Vast in het geheugen

De eerste verwerking van een beeld door de hersenen, bepaalt of je het je later wel of niet herinnert.

Neuro-onderzoekers aan de Amerikaanse universiteiten Stanford en Harvard maken opnamen van het moment waarop mensen een herinnering opslaan. De activiteit van de rechterhersenvoorkwab bepaalt of een herinnering beklijft.

De onderzoekers in Stanford lieten de proefpersonen allerlei beelden zien, terwijl in Harvard de proefpersonen woorden moesten onthouden. Magnetische-resonantie-opnamen toonden de activiteit in de hersenen. John Gabrieli, psycholoog in Stanford: “Welke beelden de proefpersonen onthielden, varieerde enorm, maar steeds konden we uit de gemeten activiteit in de rechterhersenvoorkwab voorspellen of ze het plaatje zouden onthouden”. Dit is de eerste keer dat uit een onderzoek blijkt welke hersenonderdelen bepalen of een specifieke ervaring is voorbestemd om te vergeten of te onthouden.

Over de auteur

Erick Vermeulen

Verbindingsproblemen, van de chemie tot internet en taalverwarring. Erick Vermeulen is sinds 1990 redacteur bij Natuurwetenschap & Techniek (tot 2004 Natuur & Techniek geheten). Hij studeerde scheikunde.Plaats een reactie