nicht. Auf diese Fehler ist zu Recht hingewiesen und eine Korrektur angemahnt worden – auch wenn Gustl Mollath jetzt nicht vollständig von allen Vorwürfen entlastet wurde.“[1]

   Dem habe ich im Beck-Block am 14. 8. 2014 spontan mit dem Hinweis, „Ihr Urteil steht eher im Widerspruch zu Ihrer Überschrift („salomonisches Urteil“) formal widersprochen und inhaltlich betont:

   „Meiner (bürger)rechtlichen Erfahrung nach beruhen Urteil (von heute, 14.8.2014) wie das [staatsanwaltschaftliche] LOSt-Meindl-Plädoyer vom letztem Freitag (8.8.2014) nicht auf rationalen (oder auch rechtswissenschaftlichen) Überlegungen wie sie grad zu den Komplexen a) Körperverletzung der damaligen Frau Mollath und b) Mollath unterschobene Reifenstechereien von RA Dr. State richtungsweisend und m.E. argumentativ überzeugend und dokumentarisch belegt herausarbeitetet wurden – sondern auf Glauben(spartikeln), was sich auch bei Meindl sprachlich fand in seinem Verständnis von Glaubwürdigkeit als subjektvierte Variante sachlicher Glaubhaftigkeit.“[2]

   Mein Beitrag schloß mit dem Hinweis:

   „Gut verstehen kann ich, daß Herr Mollath sowohl mit diesem bloß formalen und material unzureichenden Freispruch unzufrieden ist und als von Justizunrecht massiv Betroffener nicht folgen kann, wenn er auf den (m.E. antagonistischen) Widerspruch zwischen Gerechtigkeit und Recht bzw. wirklicher Lebenswelt und justizieller Sonderwelt aufmerksam gemacht wird. Gleichwohl ist mir Mollaths letztlich auch adornitischer Anspruch („Es gibt kein echtes Leben im falschen“) so sympathisch, daß es (auch mir) nicht ansteht, seine Unbedingheit als von Justizunrecht massiv Betroffenem wie auch immer zu kritisieren.“

   Einen Tag später, am 15. 8. 2014, nahm ich diesen zentralen Gesichtspunkt noch mal auf und ergänzte mit Blick auf „volljuristische Staatsdiener(innen), die sich um Aufklärung bemühen“:

   „Ich halte die Wendung im allgemeinen und die im Mollathverfahren am 8. Aug. 2014 im besonderen, vollzogen vom Herrn LOStA Meindl, für zeitgeistig: das aus meiner Sicht Entscheidende ist jeweils die hehre Monstranz subjektiver „Glaubwürdigkeit“ o h n e sich um objektive Glaubhaftigkeit, um die es z.B. RA Dr. State bei der Reifenstecherei in hervoragender Weise ging, überhaupt je zu scheren.

   Im Übrigen meine ich, sollte das GerichtsVerf[assungs]G[esetz] Ernst genommen werden: Soweit ich weiß, soll vor Gericht Deutsch verhandelt werden. Und das meint auch: diese Psychos als Zuarbeiter von Berufsrichter(inne)n haben da nix zu suchen …“

   Facit: *Wer sich in Strafverfahren auf letztlich beliebige postmodernische „Glaubwürdigkeits“-Fragen einläßt und nicht auf vordringlicher Klärung sachlicher Fragen der Glaubhaftigkeit beharrt, hat schon verloren.* Und kommt, wie Herr Mollath, gerade im vielfältig verzahnten und in sich abgestimmten Gerichts-, Justiz- und Psychiatriesystem dieses gegenwärtigen Ganzdeutschland in eine gleich mehrfache Fallensituation, in der Willkür nicht mehr Ausnahme ist, sondern zur methodischen Regel wird …

   Ongelooflijk hè

  • Marcel

   | Beantwoorden

   Maar niet de juiste plek!

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Net wel, want ‘Primus inter pares’ (eerste onder gelijken) betreft het twee- en driedimensionale alias VI-TRI (2-3) tegenover TRI-VI (3-2), die samen de MAT (> Matrix) > MIJTER vormen, waarbij het om de VITRINE (spiegeling) en het TRIVIALE (platvloers) gaat, terwijl het VI-TRIOOL de LATRINE aankondigt (bacteriophage) alias ‘paardenvijg’ > de ‘verdorde vijgen’ die helixen in VERGULDEN VIJVEN (d’or) , want we hebben het hier nog steeds over het getal VIJF dat de vijfster / vijfhoek (pentagram, vesica pisces, ughelia, vilain, hieroglyfans) vertegenwoordigt. Het VI helixt niet alleen in BI > DIA (diagonaal), maar bevat ook de getallen vijf (V) en zes (VI), die als 56 = 7 x 8 (verzeping) het 5 + 6= 11 verdubbeld ‘de elfde van de elfde’ vertegenwoordigen en dus ‘de helft van de helft’ op hond > honderd > hun drietjes (100, 010, 001): 25 % (alias 5 x 5)
  Daarom is de ‘wereldformule’:

  5 x 5 > 5 x 4 > (4 x 10 > 10 x 3 > 3 x 4) > 4 x 8 > 8 x 7 = 56

  met het 5 x 5 (primus inter pares) alias vijf vijfhuizen te vormen door de ‘bak zeven’ (met 7 dots vijf pentagrammen vormen) hier de oplossing. Het gaat om KAT (Katalysator) > KUAT > KWART > KWANT > KWENTJE (rest > reset) > KWINTESSENCE (quint, dat helixt uit ‘kalqueen’ > (k)Halloween) alias de ‘zoutkristallenkonining’ (prima inter pares).

  Het probleem heet ‘moordende concurrentie’.

  Waren we alle ‘naamlozen’ (vgl. anonieme middeleeuwse werken) speelde het EEN STEEN > ‘Einstein-opvolger’ geen rol. De ‘steen’ van Mekka werd uit ‘de stenen getuige’ (Pierrot) tot een > ‘de stenen getuigen’ (Aleppo).

  Na goudmetaal (zout) > regenwater (zuur) > houtskool (bitter) > hartstocht (zoet) > aarden (pittig, hartig, scherp) waarbij uit de STEEN het goud ‘gedolven’ wordt. EEN STEEN > EIN-STEIN > EINST EINS (ooit éen > ooit worden we het eens).

  Het gaat om de ESSENTIE en die heet ‘eenwording’ (primus inter pares).

  Vrouwen zijn ‘geen haar’ (haartheorie, snaartheorie) beter, maar gaat het om ‘vrouwelijke’ of ‘mannelijke’ principes, is het mannelijke ‘astraal’ (uitademen, uit de weg ruimen, uitdijen) en het vrouwelijke de ‘punt’ (inademen, verenigen, krimpen).

  De verdiensten van de Verlindes of een Dijkgraaf mogen er zijn, maar de bijsmaak zal hen bijblijven, want door hun zwijgen, geld ik als ‘ontmondigde’, als een ‘ontoerekeningsvatbare’. Wanneer ze dat hun leven lang van hun ‘mad dog’ (slechte geweten, innerlijke stem) willen horen, zijn ze niet half zo intelligent als ze zich voordoen.

  Ik ben er van overtuigd dat ze wél van zich laten horen. Want ook zij kennen de universele klankhelix en weten dat gedachten ‘(mee)tellen’.

  Ans Schapendonk (15 november 2016)

 • Steven

  | Beantwoorden

  Ik sluit me aan bij de reactie van J. van Polen. Door gebrek aan modereren is dit verworden tot een hangplek voor warhoofden.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Toch blijkt nu, Steven, dat de tekst van Dan Visser (5D – zie hierboven) wel degelijk met het VI-TRI (2-3) alias TRI-VI (3-2) te maken heeft. Bij het ‘licht’ gaat het om een ‘lichte massa’ en dus om een ‘niet zwaar’ dat gehelixt naar een ‘zware niet’ verwijst, de verbinding die ‘op het scherpst van de (gulden) snede ligt. Daarbij gaat het om het getal van het BAT > BAA(r)T > BEE(r)T > BEEST: 666!

  Wie het laatst lacht, lacht het best!

  En wat de moderator betreft: CHAPEAU! Hij laat deze ‘warhoofden’, deze Catweazles, deze confusen Confuciussen ook aan het woord komen.

  Ans Schapendonk (15 november 2016)

 • Henk

  | Beantwoorden

  Wanneer “donkere materie” naar het rijk der fabelen verwezen wordt, geldt dat dan
  ook voor “ZWARTE GATEN” ?? Kunnen we het concept zwarte gaten, als verklaring
  en oorzaak van afwijkende bewegingen van hemellichamen, nu ook als illusie bestempelen?

 • Hans Pieters

  | Beantwoorden

  Als onkundige raakte ik hier de weg kwijt,

  Zie de regel:
  “donkere materie kan ik berekenen hoeveel donkere materie er moet zijn. Dat”

  Uit:
  Verlinde vertaalt die analogie naar de werkelijkheid in het universum, en meent daarom dat donkere materie geen deeltje is, maar extra energie die tevoorschijn komt bij het ontstaan van materie. ‘Uit de relatie tussen gewone materie en donkere materie kan ik berekenen hoeveel donkere materie er moet zijn. Dat klopt exact met de waarnemingen van astronomen’, zegt Verlinde. Bovendien verklaart zijn idee ook waarom donkere materie altijd rond gewone materie is te vinden, een toevalligheid die traditionele deeltjesverklaringen links laten liggen.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Een zwart gat moet je je voorstellen als een TOET (gezicht) > TOETER (third noise > neus) die verandert in een DIABOLO (i.c. een ‘duivelse bolletje’). Men spreekt niet meer van ‘deeltje’ omdat dit woord helixt in ‘teertje’ (spreek ‘tirtje’ want klinkers helixen alfabetisch) en dan in ‘zoentje’ (want T (eten) > S (essen), maar in de ‘Anlaut’ wordt een stemhebbende eerst een stemloze (vgl. D > T (deeltje > teertje) of ‘vorst > Fürst’ of zachte g > harde g). Een V helixt in B (dap > duivel > Diabolo > Diablo). De ‘donkere materie’ is daarom iets ‘duivels’, een Maxwells Demon, een LISSAJOUS. En inderdaad allemaal te berekenen, want het VI-TRI (2-3) / TRI-VI (3-2) – samen een VIJG > VIJF (vgl. genoeg > enough, spreek ‘enuf’) omdat het om ‘bacteriophage’ gaat alias ‘er is stront aan de knikker’ . Het Het VI-TRI / TRI-VI (2-3 / 3-2) ‘botst’ nu opelkaar (vgl. het ‘zoentje’, maar in het Eskimo’s ‘neuzen-neuzen’), waardoor er ‘wrijving’ ontstaat, i.c. kat > kalt > krat > kros (crossover) > krös (> reus > reuzel) > kruis > (k)RUIS (i.c. noise, maar dat helixt in ‘njois > (n)joys (dus uit een eerder stadium ging het om JOINT / JOINED (ook weer dat ‘zoentje’, maar eigenlijk het ‘licht’ dat een ‘niet zwaar’ betekent maar helixt in een ‘zware niet’ (vgl. ‘nietje’, dus een ‘verbinding’ en dat is een verbinding ‘op het scherpst van de (gulden) snede’.

  Ik weet dat helixen een moeizame kwestie is. Je krijgt er geen ‘vat’ op en aan deze ‘metafoor’ zie je waarom het om ‘meta-fysisch’ gaat (wonder, bovenwonder). Daarom is het een ‘duivels gebroed’, maar wel een van het soort waarin het om CRHIST-ANTICHRIST (woord – wederwoord) gaat, geen VI, maar een TRI (kris-anti-kris). Het is een ‘bolletje bolletje’ spelletje, waarin hetgene wat je vangen wil, verdwijnt.

  Conclusie: het DEELTJE is er wel, maar hoe geef je deze ‘illusie’ een NOEMER, want ‘het mag geen naam hebben’ (Jahweh, Jehova, God, Allah, enz.). Het gáát niet om een GOD, maar om een KODE (tancode), die helixt in KÖTER dat naar ‘aas’ (voer) verwijst, dat ook ‘troef’ betekent, maar in het Duits naar een ‘klein kind’ verwijst, een (B)ENGEL. Het gaat daarom om STAAL (hiero, ijzer alias ‘adem’ (zuurstof) dat helixt in (s)TAAL (christelijk motief ‘slang’ dat in het Engels naar ‘dialect’ (platvloerse taal) verwijst).

  Je kunt de gulden snede berekenen waar het getal 0,666 uit voortkomt, het getal van het BEEST, want de ‘neus’ (noise) is de DUIVEL. Het NOISE helixt in (n)WAAS > een WASSEN NEUS en dus weer een illusie. Toch is er een FORMULE met een bijbehorende TEKENING.

  Mijn artikelen en boeken mogen op Research Gate verwijderd zijn en door de Deutsche Nationalbibliothek niet ‘eingearbeitet’. Dat ze op de markt zijn, bewijst de Ausstellungskatalog (ISBN-Agentur für Deutschland) waarin boeken van kleine uitgeverijen staan, die op de Frankfurter Buchmesse (okt. 2016) werden tentoongesteld.

  Bij de ‘extra energie’ gaat het om de ’21 cm verboden straling’, de reden waarom Dijkgraaf in zijn college (De wereld draait door) het getal 42 noemde (vgl. VI-TRI / TRI-VI (2-3 / 3-2 > ‘permutatie’), omdat het om de ‘verdubbeling’ gaat in de vorm van (a) spiegeling en (b) retrogarde, een verschijnsel in de taalkunde dat linguisten niet begrepen ondanks de uitleg hierover van Goropius Becanus. Ook Matthijs van Nieuwkerk bezit een van mijn boeken. Hij reageerde noch op de ontvangst ervan noch op mijn verzoek hierover iets te mogen vertellen.

  Een IL-LUSIE (i.c. ‘het lusje’) verwijst naar een ‘voor geen gat te vangen’. Deze theorie is daarom moeilijk uit te leggen, behalve wanneer je de klankhelix toepast, want ik blijf erbij dat we met de helix:

  MADAM > ADAM > ndl. ADEM > dts. ATEM / META (permutatie) > METAAL (hiero, ijzer > IJZERHOEK > ISRAEL) > MENTAAL > MIJN TAAL > UNIEK INSTRUMENT

  i.c. een PROBLEEMOPLOSSENDE ‘tool’ (!) de SLEUTEL (i.c. de Heilige Graal) hebben gevonden, want nu kunnen we op de toekomst ‘anticiPEREN’.

  Een gloeilampje is een PEERTJE > dts. BIRNE dat naar ‘de klad zit erin’ / dts. eine Klatsche in der Birne haben). Deze KLAD is het ‘licht’ dat een ‘niet zwaar’ en dus een ‘zware niet’ (nietje) betekent. Dat wat het ‘kwentje’ (rest > reset) uitmaakt, is de 21-cm verboden radiostraling, een ‘weerkaatsing’, een soort ‘fata morgana’, waardoor het ‘donker’ (> donkey: een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde stehen) weer helixt in dts. ‘tunken’ (indopen) dat helixt in ‘sonnekes’ (tweede zon alias SADR in het sterrenbeeld ZWAAN). Het ‘donker’ verandert weer in ‘licht’. Er is dus nooit slechts één oerknal, omdat er altijd al ‘oerknallen’ waren. Simon Stevins ‘clootcrans’ lijkt stil te staan, want net als pek (geen ‘vast’ maar een ‘vloeistof’ – een druppel in twaalf jaar) zit er wel degelijk ‘beweging’ in.

  Ans Schapendonk (16 november 2016)

 • Chill

  | Beantwoorden

  Hoi Ans,

  Zou u in leekmanstaal, beknopt, kunnen uitleggen wat U allemaal bedoeld?
  Ik snap er geen bal (balloos, onvruchtbaar, kan niet voetballen zo) van.
  Buiten mijn gevoel van humor is dit wel een oprechte vraag.
  Is u startpunt Johannes Goropius Becanus en zijn nalatenschap?

  Op dit moment komt u op deze manier over bij mij. Ik mis de woorden, illuminati, hagedissenmensen, Annunaki…. ben zo wel duidelijk denk ik.

  ik hoor het graag,
  groet

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Ja, Chill, het gaat om de onbegrepen taaltheorie van Goropius Becanus die hij ontleende aan de ORFISCHE THEOLOGIE van de vroedvrouwen, die hun theorie ontleenden aan de GORGONEN wier ‘lange woordenreeksen’ als onbruikbaar materiaal werden vernietigd omdat hun navolgers (i.c. mannelijke ‘geleerden’) ze niet begrepen. Bij THEOS ging het nooit om GOD (Theologie), maar om VOLK > VOLKS > VOLKSTAAL. Het matriarchaat ontdekte de KLANKHELIX, een ‘vast, universeel geldig patroon’ in de klankverschuiving, dat Becanus door zijn herontdekking van het vierde rijtje van de W (dat alleen in het Nederlands nog volledig gerealiseerd wordt) opnieuw heeft uitgewerkt, waardoor hij naast (1) adjectio (woorden worden van achteren langer (dit staat TEGENOVER de foute theorie van Jacob Grimm die beweerde dat woorden van achteren afslijten)), (2) detractio (woorden lossen van voren op), (3) metathesis (klanken, lettergrepen en woorden draaien om hun eigen as), (4) PERMUATIE (die door taalkundigen wordt verward met inversie (die nog tot de metathesis behoort) en (5) DELIVERY (woorden schieten los: eiwit > (ei)witregel (i.c. spaat > spatie).
  De permutatie heeft met SPIEGELING te maken maar op twee manieren:
  (a) herhaling (mama, koppiekoppie)
  (b) retrogarde (nevel / leven; devil / lived), dus ‘lees van achteren naar voren’
  Punt is dat we met deze KLANKBUIS de vierde dimensie (en dat is de TIJD) zichtbaar kunnen maken, waardoor we het verleden kunnen reconstrueren en de toekomst kunnen SPELLEN, dus kunnen VOORSPELLEN.
  Deze klankhelix is daarom ook PROBLEEMOPLOSSEND, waardoor een leek op natuurwetenschappelijk gebied TOCH ontdekkingen kan doen. In mijn geval kan een linguist natuurwetenschappers TIPS (een ‘hint’) geven. Dat heb ik in mijn werk gedaan. Hier zijn niet alleen Duitse taalkundigen, maar ook medici, schei-, natuur- en wiskundigen mee gaan lopen, waaronder niet alleen Duitstaligen, maar vooral Nederlandstaligen. Om zichzelf te kunnen PROFILEREN, lieten deze ‘Wisschenschaftler’ mijn naam ‘wissen’ met behulp van Duitse rechters. Uit angst dat het plagiaat zou worden ontdekt, zijn medewerkers van deze Duitse professoren aan internationale universiteiten gaan werken, waaronder bv. een Christan Beckmann in BRAIN .. in Nijmegen (lees LEIDEN) of een Johann-Matthis List in Parijs. De Philipps-Universität Marburg (mijn werkgever) werkte met Leiden nauw samen (o.a. Marc van Oostendorp), waardoor ook de Nederlandse Taalunie (Geert Joris) bij het plagiaat betrokken werd en daardoor het Ministerie en dus de regering Rutte.
  Door de ontwikkeling van dit ‘laatste, grote wetenschappelijke raadsel in de cognitieve taaldynamiek’ (vertaald citaat van de Deutsche Sprachatlas) kon van Oostendorp zijn ‘Miracles in languages’ lanceren. Hij werd tegengehouden, want zouden we deze klankhelix mondiaal bekend maken, kunnen ook anderen mijn HAAKSE opvattingen van het verloop van de geschiedenis (i.c. volksverhuizingen) gaan verkondigen. Namelijk dat de JODEN helemaal niet uit Israel komen (wat de Palestijnen altijd al beweerd hebben), maar uit de IJZERHOEK (Artois, Noord-Frankrijk). Bovendien beweer ik hier ook nog eens dat zelfs de ISLAM (vgl. Gods ‘lam’) hun oorsprong hier heeft, want het MOSLIM helixt uit ‘MOSSELMA’ > MOSSELMANNEN. Religies komen voort uit drie ‘beroepen’: vissers, koeherders en schaap/geitherders.
  TAAL stuurt ons mensen, waardoor ALLES wat er gebeurt, EXACT is voorgeprogrammeerd. Mensen hebben een vrije wil, maar binnen het geheel is die heel betrekkelijk.
  (a) Israel wordt platgebombardeerd waardoor een tweede vluchtelingenstroom naar Europa op gang komt;
  (b) het klootjesvolk gaat zelf ‘helixen’.
  Met dank voor je reactie, Chill.
  Overigens hebben de Nederlandse Taalunie en de site Neerlandistiek mijn IP blijkbaar geblokkeerd, want al mijn reacties op hun onnozele standpunten in de taalkunde worden geweerd, waaronder deze op ‘Waarom spreken ze in Vlaanderen Nederlands?’:
  Wat een ONZIN. Alsof je TAAL kunt ‘tegenhouden’. Waarom hoor je ondertussen een groot deel van de Nederlandse bevolking ‘HUN GAAN’ zeggen? Taalkundigen houden vol dat dit correct (sic) taalgebruik fout is. Mensen mogen zich in hun taalgebruik aan (opgelegde) schrijftaal aanpassen, wat echter nooit zal verhinderen, dat ‘taalverloedering’ plaatsvindt. Deze ‘taalverloedering’ (i.c. het ‘eigen Vlaams’) is een verkapt scheldwoord voor ‘dialect’, i.c. PLATVLOERS taalgebruik. Het komt voort uit THEOS dat voor GOD is gereserveerd, maar waarmee slechts VOLK, VOLKS, VOLKSTAAL werd en wordt bedoeld.
  N.B. Het ging dus nooit om RELIGIE maar om het VOLK en hun (s)TAAL, waarin wel dezelfde BOODSCHAP (i.c. verzoening) zit.
  In plaats van naar een standaardtaal (nu ‘Nederlands’ genoemd) gaan we naar een globale standaardtaal (Engels), waardoor mensen mondiaal beter met elkaar kunnen communiceren, want dat is het eigenlijke doel. Dit heeft met EENWORDING te maken (een ‘woord’, een eertijds begrip voor ‘taal’ dat voortkomt uit KAT > KUART > (k)WOORD > WORT > WORTEL > OERCEL). Volgens de klankverschuiving verandert P > V > B > M > W > V > B (de CLOU zit daarom in het VIERDE rijtje van de W (25%)), waardoor niet alleen uit MOT (Fr. voor ‘woord’) het WOORD voortkomt, maar ook blijkt dat het Frans UIT het Nederlands is voortgekomen, daar het om STRIJD (zoek je mot?) gaat. Het MOT verschuift uit MAT dat naar MATRIX verwijst, waarbij het om het getal VIJF gaat, om een VIJFSTER, een pentagram, maar MAT > MIJTER bewijst dat het om een dubbele vijfster gaat, een TIENKANT. Taalkundigen hebben gewoon ‘geen hout begrepen’ van hoe taal functioneert. Het Engels voor SLANG (christelijk motief voor ‘duivel’ > een ‘duivels patroon’) verwijst naar DIALECT (verscheidenheid alias DUALISME) waardoor misverstanden ontstaan omdat er sprake is van INTERFERENTIE. De mondiale ontwikkeling naar EEN TAAL (eenwording) heeft maar een doel: VERZOENING. De vraag is of we dan nog van de ‘soort’ MAT > (de)MENT > MENS kunnen spreken.

  Ans Schapendonk (17 november 2016)

 • Prof. Baltasar

  | Beantwoorden

  De onbegrijpelijke monologen van mevrouw Schapendonk worden kennelijk amusant gevonden, cq het vormt geen directe bedreiging voor de gevestigde wetenschappelijke orde en mogen in volle omvang blijven staan. Mijn simpele deductie daarentegen moest stante pede worden verwijderd…

  • Steven

   | Beantwoorden

   Natuurlijk, de ‘gevestigde wetenschappelijke orde’ siddert bij de gedachte dat je jouw platte-aarde onzin hier publiceert. Beetje last van megalomanie, misschien?

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  FUNKTIONALISIERUNG VON HALBLEITERN (Nachwuchs aus Physik und Chemie erlangt 4,9 Millionen Euro – Uni Marburg en Uni Giessen), 14-11-2016.

  En weer ontvangt de Philipps-Universität Marburg millioenen voor onderzoek dat ze volgens klokkenluider Markus Kühbacher GEJAT hebben nadat de voormalige ombudsman (scheikunde) ervoor zorgde dat mijn werk VERDOEZELD werd.

  … verfolgen mit ihren Projekten das Ziel, Halbleiter mit neuartigen Materialien oder Strukturen zu kombinieren, sodass das Gesamtsystem die gewünschten Eigenschaften erhält. „Dies eröffnet neue Anwendungsfelder, etwa in der Elektronik und der Photonik“, sagt die Physikprofessorin Dr. Kerstin Volz, Sprecherin des Graduiertenkollegs.
  .. Hierzu zählt zum Beispiel die Synthese neuartiger Clustermoleküle, deren Fixierung auf Oberflächen sowie der Nachweis, dass diese Cluster gerichtetes weißes Licht erzeugen können.“

  Beteiligt sind 13 Arbeitsgruppen der Philipps-Universität Marburg sowie drei von der Justus-Liebig-Universität Gießen.

  Onder die 13 groepen bevindt zich de DEUTSCHE SPRACHATLAS die op hun homepage schreven, dat ze “het laatste, grote wetenschappelijke raadsel in de cognitieve taaldynamiek” kunnen oplossen, maar dit gebeurde wel pas NADAT ze mijn werk over de ‘elfde van de elfde’ dat helixt uit ‘de helft van de helft’ (op honderd) waarbij het om 25% (kwart > kwant > quantummechanica) gaat alias 5 x 5 alias 5 x 5 VIJFHUIZEN door mij de ‘bak zeven’ (zie sterrenbeeld HYDRA) genoemd, waarmee de ‘grootste dichtheid’ kan worden bereikt.

  Deze uni’s gaan samen met andere Europese (waaronder Nederlandse) uni’s met MIJN werk AAN DE HAAL.

  Zie hier de mail van klokkenluider Markus Kühbacher met in het Betreff: DE KLEREN VAN DE KEIZER – Verdacht der sexuellen Belästigung …

  … zo doen wetenschappers dit tegenwoordige: MOORDENDE CONCURRENTIE

  Von: Dr. rer. nat. Markus Kuehbacher
  Gesendet: Dienstag, 25. März 2014 23:27
  Aan de presidente, advocaten en decanen van de Philipps-Uni Marburg
  Betreff: “De nieuwe kleren van de keizer” – hier: Verdacht der sexuellen Belästigung

  Sehr geehrte Frau Dr. Riedel,

  Bezug nehmend auf die undatierte Durchschrift Ihres Schriftsatzes, der nebst Anlagen am 21. März 2014 beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingegangen sein soll, bitte ich um Hinweis, warum Sie dem Verwaltungsgerichtshof den Ausdruck einer E-Mail von Frau Doctorandus Ans Schapendonk vorlegen, in der auf drei Seiten die Technik zur Lautverschiebung zur Erlangung transzendenten Bewusstseins thematisiert wird?

  Gibt es überhaupt einen Zusammenhang zum hiesigen Rechtsstreit? Möglicherweise ist es der Umstand, dass der mit beiden Vorgängen befasste Ombudsman in beiden Fällen keine Originaldaten hat sehen wollen, weil diese an der Universität in Marburg offensichtlich entbehrlich zu sein scheinen?

  Die betreffende Publikation* und die höchst interessanten Forschungsergebnisse von Frau Drs. Ans Schapendonk könnten in Zukunft tatsächlich im Zusammenhang mit der Frage, ob Marburger Mediziner und deren Dekan Helmut Schäfer ernstzunehmende Probleme im Umgang mit Forschungsdaten haben, weltweit diskutiert werden.

  * http://www.researchgate.net/publication/258053180_DE_UNIVERSELE_KLANKHELIX_VAN_GOROPIUS_BECANUS

  Mit freundlichen Grüßen
  Markus Kühbacher
  ——————————————————-
  Dipl.-Ing. Dr. rer. nat. Markus Kühbacher
  Emkendorfstraße 34b
  22605 Hamburg
  Germany

  N.B. Research Gate heeft mijn account GESLOTEN !

  Ans Schapendonk (20 november 2016)

 • Jan van Gorp uit Beek

  | Beantwoorden

  Beste Ans,

  Ik weet niet waarom je je ongefundeerde woordspelletjes gebaseerd op een middeleeuws amusant werkje op allerlei wetenschappelijke fora spuit?
  Is het omdat je bij de Philipps-Uni niet meer welkom bent of omdat je zo uitgehoond wordt door serieuze taalkundigen, of is het misschien een marketingtruc om je voorraad van je veel te dikke en te dure, niet verkochte boeken wilt verkopen?

  Je berichten en taalspelletjes zijn met jouw uitgebreide epistels zijn denk ik aan het foute publiek gericht. Steek liever je tijd in een website waar jouw aanhangers terecht kunnen zodat wij ons niet hoeven te ergeren aan zulks fantastische kronkels.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Uitgehoond door serieuze taalkundigen? Schei toch uit!

  Die zwijgen als het graf en leveren geen ENKEL commentaar, JUIST omdat ze door MIJN aanwijzingen de theorie van lijfarts en taalkundige Goropius Becanus (ten onrechte overigens ‘Jan van Gorp uit Beek’) pas hebben BEGREPEN!

  Niet alleen een Geert Joris (die vroegtijdig vertrekt) of een Marc van Oostendorp (die er door Leiden is uitgeknikkerd ondanks zijn online-colleges THE MIRACLES IN LANGUAGE), maar ook een Jürgen Schmidt (directeur van de Deutsche Sprachatlas) ‘geht baden’, sinds hij schrijft dat ze “het laatste, grote wetenschappelijke raadsel in de cognitieve taaldynamiek” nu kunnen oplossen, waarvoor ze ondertussen MILJOENEN euro’s hebben ontvangen:

  http://www.uni-marburg.de/fb09/aktuelles/news/alias.2015-03-12.9091110632

  „Unser ältestes Kulturgut, die Sprache in ihrer ursprünglichen Form wird systematisch erschlossen, um eines der letzten großen wissenschaftlichen Rätsel anzugehen: die Dynamik der Sprachkognition.“

  Helaas kampt de Philipps-Universität Marburg (samen met de Justus-Liebig-Universität) met een immens probleem nu klokkenluider Markus Kühbacher deze taalkundigen (die met de universiteiten van Leiden en Nijmegen samenwerken) van PLAGIAAT beschuldigt, omdat ze deze kennis aan MIJN herontdekking van Becanus’ theorie ‘ontlenen’. Kühbacher is niet de geringste klokkenluider (zu Gutenberg, minister van Defensie) die tevens naar de valse beschuldiging van sexuele intimidatie verwijst, gedaan door een docente (!) zonder te zijn uitgeruimd door de vertrouwensraad van de Philipps-Universität Marburg. Die vunzige aantijging diende uitsluitend om zo snel mogelijk te verhinderen dat ik mijn studenten de klankhelix verder bijbracht. Mijn studenten waren verbijsterd (maar in een afhankelijke positie) en lieten in een evalutatierapport weten mijn methodes INNOVATIEF te vinden. Bovendien vonden ze zelfs mijn examenopgaves LOLLIG!

  Misschien vindt de redactie van Newscientist mijn bijdragen ook amusant … !

  Het zou in ieder geval een gigantische PRIMEUR voor de redactieleden zijn, wanneer door hun toedoen aan het licht komt, welk GOOR SPELLETJE er aan genoemde universiteiten wordt gespeeld.

  Mijn boeken zijn overigens zo ‘dik’ omdat hierin de complete correspondentie met het Arbeitsgericht Giessen is opgenomen met net zoveel HINTEN als in de bijdragen op Newscientist. Duur zijn ze ook niet (die van de Deutsche Sprachatlas kosten het viervoudige), wanneer je bedenkt hoeveel afbeeldingen van historische munten erin staan en hoeveel reizen ik er op eigen kosten voor gemaakt heb.

  Ans Schapendonk (24 november 2016)

 • Jan van Gorp uit Beek

  | Beantwoorden

  Was Goropius gek of geniaal?

  Aanvankelijk werd hij geprezen, maar grote geleerden als Hugo de Groot en Justus Lipsius hebben korte metten gemaakt met zijn theorie. Joseph Scaliger schreef: ‘Nooit heb ik grotere onzin gelezen.’ Op zijn best werd Goropius nog beschouwd als een geniale gek.

  In haar nieuwste boek Taal als mensenwerk, het ontstaan van het ABN, heeft Nicoline van der Sijs een vooraanstaande plaats gegeven aan Jan van Gorp als taalkundige. Want hoewel tegenwoordig zelfs geen Brabander meer in zijn wilde taaltheorieën gelooft, bevat het boek van Van der Sijs toch een zeker eerherstel voor de geleerde uit Gorp en Beek.

  De taal die Adam en Eva spraken, de oertaal, is bewaard gebleven, en wel in… het Nederlands. Dat beweerde de geleerde arts en geschiedschrijver Johannes Goropius Becanus in 1569, en dat heeft hij geweten. Sindsdien staat Jan van Gorp, afkomstig uit Hilvarenbeek, vooral bekend als een taalkundige met een teveel aan fantasie. Hoe kun je een theorie serieus nemen waarin gesteld wordt dat ‘Adam’ is afgeleid van ‘haat-dam’, en ‘Eva’ van ‘eeuw-vat’? Of dat Babel, waar de spraakverwarring begon, van ‘babbelen’ komt?

  Je zou dan ook niet verwachten dat Nicoline van der Sijs in haar onlangs verschenen boek Taal als mensenwerk, het ontstaan van het ABN aan Goropius een zeker eerherstel verleent. Niet wegens zijn theorieën, die zijn en blijven absurd, maar door de nadruk te leggen op zijn vernieuwende, en later nagevolgde werkwijze. Door talen onderling te vergelijken zocht hij naar een gemeenschappelijke bron. Dat hij die vond in zijn eigen taal is wetenschappelijk onhoudbaar, maar, zo schrijft Van der Sijs, ‘de theorieën van Becanus hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de fierheid op de eigen taal.’ Het Nederlands was dan wel niet de oertaal, Becanus is volgens Van der Sijs wel de oervader van de Europese vergelijkende taalkunde. Dat is, dunkt me, toch lang zo gek nog niet voor een jongetje uit Hilvarenbeek.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Was Goropius gek of geniaal? > Hij was geniaal als ONTDEKKER van de relatie tussen de ‘indo’ en ‘germaanse’ talen (Indogermaans), waardoor hij terecht als ‘vader’ der vergelijkende taalwetenschap genoemd wordt.

  Hugo de Groot, Justus Lipsius en Joseph Scaliger hebben net als Nicoline van der Sijs geen hout begrepen van Becanus’ taaltheorie (i.t.t. Plantijn!) en dat wéet van der Sijs inmiddels.

  Zij zal NOOIT meer durven te beweren dat Becanus met de door haar zelf op blz. 80-81 (Taal als mensenwerk) genoemde ‘consonant W’ géen volledig RIJTJE heeft bedoeld. Becanus is ook geen ‘middeleeuwer’, hij schreef ook geen ‘werkje’ en hij was niet ‘amusant’, maar bloedserieus, toen hij gewag maakte van het VIERDE RIJTJE van de consonant W (naast de drie bekende P, T en K). Daarmee kun je ALLE ‘serieuze’ en ‘geleerde’ taalkundigen ná Becanus (met uitzondering dus van Willem Hietbrink) terecht SUKKELS noemen.

  Op basis van deze vier rijtjes

  (1) P > V (>f) > B en M
  (2) T > Z (s) > D en N
  (3) K > zachte G / harde G > Dts./Eng. G en NG
  (4) W > hoorbare H / niet-hoorbare H > J en NJ

  kon Becanus (die niet uit Hilvarenbeek maar uit Mechelen kwam, want plaatsnamen helixen in de loop der eeuwen) de oertaal reconstrueren die in het Nederlands bewaard is gebleven.

  Na MADAM(e) helixt inderdaad > ADAM (> ‘een dam’ > ‘damp’ > ‘dampad’ > dts. Bader (kwakzalvers)) maar ook MAD/DAM volgens Becanus regels (1) adjectio, (2) detractio, (3) metathesis, (4) PERMUTATIO en (5) DELIVERY die door taalkundigen niet zijn begrepen, omdat woorden (anders dan Jacob Grimm beweerde) van achteren langer worden en van voren oplossen, waardoor naast MAD / DAM (permutatie) het MAAD helixt in (M)HAAT analoog aan P > PH, T > TH en K > KH (vgl. ndl. kapitein > eng. captain, dts. Kapitän (Behauchung, aspiratie). Dus inderdaad afgeleid van ‘haat-dam’, want na ‘lange vokaal’ volgt de ‘korte vokaal’ (klinker), die overigens ook alfabetisch helixen, wat taalkundigen zich ook nooit gerealiseerd hebben.

  Volgens het vierde rijtje van de W helixt EEUW > EVA, daar dit vierde rijtje niet alleen een ‘verticaal’ verloop kent (W > WH > hoorbare H > niet-hoorbare H (wat met een klinker overeenkomt, vgl. ‘ik zie hem’ > ‘ik zie ‘m’), maar ook een ‘vicieuze’ cirkel, daar W > V > B > M > W > V.

  Na diftongen als OI helixt bv. POOT > POINTE (spreek ‘pwente’) > (p)WENDING, die naar de ‘permutatie’ zelf verwijst: een spiegeling conform (a) herhaling (mama, koppiekoppie, met variaties als ‘tiptop’, ‘kriskras’) en (b) retrogarde (lees van achteren naar voren zoals in ‘mad / dam’).

  Het EEUW (honderd) helixt in EVA > (een) VAAT (> vaas, i.c. zandloper) > VAT (> dts. FASS) > BAT > BET > BIT (> Bytes) > BOT (boit > bois) etc.

  Ik heb ooit geprobeerd deze uitleg op de site BECANUS (Wikipedia) uit te leggen, maar ook Wikipedia kent talloze ‘napraters’ die niet kritisch denken, maar toch kunnen beslissen wat wel of niet ‘wetenschappelijk’ is. Op Wikipedia geld ik als ‘vandaal’!

  Volgens Becanus’ theorie helixt BABEL > BABBELEN net als ndl. PRATEN > dts. (p)REDEN. Uit PAT > PATER > (pa)TOR (> TOREN) > TOIR > (t)WAAR (vgl. TOR > TUR > TRUTH, want klanken als de L en de R wisselen elkaar niet alleen af, maar ‘draaien’ ook om klinkers (metathesis, vgl. ndl. BORST > dts. BRUST / Eng. BREAST), waardoor ook uit PATER > PATROON (i.c. klankhelix, Lauthelix, soundhelix) ontstaat.

  De SPRAAKVERWARRING volgt na OI en UI, die veranderen in MAT > MOIS (spreek ‘mwa’) en in MUIS > (m)WIER, waardoor Becanus volledig terecht op de SCHEIDING tussen VLAAMS (ndl. alias KRAK (thermisch kraken) > KRIEK > GRIEKS) en WAALS wijst (vgl. WAL > WALLONIE (vgl. Babylonie) > WALES) alias PAT > PALT / PART > PLAT / PRAT > (p)LAT > LAIT (room > romme > (rom)melk).

  Een WAL heeft met LAW te maken alias WET (dts. Gesetz) dat ook NAT betekent (vgl. BAK-MAT (> bakermat, oertaal) > BEKA-NOOT (i.c. ‘helpsters in nood’: vroedvrouwen) > BEKA-NUS.

  ‘Taal als mensenwerk’ verscheen niet ‘onlangs’ en heeft als theorieboek gefaald en bv. studenten zijn waarde verloren. Van der Sijs heeft Becanus niet begrepen waardoor er o.a. talloze promoties zijn verschenen, waar de Nederlandse geschiedenis UIT de Duitse zou voortkomen. De Duitse taal helixt echter UIT het Nederlands waardoor de Duitse geschiedenis (net als de rest van Europa) op losse schroeven komt te staan (waaronder m.n. die van ‘Spanje’ waarmee BRABANT werd bedoeld(i.c. spaanplaat).

  Goropius Becanus’ theorieën zijn geenszins ‘absurd’, en ook niet ‘vernieuwend’, want hij ontleende zijn kennis aan de ORFISCHE THEOLOGIE die hij van zijn moeder, een BAK > BEEK > BEKA > BEKANUT (i.c. NAT > NET > NOOT > NUTTE (hoer) alias BAKERVROUW ontleende, maar ook aan de BAK ZEVEN (met 7 ‘dots’ VIJF VIJFHUIZEN (vier kleine en een groot) vormen (i.c. de grootste dichtheid). Deze kennis van de klankhelix ging met de verbranding van de heksen VERLOREN.

  Niet door ‘talen’, maar door DIALECTEN onderling te vergelijken’, kon Becanus (die niet uit HilvarenBEEK kwam, want het BEEK verwijst naar BAAK > BAKER > BAKERVROUW) de klankhelix die de HEKSEN (i.c. penta > hexa > hexa’s) al lang geleden ontdekt hadden (i.c. voorouders van de Gorgonen) uitleggen.

  De opmerkingen van bovengenoemde “Jan van Gorp uit Beek” (i.c. “wetenschappelijk onhoudbaar”) hebben helemaal NIETS met “fierheid op de eigen taal” te maken, want Becanus verheerlijkte het Nederlands niet. Wel had hij een voorkeur voor bepaalde dialecten wat normaal is. Becanus signaleerde de klankverandering (i.c. dialect) die hij m.b.v. de Orfische ‘theologie’ in kaart bracht. Dat is zijn verdienste, die destijds niet ongevaarlijk was, want (de kennis der) vrouwen stonden in een kwaad daglicht, omdat ze niet met ‘theologie’ te maken had, maar met ‘THEOS’ (volk > volks > volkstaal)! Daarom belandden ze bij bosjes op de brandstapel (dts. Scheiterhaufen) wat door ‘einen gescheiterten Haufen Wisschenschaftler’ (een stelletje falende taalkundige beterweters) nog steeds in de praktijk wordt toegepast door mij ONTOEREKENINGSVATBAAR te laten verklaren!

  Ook een opmerking als “Dat is, dunkt me, toch lang zo gek nog niet voor een jongetje uit Hilvarenbeek” zet mijn nekharen overeind.

  Ans Schapendonk (26 november 2016)

 • Jan van Gorp uit Beek

  | Beantwoorden

  Ans, onderstaande zeer GECONCENTREERD lezen en tot je nemen, ik hoop dat het je help serieus genomen te worden. 😉

  Er doen zich twee groepen bezwaren voor. De eerste is dat lezers afknappen in de orkaan van het helixen en de tweede dat niet expliciet aangesloten wordt bij de stand van zaken in de vergelijkende taalwetenschap. Deze twee groepen bezwaren hangen met elkaar samen. Wat Ans schrijft kun je typeren als een enorme wolk van associaties waarbij zonder ophouden ‘helixerijen’ op de lezer afdreunen, tenminste zolang deze het volhoudt. Kennelijk zit daar de opvatting of het gevoel achter dat massaliteit wel zal overtuigen. Het effect is echter precies het tegenovergestelde. De lezer raakt verdoofd. Je kunt zelfs beweren dat in feite lange tirades geschreven worden die niet lezer-gericht zijn. Het besef dat een boodschap moet kunnen overkomen staat op een laag pitje. Om dat wel te bereiken is vereist dat er een beknopt tractaat is waarin gedefinieerd wordt wat haar ‘chaostheorie’ inhoudt (waar gaat het over?), vervolgens in algemene termen argumenteren waarom een andere theorie nodig is, dan de essenties van de nieuwe theorie in hoofdlijnen aangeven, en tenslotte een welbepaald aantal voorbeelden geven. In elk geval: niet voortijdig uitleggen en betogen , zeker niet met steeds weer maar ingevoegde voorbeelden. Eerst een zekere afstandelijkheid laten zien, dat verhoogt de kans op vertrouwen van de lezer.
  En dan de kwestie van het aansluiten bij wat bereikt is in de vergelijkende taalwetenschap, helemaal los van de vraag of je het met de uitkomsten eens bent. Er zijn meer oertalen aangewezen, zoals het Frygisch, het Hebreeuws en de talen van na de Babylonische spraakverwarring (een verwarring die overigens met Pinksteren opgelost werd): de talen van Sem, Cham en Jafet (Europa), het Gotisch en het Sanskriet. Tamelijk gemakkelijker is duidelijk te maken dat talen zich alsmaar verder differentieerden. Nederlands, Duits en Engels kwamen voort uit eenzelfde taal die enkele eeuwen voor Christus nog in takt was. Een soort algemeen Germaans, dat vanwege het feit dat we het moeten reconstrueren ‘Proto-Germaans’ genoemd wordt. Het is een reconstructie omdat gesproken en schriftelijke bronnen ontbreken. De reconstructie is steeds gebaseerd op vergelijking van talen die we als Germaans herkennen. Dit proto- Germaans kan weer vergeleken worden met talen die ongeveer in dezelfde tijd gedateerd kunnen worden. Germaans, Grieks, Latijn en Sanskriet zijn te herleiden tot een oertaal die men meestal proto-Indo- Europees noemt. Deze taal verbreidde zich door nomadisch levende bevolkingsgroepen en werd zeker een dominante taal. Onder meer het Baskisch, het Fins en Ests vielen buiten deze ontwikkeling, maar het Nederlands niet.
  De chaostheorie, zoals Ans Schapendonk haar onderzoeksresultaten noemt, kan pas serieus genomen worden als haar werkwijze aangepast wordt aan wat de student/collega/concullega/vijand kan omvatten en als er aansluiting gezocht wordt bij de conventionele wetenschap, niet om het hoofd daarvoor te buigen, maar om herkenbaar en plaatsbaar te zijn. Haar werk hoeft niet bij voorbaat afgewezen te worden. Ook al kan een theorie niet gehandhaafd worden, toch kunnen er bepaalde resultaten zijn die verdere ontwikkeling mogelijk maken. Wel zal ze in publiciteit moeten scheiden wat in haar persoon wel samenhangt: 1. taaltheorie, 2. een arbeidsconflict en 3. persoonlijke problemen. Dat gebeurt tot nu toe onvoldoende.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Allemaal (1) LARIEKOEK van (2) oudgedienden die in (3) vastgeroeste patronen denken en (4) bovendien teksten letterlijk overschrijven uit SEMAFOOR (i.c. Ad Maas)! Schrijf dan tenminste onder je werkelijke naam!

  Met de CHAOSTHEORIE bedoel ik CONFUCIUS, een naam die is gehelixt uit KOEVOET (breekijzer, thermisch kraken) en via de KOE VOEDT (i.c. het LABY-RINTH (i.c. het ‘lab’ (biest, de eerste melk) van het ‘rund’ (koe). Dat heeft deze pseudo “Jan van Gorp uit Beek” blijkbaar nog steeds niet begrepen.

  Neem een plaats als UDENHOUT waar de bewoners van DEN-UNENT spreken, wat illustreert dat woorden van achteren langer worden (1. adjectio), van voren oplossen (2. detractio) en (3) metathesis ondergaan, want het ‘hout’ helixt in ‘uit’ waardoor je UIT-DEN-UNENT krijgt (vgl. Jan van Gorp ‘uit’ Beek). Maar in deze helix wordt ook de (4) permutatie en de (5) delivery (losschieten: spatie, witregel) toegepast (lees lettergrepen van achter naar voren)! Dit zijn dermate simpele constructies die niet meer uitleg behoeven dan hier gegeven.

  Wat mijn ‘werkwijze’ heeft beinvloed, is dat jaloerse wetenschappers mij zonder bewijzen van sexuele intimidatie beschuldigen en me door corrupte interne artsen voor corrupte rechters (allemaal KOORBALLEN, leden van een maffiose, vrouwvijandige Burschenschaft-kliek) ontoerekeningsvatbaar hebben verklaard. Leve de Argentijnse LAM > MAL > MALLE WIJVEN (dwaze vrouwen) die de MACHO-cultuur ook BEU zijn. En dat zegt de klankhelix overigens: de MACHO’S gaan het onderspit delven … want het KARMA alias de MA gaat de KAR (> maker, schepper) uit de MA > MOED > MOEDER > MODDER (dts. Schlamm > SCHLAMPE > LAMPE > AMPER > AMPÈRE) trekken!

  Daarmee terug naar de natuurwetenschappen, want wie kan mij iets over de DRIEWIELER (de Heilige Drie-Eenheid) alias het TRIS(DISULFATO)SILICAATANION in samenhang met de FRIETSNIJDER (i.c. het apenzadel) alias het BOORSULFAAT vertellen, want helixt men als leek chemische formules kom je op de slogan ZUERST KOMMT DAS FRESSEN und dann KOMMT DIE MORAL.

  Deze stoffen vindt men op historische munten wanneer men de motieven helixt.

  N.B. Ik blijf erbij dat het driemanschap (i.c. de broers Verlinde en Dijkgraaf) PLAGIAAT pleegt met mijn tekst GOROPIUS BECANUS’ UNIVERSELE KLANKHELIX LAAT GOD HANGEN (in mei 2014 door mij op Research Gate geplaatst dat mijn account heeft gesloten).

  Ans Schapendonk (26 november 2016)

 • Marco Barbieri

  | Beantwoorden

  Hoe is het nu mogelijk om binnen de theorie van Verlinde de toevallige waarneming te verklaren dat in de nasleep van een frontale botsing tussen twee grote sterhopen er een grote bol normale materie tevoorschijn (ontstaan uit de twee kleinere botsende bollen door “innerlijke wrijving” als gevolg van de drie basiskrachten, met de e.m. kracht in de hoofdrol) was gekomen, terwijl aan weerszijden van de grote bol twee bollen donkere materie (colineair met de grote in hun midden) waren te “zien” (d.m.v. buiging van licht veroorzaakt door de twee gebieden met de veronderstelde donkere materie)?
  Verlinde stelt dat donkere materie niet van gewone materie te scheiden is. Maar wat werd waargenomen waren dus twee gebieden met pure donkere materie, die vanwege het het ontbreken van een van de drie basiskrachten tussen de normale en donkere materie (alleen de gravitatie houdt beide soorten materie bij elkander) naar twee tegenovergestelde waren “doorgeschoten”.
  De botsing zelf is Natuurlijk niet waargenomen, maar
  misschien is het mogelijk om als vervolg op dit toevallige kosmische experiment de bewegingen in de grote bol (die nu alleen maar uit normale materie bestaat) te bestuderen om de gravitatie van de grote bol in kaart te brengen.
  De ietwat wazige bron waarop ik mij baseer is een artikel dat ik enige jaren geleden las in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant waarin bovenstaande te lezen was. Ik herinner mij dit goed omdat ik n.a.v. dit artikel een reactie stuurde omdat ik dacht dat dezelfde waarneming het bestaan van een parallel uitsloot.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Waarom, Marco, beantwoordt niemand de vraag die je nu al een aantal malen hebt gesteld?

  Ik zou het antwoord maar eens zoeken in de bovengenoemde DRIEWIELER in combinatie met de FRIETSNIJDER (apenzadel).

  Jammer dat niet alleen Research Gate, maar nu ook Google deze twee linken maskeert:

  https://www.researchgate.net/publication/262456445_Goropius_Becanus'_universele_klankhelix_laat_God_hangen

  Nog merkwaardiger is dat de Deutsche Nationalbibliothek na MAANDEN na ontvangst nog steeds mijn laatste drie boeken niet inventariseert. Dat is echt tegen alle regels in.

  Ans Schapendonk (27 november 2016)

 • Sophie Verschuren

  | Beantwoorden

  Ik heb alle berichten van Ans gelezen, maar kom er geen wijs uit. Kan iemand misschien uitleggen wat ik mis want het punt dat ze wil maken in relatie met de nieuwe theorie van Verlinde ontgaat me volledig. Graag in begrijpelijle taal ajb.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Sophie, het gaat om een systeem in de klankverschuiving dat een universele geldigheid heeft, dus voor ALLE talen op ‘exact’ dezelfde manier verloopt, waardoor men kan berekenen hoe (of in welk tijdsbestek) klanken verschuiven.

  Dat systeem is al ooit door de vroedvrouwen ontdekt en beschreven (Orfische Theologie) en door de lijfarts (Goropius Becanus) van keizer Karl V herontdekt. Becanus’ moeder was net als die van Erasmus een vroedvrouw. Becanus’ werk is door Plantijn geprint (i.c. uitgegeven).

  Met dit klanksysteem kun je het verleden reconstrueren en de toekomst spellen, omdat je het patroon naar ‘voren’ (verleden) en naar ‘achteren’ (toekomst) kunt ‘afrollen’, waardoor je die TIJD zichtbaar kunt maken en dat is de VIERDE DIMENSIE.

  Dit systeem laat echter ook PATRONEN zien die natuurwetenschappelijke kennis bevatten, wat o.a. in onderstaand Duits citaat wordt toegelicht, waarin verwezen wordt naar een ‘exacte ordening’, die berust op mijn herontdekking van de ‘mijter’ (vgl. de hoed van Sinterklaas) die een ‘dubbel vijfhuis’ (en dus een ‘dubbele vijfster’) laat zien die weer een ‘interne structuur’ heeft, die wetenschappers voorheen nooit is opgevallen (i.c. hexa, penta en een ‘verloren driehoekje’ dat ‘het hoekje omgaat’).

  We kunnen dus op basis van (met behulp van) de universele klankhelix natuurwetenschappelijke processen zichtbaar maken.

  Dat is een SENSATIONELE ONTDEKKING.

  Hiermee kon niet alleen de Philipps-Universität Marburg deze tekst schrijven:

  Das Innenleben von Bakterien galt lange als ungeordnete Ansammlung von Enzymen und anderen Makromolekülen. „Zwar weiß man seit Jahrzehnten, dass Proteine gezielt auf bestimmte Bereiche innerhalb der Bakterienzelle, wie etwa die Zellhülle oder das Zellinnere, verteilt werden“, legt Verbundsprecher Martin Thanbichler dar; „aber innerhalb dieser Binnenräume sah man ihre Anordnung bis vor wenigen Jahren als weitgehend zufällig an. Dabei zeigen neue Ergebnisse, dass bakterielle Zellen viele ihrer Bestandteile mit außerordentlicher Präzision und in zeitlich variablen Mustern im dreidimensionalen Raum positionieren.“ Diese Binnengliederung steuert entscheidende zelluläre Prozesse, etwa Zellteilung und Wachstum. Ihr Verständnis schafft daher wichtige Grundlagen für die Entwicklung neuer Antibiotika oder das Design künstlicher Bakterien für technische Anwendungen.

  Ook de broertjes Verlinde en Robbert Dijkgraaf konden op basis van deze klankhelix hun ontdekking over het heelal doen, omdat het om de BAK ZEVEN gaat (met vijf ‘dots’ kun je ‘vijf vijfhuizen’ vormen, die samen de ‘grootste dichtheid’ vormen, wat samenhangt met VI-TRI (> vitrine) dat naar 2-3 (oppervlakte, volume) verwijst of TRI-VI (> triviaal). Maar het VI verwijst tevens naar VIJF (V) en ZES (VI), samen ELF, maar VI vormt ook een ‘woord’ dat helixt in BI (aan twee kanten) dat helixt in DIA (> diagonaal, maar tevens ‘kopie’ (vgl. foto, scan). Het VI-TRI helixt ook in VITRIOOL > RIOLERING enz. Op deze manier kun je bij een consequente toepassing van bepaalde helixen de AFLOOP van processen ‘checken’. Gebleken is echter ook dat die processen in de Oudheid aan bepaalde ‘diernamen’ (vgl. KAT > KATALYSATOR > (katalysa)TOR > TORMENT (> returning ‘mind’); HOND > HONDERD > HUN DRIETJES) werden gekoppeld.

  Wanneer je werkelijk al mijn berichten hebt gelezen (niet alleen op ‘Vooruit’, maar op alle sites van Newscientist (door op ‘Google.nl’ te zoeken met ‘KLANKHELIX SCHAPENDONK’) moet je m.i. toch in staat zijn hier enige logica in te ontdekken.

  Punt is Sophie, dat het deze KENNIS was waarvoor men talloze HEKSEN (i.c. ‘hexa’ (schei-, wis- en natuurkunde)) op de brandstapel heeft gezet.

  Mannen kunnen blijkbaar niet toegeven, dat het vrouwen waren, die de BASIS van de natuurwetenschappen hebben gelegd en zelfs over MEER kennis beschikten dan de HUIDIGE wetenschappers (tot aan de herontdekking van deze klankhelix). Die kon ik maken na nagenoeg dertig jaar Nederlands te hebben gegeven aan Duitse studenten. Zij kregen niet alleen taalverwerving, maar ook colleges taal-, letter- en cultuurkunde, waardoor ik op het idee kwam dat er niet drie maar VIER RIJTJES (p, t, k én w) bestaan en dat woorden niet (volgens Jacob Grimm) van achteren ‘afslijten’, maar juist van achteren LANGER WORDEN. Voor Duitsland die de GRIMMS vereren, is dit een BLUNDER van jewelste, die ze nooit zullen toegeven, want daarmee gaat ook de gehele Duitse GESCHIEDENIS (dat wordt een Vlaams-Nederlandse) OP DE FLES!

  Toen de Deutsche Sprachatlas (Philipps-Universität Marburg) dit ‘meekreeg’, stuurde ze een docente in mijn lessen NL III die me van sexuele intimidatie beschuldigde, wat de studenten ontkend hebben. De vertrouwensraad van de uni is verplicht deze beschuldiging te controleren, wat niet is gebeurd. De Deutsche Sprachatlas heeft MILJOENEN euro’s ontvangen voor een ontdekking die IK hun aan de hand heb gedaan. Om te verhinderen dat ik de studenten deze klankhelix verder uitlegde, konden interne artsen (ZONDER het afleggen van de EED, ZONDER dat ze tijdens een ‘Gütetermin’ mochten getuigen, ZONDER dat ze het artsgeheim mochten breken en ook nogs eens ZONDER mij ooit te hebben gezien) corrupte rechters ‘aannemelijk’ maken dat ik (1) zelfmoord zou plegen, (2) anderen zou vermoorden en (3) paranoide schizofreen zou zijn. Met deze drie ‘diagnoses’ mag je in Duitsland iemand in een gesloten inrichting met gedwongen hersenmedicatie OPSLUITEN (ook al ontbreekt er een strafblad of zelfs ook maar een enkele vorm van bewijs). Ook geen bezoek van ouders mogelijk!

  Daarom spreek ik van NEONAZI’s, want dit soort methodes zijn volstrekt ILLEGAAL. Daarom spreek ik ook van Nederlandse NSB-ers, want de Nederlandse Taalunie, de Internationale Vereniging Neerlandistiek (IVN) én de Nederlandse regering doen hier aan mee. Ik heb geen enkele steun ondervonden, omdat men de Nederlandse universiteiten die nooit deel uitmaakte van een TOP (ranking) nu een ‘eigen Einstein’ willen leveren!

  Het gaat hier alleen om MANNELIJKE IJDELHEID, om STATUS en om MACHT.

  Jammer voor deze ‘heren’ dat de klankhelix voorspelt dat aan de MACHOCULTUUR een einde komt want de MAKAR (> maker, schepper, barende vrouw) helixt van KAR-MA in de MA DIE DE KAR UIT DE MODDER TREKT, waarin het ‘modder’ (dts. Schlamm > dts. SCHLAMPE (kutwijf, hoer > hour > our > uur (is geslagen) helixt uit MOEDER wier naam uit CODE > GODIN MAAT (> MIJTER) > METGEZEL helixt naast de GODIN RECHNIT (i.c. rekenen). De vrouw mag door ALLE religies VERDUIVELD worden, maar dit is een ERENAAM, want LU-CIFER verwijst naar het WISKUNDIG INZICHT van vrouwen (o.a. dat van mij!).

  En daar kunnen de Verlindes en vooral een totaal doortrapte Robbert Dijkgraaf met zijn ‘getal 42’ (i.c. de 21 cm verboden straling) in zijn kleuteruitzending (via DWDD) ‘een puntje aan zuigen’.

  Ze gaan dit pleit VERLIEZEN (dijkgraaf > undermining), want hun BEDROG komt ‘aan het licht’. Ik begrijp niet dat deze ‘wetenschappers’ ondanks hun kennis van de klankhelix dat zelf nog steeds niet hebben begrepen.

  Zouden ze meer naar ‘Father Brown’ kijken, zouden ze beseffen wat ze moesten doen om te verhinderen dat heel Nederland straks ‘in zijn hemd staat’, want na het ‘uitroepen’ van Verlinde als Einstein-opvolger komt het gonscircuit op gang.

  Het bestaan van de KLANKHELIX is allang niet meer te verbergen voor b.v. de lezers op Newscientist ook al roepen ze nu nog zo hard dat ik een bord voor mijn kop heb.

  Ans Schapendonk (29 november 2016)

 • Sophie Verschuren

  | Beantwoorden

  Als ik het wel begrijp kan je met de klankhelix wetenschappelijke verschijnselen en ontdekkingen verklaren. Kan de klankhelix ook wetenschappelijke verschijselen of theorieen voorspellen? Kan je een concrete wetenschappelijk voorspelling die ook verifieerbaar, nieuw en origineel is vanuit de klankhelix doen? Zou je er een aantal kunnen doen? Ik ben wel heel benieuwd.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Ja, je kunt met de klankhelix (ook ons nog onbekende) natuurwetenschappelijke verschijnselen verklaren en ‘vooruitkijken’ op de toekomst. Ik ga er in het weekend voor zitten. De belangrijkste ontdekking die IK heb gedaan, maar waar de Verlindes / Dijkgraaf en de “Wisschenschaftler” van de universiteiten Marburg / Giessen van profiteren is die van de ‘dubbele vijfster’, waardoor je op de ‘tienkant’ komt, waarin een ‘hexa’, een ‘penta’ en een zgn. ‘verloren driehoekje’ (dat ‘het hoekje omgaat’) zitten.

  Het ‘hoekje omgaan’ (zie het schilderij MELANCHOLIA van de Vlaamse schilderes “Albrecht Dürer”, wier naam is gehelixt, want haar tekeningen konden door gravures ver naar het Duitse binnenland worden verspreid. Onderaan haar werken vind je altijd de ‘tafel’, het teken voor ‘pi’) verwijst naar ‘sterven’ (vgl. ‘gedenk te sterven’), maar licht kan zich RECYCLEN (i.c. Ge DENKT te sterven) en daarop zal Dijkgraaf ons op 2 december wijzen, een ontdekking die natuurkundigen konden maken door de VIER Penrosefiguren (die veranderen van ‘vierhoeken’ in ‘vijfhuizen’ (i.c. vijfsterren, maar wel verdubbeld). Daarbij gaat het om het DISULFUR DECAFLUORIDE waarin je ook ‘twee kruisen’ ziet samen op één as, waardoor het om een ‘tafelblad’ op ‘twee schragen’ gaat, maar tevens om ‘het gat gaat door de gaten’, wanneer je alle punten met elkaar verbindt.
  De ontdekking dat licht zich RECYCLEN kan, leidde onlangs tot een veel goedkopere zonnencel, waardoor olie en gas op hun retour zijn. Dat hebben de Arabieren ook ingezien, waardoor ze dagelijks 32 miljoen vaten olie minder produceren. Ook hoorden we deze week (DWDD) dat Robbert Dijkgraaf bij de paus op visite was. WAT EEN TOEVAL! Net nu ik beweer dat je uit religieuze teksten natuurwetenschappelijke inhouden kunt halen. Ook de naam van de Vlaamse priester GEORGE LEMAITRE heb ik aan Duitse advocaten (geestelijk eigendom) doorgegeven als bewijs daarvoor dat onze TAAL ‘helixt’ waardoor uit natuurwetenschappelijke inhouden op den duur religieuze inhouden ontstonden.
  Het kunnen recyclen van LICHT heeft met de naam LU-CIFER (het cijfer) te maken (> CHIFFRE, maar ook AFFICHE (plaatje, tekening, ‘monstertje’ (i.c. patroontje).

  IK heb er als eerste op gewezen dat de fluoriscence in paddestoelen, in waterdamp, in zwavellandschappen, in sterren, maar ook in POOLLICHT ‘gezichten’ (i.c. Pinokkio, i.c. ‘lange neus’ (elektro-magnetisme) laat zien (i.c. Beauty and the beast, Yin en Yang), die te berekenen zijn door de DUBBELE BANAAN (zie Wikipedia), een ‘tekening’ die door wiskundigen niet kon worden verklaard.

  Dit zijn ALLEMAAL dingen die ik beschreven én op Research Gate gepubliceerd heb (voor iedereen zichtbaar). Toen RG mijn account sloot, heb ik BOEKEN gepubliceerd, die de Deutsche Nationalbibliothek nog steeds niet heeft geinventariseerd.

  Nu zag ik dat het boek over het vrouwengilde “HIERONYMUS BOSCH” (> nymbus) als PDF op de markt is.

  Kun je die pdf openen, Sophie? Ik heb de directeur van het Brabants Museum (Den Bosch) een exemplaar geschonken, maar het ORIGINEEL telt meer pagina’s, omdat er nog een uitleg in staat over (de rol van) Johannes de Evangelist. De KEISNIJDING wordt niet door een man, maar door een DOG verricht, terwijl de MA met het boek op haar hoofd, de moeder is van deze ‘dokter’ > DOCHTER (i.c. MADOG > DOGMA). Het ‘geultje’ dat deze ‘vroedvrouw’ in het hoofd van de (domme) man snijdt, stelt de KLOOF (melkweg) voor die helixt in zowel GLOBUS (astro-LOGIE > LOGISTIEKE functie) als GELOOF (i.c. bijgeloof).

  Zij hadden hun kennis van de GODIN TOD alias LAP wat met de OVERLAPPING te maken heeft (uit 2 worden 3), wat met het licht (rood en groen geven ‘geel’) te maken heeft en dus met STRALING. Alleen bij een bepaalde kleur ‘straling’ zie je de gezichten (vgl. de foto op Wikipedia ‘waterdamp’ waarin je de ‘slurfvrouw’ (i.c. hermafrodiet) ziet, het pendant van ‘Pinokkio’.

  Dijkgraaf legde uit (DWDD, 1 december) hoe met een PRIS-MA een regenboog te zien is, wat samenhangt met een RAT > ‘REET’ > dts. RISS, in het ndl. een SCHEUR > (s)GEUR. Hier heb je een vb. van een ‘proces’ dat ‘voorspelbaar’ is omdat uit een GAT (reet) altijd een GEUR volgt, maar die kan RUIKEN resp. (a) STINKEN (> dts. ‘tunken’ (i.c. ndl. ‘indopen’ > ‘in ‘dope’ (wiet > wis > wissen / wiskunde), maar ook (b) naar PARFUM ruiken dat helixt in PAR FUMER dat naar ‘dwars door de rook heen’ verwijst. Rook vormt ‘kringetjes’, heeft met ‘condens’ te maken dat helixt uit TAND (tandwiel, clootcrans). Er volgt nu CONSENSUS dat helixt in NONSENS, waardoor de eindtijd van het GELOOF is aangebroken. Dat is het ‘voorspellende’ karakter’. Volgens de PAPYRI (maar ook NOSTRADAMUS – i.c. ‘onze dames’, vgl. ‘Nofre Tete’ – i.c. ‘ons hoofd’, ‘moeder oversters’) wordt Europa overspoeld door de ISLAM (wat nu blijkt).

  Het ‘dwars door de rook heen’ moet m.i. met de recycling van het LICHT te maken hebben alias LU-CIFER (i.c. ‘lichtdrager’) wat met DE CIJFERS samenhangt en die hebben we nu gevonden (dubbele vijfster, tienkant, het ‘verloren driehoekje’.

  Ook hierover vind je een tekst waarin het om SOFTWARE gaat, maar feitelijk bedoelen ze de KLANKHELIX.

  Arjen Dijkgraaf | woensdag 2 december 2015
  Analyse & Labtechnologie, Arbeidsmarkt, Duurzaamheid & Energie, Nanotechnologie, Organische chemie, Veiligheid & Regelgeving

  “In de VS wordt gewerkt aan SOFTWARE die VOORSPELT hoe de zelfassemblage van organische moleculen ZAL verlopen. En dus welk molecuul je moet synthetiseren om een gewenste structuur te krijgen, claimen Amar Flood en collega’s van Indiana University.
  Van de National Science Foundation kregen ze zojuist $ 1,2 miljoen om het verder uit te werken, in het kader van het Materials Genome Initiative van de Amerikaanse federale overheid. Gehoopt wordt dat dit soort zelfassemblage nieuwe materialen oplevert voor bijvoorbeeld sensoren en zonnecellen kan opleveren.
  In een hot paper in Chemistry: A European Journal geven ze alvast een idee van het soort chemie waar ze aan denken. Het betreft de éénpotssynthese van driehoekige moleculen die anionen adsorberen en zichzelf op een silicium ondergrond stapelen tot een patroon van korte verticale buisjes.

  De zogeheten ‘tricarbs’ (voluit tricarbazolotriazolofanen) ontstaan uit drie carbazoolmoleculen. Daar zijn ZEVEN reactiestappen voor nodig die er eerst een lange koolwaterstof-zijketen (C10H21) aan zetten en vervolgens azides en alkynen als functionele groepen. Ter afronding zet je ze ze via KLIKCHEMIE aan elkaar tot één ringvormig molecuul. Zoals gezegd is het een éénpotssynthese: voor elke stap voeg je nieuwe reagentia toe maar de tussenproducten hoeven nooit de rondkolf uit.
  Onduidelijk blijft in hoeverre hier SOFTWARE aan te pas is gekomen. Het lijkt eerder een kwestie van ouderwetse chemische intuïtie. Maar FEIT IS is dat de tricarbs zich in oplossing inderdaad prachtig stapelen. Ze bevatten elk zes dipolen, die afwisselend naar binnen en naar buiten zijn gericht, en in de stapel zitten ze dus telkens 60 graden gedraaid ten opzichte van elkaar zodat die dipolen elkaar aantrekken. Dat ze zich op een vaste ondergrond niet alleen ordenen tot een REGELMATIG patroon maar tevens stapeltjes vormen van wel VIJF moleculen hoog, is zelfs voor de auteurs een VERRASSING”.

  Op deze tekst heb ik meteen gereageerd (maar die is op de homepage niet meer te vinden), omdat het hier om de KLANKHELIX gaat die men heeft toegepast.

  Eigenlijk heb ik je al tig vbb. gegeven, die verifieerbaar, nieuw en origineel zijn, maar ik zal mijn best doen in het weekend iets concreters te vinden.

  Mocht je de pdf kunnen openen, heb je in ieder geval ‘beeldmateriaal’ (munten, tekeningen, katholieke sculpturen, muurschilderingen (bv. ‘het paard in de wieg’, schilderijen (in ieder geval de ‘drie gratien’, de ‘presentatie’ van Jezus, enz.) aan de hand waarvan ik o.a. het ZOUT van AMMON > AMMONIAK > AMMONIUM kan uitleggen, want veel hangt samen met het SALMIAK dat ‘plotseling’ (loodseleenoxide) uit de ‘lucht’ komt vallen bij mengen van twee gassen (i.c. ‘par fumer’).

  Wat de ‘wetenschappers’ moeten ZOEKEN is de OMGEKEERDE REACTIE.

  Alleeen wanneer Dijkgraaf dat op 2 december (DWDD) kan DEMONSTREREN, verdient hij mijn respect. Dat zal hij niet kunnen, want zijn GEWETEN is niet BREIN > (b)REIN > REIGNE (koningsreactie > ‘piranha’). En dat is de FOUT die hij maakt. Onze gedachten ‘tellen’: GOEDE en SLECHTE wat leidt tot ‘uitverkoren’ > kozen > ‘kozijn’ (wolf > wolfraam > wolfraamnat > ramnose > enz.)

  Dijkgraaf is een PINOKKIO !

  Hij is mede-verantwoordelijk voor de ellende die mijn hoogbejaarde ouders dagelijks moeten verwerken nu ik als ‘ontoerekeningsvatbaar’ te boek sta.

  Erg jammer, want ik vond hem ooit erg sympathiek. De relatie tussen ‘Robbert’ en ‘Arjen’ Dijkgraaf ken ik niet.

  Ans Schapendonk (1 december 2016)

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  N.B. PI-RANHA verwijst naar ‘pi’ en ‘ranja’ (zij dronk ‘ranja’ met een ‘rietje’, mijn SOFIETJE ! Kijk Sophie, zo ga je nog twee uitersten met elkaar ‘verbinden’ (klikchemie), want bij het RANJA gaat het om RAAM (room > roomboter) > RAM > RAN > dts. RINNEN (ndl. stollen, i.c. dts. STOLLEN (mijnschachten). Het RANJA verwijst naar het ‘ZUUR’ niet in ZUURSTOF maar in ZUURSTOK die ‘mierzoet’ is en dus een ‘bijtend’ (i.c. bytes, Energie) vertegenwoordigt, Dat hangt met de pH samen omdat het om een BASE gaat dat helixt in BUSY (druk, bar) en BUSSI dat een ‘kusje’, een ‘zoentje’ betekent dat helaas helixt in OENTJES (zika-virus, Alzheimer, en tig andere ziektes t.g.v. het GEBREK aan MINERALEN (geen zeezout meer maar goor ‘kalimijn-zout). Bij ONO2 gaat het om DRIE NULLEN (‘ootjes’ van ‘zuurstof’), maar de eerste ‘nul’ is niet gelijk aan de twee andere (O2). Wij worden tot ONO > ONNO > ONNOZELEN, maar die zijn ‘onschuldig’ … ‘rein’ … maar dat betekent in het Duits ‘erin gaan’ (door het zwarte gat gaan). Gelukkig ontsnapt er een kat > kuat > kwat > kwalt > kwart > KWENTJE waardoor de > KWINTESSENSE een ‘nieuwe soort’ is.

  Ans Schapendonk (1 december 2016)

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Het enige wat ontbrak in het gezwam van ijdeltuit DIjkgraaf – waarvan een schoolkind in staat is de inhoud op Wikipedia zelfstandig na te lezen – is de opmerking dat het om KLANKKLEUREN gaat – en dus om de klankhelix – die ons brein stuurt. Zoals door mij al vaker opgemerkt zet loodseleenoxide licht om in elektriciteit. Dus is het zaak om na te gaan of de gevonden zwaartekrachtsgolven deze stroom terug omzetten in ‘licht’ waarbij kan worden aangemerkt dat ‘licht’ ook ‘niet zwaar’ betekent.Tenslotte gaat het bij botsende golven om de INTERFERENTIE waarbij het PATROON, dat Dijkgraaf ons niet geheel toevallig niet noemde, met de vier PENROSE-figuren te maken heeft alias de ‘kegeltjes’ en de ‘staafjes’. Naast de grote en de kleine ruit, gaat het om de PIJL (de kiet) en de VLIEGER (de draak alias HYDRA), waarbij de ‘kiet’ naar de CHAOS verwijst: confuse, confucius, koevoet, BREEKIJZER (thermisch kraken), omdat uit een vierhoekige figuur een vijfhoek wordt, die terug vliegt (Fresnel, reflex) T.g.v radiostraling (21 cm verboden straling). Door de verdubbeling ontstaat de figuur van de Dubbele Banaan, die door wiskundigen nooit werd ontcijferd.

  Het gaat om de kleur TURQOISE wat met het luciferase alias het DOOR WAAS > DEUR WAS te maken heeft. HIermee wordt het CARNAVAL bedoeld (Fasching): het ‘vlees valt’ (Adams rib) op een VAST UUR. Blauw licht verstrooit (perestrojka, opstand), terwijl groen licht niet reflecteert. BLauw staat voor de afwezigheid, zodat het om Maxwells DEMON gaat: LU-CIFER alias het christelijke motief van de SLANG, eng. ‘Slang’ (dialect), een O, een OOTJE!

  We worden in het ootje genomen (illusie > een lusje), omdat er altijd weer een nieuw OOITJE opstaat, dus: Licht RECYCLET zich.

  Jammer dat Dijkgraaf niet met de ongelooflijk veel interessantere lezing over LE CHIFFRE alias AFFICHE (plaatjes, tekeningen) komt die we niet alleen in waterdamp zien o.i.v. het licht (zie foto van de ‘slurfvrouw’ op Wikipedia /waterdamp), maar ook in poollicht (zie wikipedia AURORA, bovenste foto rechts) met ‘The beauty and the beast’ alias yin en yang.

  Zo houd je een volk dom en dus koest … denkt men.

  Ans Schapendonk (3 december 2016)

  • Steven

   | Beantwoorden

   U bent wel de laatste om iemand van gezwam te betichten.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Waarom lees je mijn teksten dan ueberhaupt nog, Steven?

 • Loek

  | Beantwoorden

  Ans, je bent geniaal of gek. Genialiteit en gekte liggen vaak dicht bij elkaar. Mogelijk ben jij je tijd ver vooruit. Helaas, da’s pech hebben.
  Of je gelijk hebt of niet doet er niet toe. Zorg dat je medestanders vindt in de ontwikkeling van jou theorie. Zonder draagvlak geen resultaat. Het ontbreken hiervan kun je enkel jezelf verwijten. Misschien word je niet begrepen. Anderen diefstal verwijten past niet; bewijs ontbreekt (al zul je vele argumenten hebben om mijn ongelijk aan te tonen). Wat jij daarvan vindt is niet interessant. Echt onacceptabel is het om gerenommeerde wetenschappers als idioten weg te zetten. Daarmee diskwalificeer jij je zelf volkomen en plaats jij jezelf in het rijtje huilers die zich slachtoffer noemen. Je houding deugt niet.
  De moderator zou jou het beste kunnen verbannen om nog meer frustratie te spuien. Dit soort gehuil hoort hier niet.
  Ga aan jezelf werken. Succes.

 • H.v.d.Heuvel

  | Beantwoorden

  Ik denk dat we over het zelfde onderwerp zitten te praten 🙂 maar hij zegt 5% is zichtbaar dus het( iets) en 95% is dus het (niets) dat is nu wat ik bedoel maar hij zelf heeft het over verstopte materie, ja als je een huis wil bouwen dan doe je dit op een openplek en niet in een massieve ruimte zoals een rots 😐 en zo is het met de ruimte het universum precies het zelfde die moest een open ruimte hebben met daarin vaste dingen er logies, de conclusie is dat de vaste materie uit het niets komt of wat het ook wezen mag, hij zij donkeren materie en donkeren energie, dat is dus de zelfde uitleg die ik allang zelf had bedacht, maar hij heeft daar berekeningen van en ik dus niet maar het is het zelfde .
  dus het iets en het niets gaan hand in hand alleen weet ik niet waarom maar dat is niet zo belangrijk, voor mij zelf dan.

  • Steven

   | Beantwoorden

   Wat knap dat u dit allang zelf had bedacht. Afgezien van wat berekeningetjes, ach, who cares…

   • Steven

    | Beantwoorden

    Wacht op goedkeuring – al 4 dagen. Eén zinnetje, kan toch niet zo moeilijk zijn?

 • Peter van Heijst

  | Beantwoorden

  Gelukkig vormt dit draadje een uitlaatklep van mensen die echt heel erg in de war zijn.

  Maar kan er nu niemand inhoudelijk reageren op de nieuwe theorie? Kan er iemand iets zinnigs zeggen over Verlinde’s stelling dat zwaartekracht geen kracht is, maar een emergentie?

  (a.u.b. geen krankzinnige ‘helixen’ loslaten op mijn stukje tekst)

 • Ruud v. Rhedenborg

  | Beantwoorden

  Iedere volgende en volwaardige theorie van ons universum zal de nodige aandacht en ruimte aan ‘gevoel voor humor’ moeten besteden, wil ze enige aanspraak op volledigheid maken.

 • Satraap

  | Beantwoorden

  Jammer dat Schapendonks teksten hier zijn verwijderd.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Dank je Satraap!
  Je belangstelling voor de ‘aap’ kun je relateren aan de godin BES (i.c. het oude besje, het ‘de vrucht van uw schoot’), van wie zich een blauw beeldje in het Louvre (Parijs) bevindt. Het AAP helixt uit SCHAAP (i.c. Gods lam) dat helixt in SCHAP (star > ster > (s)TORA (naast ‘store’, voorraadkamer) dat naar de ‘boodschap’ verwijst, want met Becanus’ universele klankhelix kunnen we uit religieuze teksten natuurwetenschappelijke teksten herleiden, die naar de ZIN (> sinn) van ons bestaan vewijzen. Het BREIN helixt in (b)REIG > REIGNE (spreek ‘rein je’) > REINIG JE, want woorden worden van achter langer en lossen van voren op, waarbij wel met de permutatie (lees van achteren naar voren) rekening moet worden gehouden. Daarom helixt uit WRAAK niet alleen (w)RAAK > dts. RACHE, maar ook eng. REVENGE.

  Het REINIG JE heeft betrekking op onze goede en slechte gedachten, want een ‘Gods vrees’ mag ongelovigen (zoals ik) niet deren, maar een KAT(alyator) > KODE > (wiskundige) CODE die met de ‘dubbele banaan’ (double banana) samenhangt (en hieraan ontleent Verlinde zijn theorie) zal ook (ongelovigen) wetenschappers aan het denken zetten.

  De reden waarom ik hier genegeerd wordt, Satraap, hangt met zakkenvullers (o.a. politici, rechters, wetenschappers) samen, die het belang van de universele klankhelix wel onderkennen, maar niet aan het belang hechten, dat je hiermee ook de vierde dimensie (i.c. de tijd) kunt herleiden. Dat betekent dat we het verleden kunnen reconstrueren (en merken dat het eigenlijke ISRAEL in de IJZERHOEK (Artois, Noord-Frankrijk) ligt) en de toekomst kunnen spellen, i.c. VOORSPELLEN.

  Dit gegeven onthoudt de ‘verrotte top’ het ‘domme’ volk, wat de anarchie bevordert.

  Mijn teksten hier gaan overigens niet verloren, Satraap. Ze worden gepubliceerd.

  Ans Schapendonk (23 december 2016)

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Mijn antwoord Steven, vind je op de site

  “Nog even en we communiceren van brein tot brein”

  Ans Schapendonk (29 december 2016)

Plaats een reactie