Ringvormige zwarte gaten in 5D-heelal weerleggen Einstein

Einstein mag dan in een vierdimensionaal heelal altijd gelijk hebben, bij vijf dimensies loopt zijn theorie spaak. Naakte singulariteiten gooien dan roet in het eten.

In vier dimensies zijn singulariteiten in een zwart gat gekleed, maar in 5D kunnen ze hun kleren uittrekken. Beeld: NASA
In vier dimensies zijn singulariteiten in een zwart gat gekleed, maar in 5D kunnen ze hun kleren uittrekken. Beeld: NASA

Ringvormige zwarte gaten kunnen de algemene relativiteitstheorie weerleggen. Britse natuurkundigen concluderen in Physical Review Letters dat deze objecten in strijd zijn met Einsteins befaamde theorie. Dan moet het universum echter wel uit minstens vijf dimensies bestaan.

Natuurkundigen delen het heelal over het algemeen op in drie ruimtedimensies en een tijddimensie. De conclusie over zwarte gaten in een 5D-universum lijkt daarom irrelevant. Nieuwe natuurkundige theorieën, zoals snaartheorie, gaan echter uit van een heelal met een aantal dimensies dat kan oplopen tot elf.

De algemene relativiteitstheorie is in beginsel niet gebonden aan een vast aantal dimensies. Natuurkundigen zijn daarom erg benieuwd hoe Einsteins theorie zich gedraagt in een heelal met meer dimensies.

Achilleshiel

LEESTIP 50 inzichten universum Joanne Baker van € 24,95 voor € 14,99 Bestel in onze webshop

De Britten gebruikten de Cosmos-supercomputer van de universiteit van Cambridge om een meerdimensionaal heelal te simuleren. Ze kwamen erachter dat Einsteins succesvolle theorie in vijf dimensies een achilleshiel heeft.

In zo’n 5D-heelal kunnen ringvormige zwarte gaten ontstaan. De simulaties toonden dat zo’n ring na verloop van tijd uiteen kan vallen in een heleboel miniatuur-zwarte-gaten, vergelijkbaar met een dun stroompje kraanwater dat in druppels uiteenvalt.

Naakte singulariteiten

Deze mini-zwarte-gaten staan onder fysici bekend als ‘naakte singulariteiten’. Dat zijn punten met een oneindig grote dichtheid, die alles eromheen naar zich toe trekken. De vergelijkingen van Einstein schieten tekort in het beschrijven van zo’n punt met oneindige dichtheid.

In een vierdimensionaal heelal is dat geen probleem, omdat zwarte gaten daarin allemaal een gebeurtenissenhorizon hebben. Alles binnen die horizon is sowieso onwaarneembaar, zodat je geen vergelijkingen nodig die de ‘geklede’ singulariteiten beschrijven.

Naakte singulariteiten hebben geen gebeurtenissenhorizon, zodat je ze in theorie wel moet kunnen waarnemen en met formules beschrijven. Als het universum dus meer dan vier dimensies heeft, schiet de algemene relativiteitstheorie op dit punt tekort.

Einsteins grootste blunder
New Scientist #26 bevat een dossier gewijd aan de 100e verjaardag van de algemene relativiteitstheorie Bestel in onze webshop of lees op Blendle

Volgens de natuurkundigen zijn er twee mogelijke verklaringen voor het resultaat. Er zit ofwel een fout in Einsteins theorie, of de theorie geldt alleen in vier dimensies. In dat laatste geval willen de natuurkundigen weten wat er zo speciaal is aan een vierdimensionaal universum.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste wetenschapsnieuws? Meld je nu aan voor de New Scientist nieuwsbrief. 

Lees verder:

Over de auteur

Yannick Fritschy

Yannick Fritschy is wetenschapsjournalist en redacteur bij New Scientist. Hij schrijft over alle wetenschappen, met een voorliefde voor sterrenkunde en taal. Daarnaast zit sport in zijn DNA. In zijn vrije tijd doet Yannick veel aan voetbal en hardlopen.37 Reacties

 • Dan Visser

  | Beantwoorden

  Eindelijk een doorbraak naar besef over een ander heelal dan het conservatieve Big Bang heelal. Ben ik verbaasd? Nee! Want ik heb onlangs al een uitgebreid commentaar ingestuurd dat er geen zwaartekrachtgolven kunnen bestaan, maar donkere materie als ‘tijdsdichtheden’. Dat heeft alles te maken met dat besef over een ander heelal. Het maakt deel uit van een reeks aan analyses, die is gestaafd op wetenschappelijk bewijs en beschreven in mijn ‘vixra-artikelen’. Die heb ik noodgedwongen in een alternatief-archief moeten plaatsen, omdat de conservatieven institutionele astronomie en kosmologie zich bedreigd voelt door mijn uitspraken over het ‘niet leven in een Big Bang heelal’. Op mijn website is daar uitgebreide informatie over te vinden. En nu dan het besef over de beperkte geldigheid van de Algemene Relativiteitstheorie. Wat ben ik dus blij dat de Britten, die van huis uit toch vrij conservatief zijn, eindelijk met bewijs komen, dat de Algemene Relativiteitstheorie alleen geldig is in een conservatief Big Bang heelal van vier dimensies. En wat ben ik dus blij dat hiermee steeds aannemelijker wordt dat het heelal bestaat uit een verfijning van zwarte gaten (naakte singulariteiten die geen gebeurtenishorizon hebben), want dat geeft de opstap naar mijn raamwerk van vixra-artikelen. Daarin wordt een heelal beschreven dat bestaat uit een groot aantal ‘quasi- Big Bang heelallen’, die al direct als parallelle heelallen in een nieuw fysische heelal aanwezig zijn. Wat is dat dan voor heelal? Dat is een heelal dat ‘eeuwig roteert als een holografisch tijd-torus heelal’. Daarin is het conservatieve Big Bang heelal een ‘schijn-Big Bang heelal’. Versnelde uitdijing is daarin een bedrieglijke dynamiek. In realiteit vindt er in het nieuwe holografische heelal een herberekening plaats van de tot nu toe onverbrekelijke kwantumeenheid. Die herberekening vindt plaats op sub-kwantumschaal. Dat is een wereld van verfijndere tijd en energie, die het heelal verheft tot meer dimensies dan 4D. In het geval van de Britse onderzoekers is dat 5D, maar wie dieper mijn artikelen bestudeert, zal zien dat een nieuwe donkere energiekracht een nieuw concept voor donkere materie aandraagt dat ook op 5D is gebaseerd: Geen vaste deeltjes dus voor donkere materie, maar tijdsdichtheden die versnellen ten gevolge van de rotatie in een holografische heelal. Daarom is mijn vaste overtuiging, dat het LIGO-experiment geen zwaartekrachtsgolven heeft gemeten, maar een tijdsverandering door detectie van donkere materie (zie mijn uitleg in het commentaar op die artikelen). Eindelijk gaat het ‘kwartje’ vallen: We leven niet in een Big Bang heelal. Wie meer wil weten kan kijken op: http://www.darkfieldnavigator.com , of naar mijn artikelen in http://www.vixra.org/author/dan_visser

 • C. Veth

  | Beantwoorden

  Beste Redactie,
  Het lijkt altijd een fijn gevoel te geven iets te schrijven waarin “Einstein wordt weerlegd”. Dat gebeurde laatst ook al in verband met metingen die gedaan zijn over verstrengelde deeltjes. Bij andere wetenschappers gebeurt dat niet. Ik ben van mening dat Einstein groot onrecht wordt aangedaan door iets nieuws (meer dimensie’s dan 4) of iets waarover hij een bepaald ongemakkelijk gevoel had (verstrengeling) gelijk als het ongelijk van Einstein te kenmerken. De theorieen waar hij echt aan gewerkt heeft en over heeft gepubliceerd staan nog steeds recht overeind. De Speciale en Agemene Relativiteitstheorie zijn tot op ongekend hoge precisie geverifieerd. Ook de Brownse beweing en het foto-electrisch effect zijn blijvende hoogtepunten. Aan zaken die hij ter discussie stelde heeft hij in hoge mate bijgedragen door daarmee de ander beter te laten nadenken of de juiste experimenten te laten doen. Wij zeggen ook niet “Newton wordt weerlegd” in zijn bewegingswetten. Daar heeft Einstein laten zien wat het geldigheidsgebied is van die wetten en wat er gebeurt wanneer men daarbuiten gaat. Dat is nu blijkbaar ook het geval wanneer men naar 5-dimensies gaat.
  Voor mij staat Eintein nog als een huis.
  Kees Veth

 • Joop

  | Beantwoorden

  Tja, draai het om,
  Weerlegt Einstein de theorieën van meer dan 4 dimensies?

  Lijkt mij passender.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Beste Yannick, Wel graag aangeven waar de schoen wrikt, waarom zijn naakte singulariteiten een problem?

  En ook graag de bron aangeven: http://www.cosmos.damtp.cam.ac.uk/news/numerical-relativity-reveals-possible-violation-of-cosmic-censorship-in-higher-dimensions

  Verder heeft superstringtheorie 10 dimensies (en geen 11), bosonische stringtheorie 26 dimensies en M-Theory (en ook supergravitatie) max 11 dimensies.

  Helemaal eens met Kees Veth, de titel “verkoopt” natuurlijk goed 😉

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Zowel 4 als 5 dimensies, het is allebei kul. Er bestaan niet meer dan drie dimensies en daar moeten we het mee doen.

  • Karel Zwetsloot

   | Beantwoorden

   Met een 5-assige (5 bewegingsrichtingen) kun je komplexe produkten soms in een keer opspannen kant enklaar bewerken. Maar het produkt dat er vanaf komt is tch altijd 3D. Ben ook beng dat de mensen bij Cern, de deeltjesversneller geheel gebaseerd op de Theorieen van Einstein toch aardig wetenwaarmee ze bezig zijn.

  • Karel Zwetsloot

   | Beantwoorden

   Wie voert een nieuw begripaös holografisch heelal aan zonder dez nieuwe voorstelling te verklaren en zonder te verklaren hoe de enorme temperatuurverschillen mogelijk zijn in een holografisch systeem. Naast de op deze wijze ontstane vele andere vragen. Je wil wel weten waarover je praat. Het wooes “dimensie” worsdt alom gebruikt om de achijn op te wekken dat jij de daarachter liggende vage begrippen wel begrijpt en je toehooders niet en die vragen bij zo een alledaags woord ook vaak niet verder omdat ze niet voor dom versleten willen worden. ook bij het oprichten van sekten is een quasi ingewikkeld taalgebruik een van de methoden om de mensen wezenloos naar jeop te laten kijken.

 • Nico W

  | Beantwoorden

  Ja, ik erger mij ook aan het opkomend populisme in de wetenschap. Soms worden sterren en planeten voorgesteld als roofdieren die elkaar opeten. Dat soort ideeën is duizenden jaren terug in de tijd. Einstein weerlegd, en dan later vertellen dat het eigenlijk niet zo is, hoort meer in de Privé thuis.

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Er bestaan drie dimensies, drie entiteiten en drie polariteiten, volgens de spanningsleer in de “Wet van alles”. Meer bestaat er niet!

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Gezwets in de sloot, geen drie dimensies en geen drie polariteiten, maar een enkele fundamentele entiteit: het fundamentalon ofwel emergon dat zo fundamenteel is dat zowel ruimte, tijd, materie, energie eruit ontspruiten door middel van zelfinteracties. De theorie van alles is niks meer en niks minder dan de eenvoud puur sang: een enkel ruimte/tijd/materie/energie overstijgend quantumveld dat een zelfinteractie aangaat. Net zoals alle electronen in het universum een enkel electron zijn dat reist in de tijd en dan weer terugreist in de tijd (dat is immers een anti electron heen reizend in de tijd) en vervolgens annihileert. Een deeltje, een veld, een interactietype daaruit is alles emergent ontstaan. “Alles” zijn verschillende verschijningsvormen van een enkele onderliggende entiteit: het fundamentalon ook wel het emergon genaamd. Deze theorie is eenvoudiger dan die van Zwetsloot. Bovendien past die ook als een kameleon (chameleon field) in meerdere zelfs fractale dimensies, zelfs negatieve dimensies: eenheid in chaos. Ik maak de theorie niet openbaar, want elke kok heeft recht op zijn geheimen ook de kok van de in wezen uniforme kosmische oersoep, echter deze is minder uniform vanwege gebroken symmetrieen 😉

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Meneer Kwanten, misschien zou ik u nog enigszins serieus nemen als u mijn naam op een normale manier gebruikt. Door dit gedrag tekent u zichzelf als een miezerig mannetje, die doet alsof hij iets van het al begrijpt, maar in feite geen enkele wijsheid bezit.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Ahaha humor 😉 ik houd wel van “relativeren”

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Met proef- en waarnemingen trachten wetenschappers de schepping te doorgronden. Het kan echter veel eenvoudiger door uit te gaan van de oorsprong, die een vorm van energie is. De enige vorm van energie die daarvoor in aanmerking komt is spanning; elk atoom is immers gepolariseerd en alle materie bestaat uit deze gepolariseerde atomen. Dit uitgangspunt geeft een eenvoudige verklaring van de zwaartekracht, die is vastgelegd in de “Wet van alles”, welke in het bezit is van de redactie van NewScientist. Mensen bestaan geheel uit aardse materie geheel in overeenstemming met het scheppingsverhaal. Met logische redenatie bereik je meer dan met kostbare wetenschappelijke proef- en waarnemingen.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Waarde Zwetsloot, u houdt de “spanning” er wel in met uw onsamenhangende verhaal over spanning. Toch begrijpt de wetenschappelijke methode niet gezien uw opmerking: “Met logische redenatie bereik je meer dan met kostbare wetenschappelijke proef- en waarnemingen”, ik kan u mededelen dat experimentele verificatie en het doen van observaties toch echt nodig zijn om een wetenschappelijke theorie (denk aan natuurkunde, scheikunde, biologie…) te bevestigen of te weerleggen. Een uitzondering kan zijn: wiskunde daar kom je een heel eind mee met logisch redeneren en geen dure experimentele apparatuur. Maar ach, gevolgen van internationale oorlogen, schade van tabak, wapenlobby etc. zijn vele malen duurder dan het een miljard kostende LIGO project.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Begin van tweede zin (in mijn bovenstaande opm.) moet natuurlijk zijn:

  “Toch begrijpt u de wetenschappelijke methode niet gezien uw opmerking:…..”

 • Hannes

  | Beantwoorden

  Inderdaad Pascal. De oude Grieken kwamen een heel eind met alleen logisch redeneren, vooral in de wiskunde en filosofie. Maar met redeneren over de materiële wereld sloegen ze de plank toch flink mis bij sommige aannames. Denk maar eens aan de bekende valproef: volgens Aristoteles vallen zware voorwerpen sneller dan lichte. Dat zou proefondervindelijk direct weerlegd zijn maar er was blijkbaar geen Griekse filosoof te vinden die dat gedaan heeft, althans dat is ons niet bekend. Wetenschap komt dus alleen echt verder als de theorie aan de praktijk getoetst wordt: ziedaar de wetenschappelijke methode…

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Beste Kwanten, een andere uitzondering om een theorie experimenteel te bevestigen is de veronderstelling van een oerknal of van een meer voor de hand liggende schepping. Het scheppingsverhaal is ongeveer 3500 jaar geleden geschreven in beeldtaal; het was immers de tijd van de hiërogliefen. Dit verhaal verdient natuurwetenschappelijke erkenning als oudste natuurwet. Daar tegenover staat een volkomen inhoud- en betekenisloze oerknal. Ieder mens is vrij om te kiezen, maar noch een oerknal, noch een schepping zijn experimenteel te toetsen. Alleen redenatie en een sluitend geheel kan hier de doorslag geven. Dit blog leent zich er niet voor om een nieuwe spanningsleer naar voren te brengen, maar om dit bij voorbaat als onsamenhangend te kwalificeren is weinig wetenschappelijk.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Beste Hannes je slaat -met jouw sprekende voorbeeld- de spijker op zijn kop! Alhoewel sommigen dit niet begrijpen. Die kunnen helaas fictie en religie niet onderscheiden van wetenschap en de wetenschappelijke methode. Ik vind het eerlijk gezegd wel amusant deze discussies 😉

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Beste Zwetsloot, Ik zal een laatste poging doen om mijn standpunt in lekentaal aan u duidelijk te maken, u mag ermee doen wat u wilt: U mag geloven wat u wilt daar bent u vrij in, echter (natuur)wetenschap is geen geloof maar berust op een gezonde wisselwerking tussen: theorie, logisch redeneren, fysisch inzicht, observeren en experimenteren leidend tot feitelijkheden en het bevestigen van de theorie op basis van observatie en waarneming door herhaaldelijk uitvoeren van experimenten onder soortgelijke condities. De Bijbel is een belangrijk stuk cultuur en het scheppingsverhaal daarin beschreven neem ik allerminst serieus, ik neem het dus zeker niet letterlijk wat daarin staat m.b.t. de schepping. De algemene relativiteitstheorie bestaat uit een aantal vergelijkingen als je deze toepast op grote kosmische schaal dan volgen er oplossingen uit waaruit blijkt dat het heelal uitdijt. Einstein vond dat merkwaardig, hij ging ervan uit dat het heelal statisch is. De oplossing uit zijn vergelijkingen werd gevonden door Alexander Friedmann en verder uitgewerkt door o.a. Georges Lemaitre (notabene een priester). En nu komt de wetenschappelijke kroon op dit werk: Edwin Hubble vond dat de melkwegstelsels van ons af bewegen, hoe verder ze van ons af staan deze te sneller ze van ons af bewegen. Dit concludeerde hij aan de hand van de roodverschuivingen. Verder berekende George Gamow uitgaande van deze expanderende heelal oplossing rond 1948 de gemiddelde temperatuur uit van het heelal, hij kwam uit op bijna 3 Kelvin (2,7 Kelvin). Dit is de zg. kosmische achtergrondstraling (CMB) die in 1965 door Penzias en Wilson is ontdekt en later door de WMAP experimenten is verfijnd. Dit is slechts een aantal observationele bevestigingen van het oerknalmodel uit de algemene relativiteitstheorie. Deze theorie is met een groot aantal experimenten de afgelopen 100 jaar verder bevestigd. (Opm.: Geen enkele theorie is overigens absolute waarheid, en kan altijd vervangen worden door een meer algemenere en krachtige theorie indien dit overeenkomt met de observaties en experimenten).
  Als men terug redeneert in de tijd (a.h.w. de “film”) terugdraait dan zie je dat het heelal zo’n 13.7 miljard jaar geleden is ontstaan uit een zg. “oeratoom” (Om de woorden van Lemaitre te gebruiken, de temperatuur dichtheid waren ook kort na de oerknal ontzettende hoog, verder vond er inflatie plaats). De oerknal zelf is trouwens nog onbegrepen op niveau van de kwantumzwaartekracht. Echter de theorie: oerknaltheorie in combinatie met inflatie op basis van “algemene relativiteitstheorie” en het “standaard model” (SU(3) x SU(2) x U(1)) is momenteel het beste wat we wetenschappelijk hieromtrent over hebben. Verder: dat een theorie erg oud is wil niet zeggen dat de theorie ook juist is, Newton’s theorie omtrent de zwaartekracht (die ouder was) is vervangen door Einstein’s theorie.
  Zelf sta ik ook kritisch tegenover de algemene relativiteitstheorie, deze theorie heeft ook oplossingen die niet met de waarnemingen overeenkomen (zoals Gödels Universum) en heeft ook oplossingen met gesloten tijdslussen (closed timelike curves: CTC), wat ikzelf hoogt dubieus acht. Dit komt door de rijke structuur van deze hoog niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen (de z.g. “Einstein vergelijkingen” voor gravitatie) die legio aan oplossingen kunnen toestaan. Verder verliest de theorie haar geldigheid op (sub) atomaire schaal, een “huwelijk” met de kwantummechanica is tot nu toe uitgebleven. Verder voorspelt de algemene relativiteitstheorie z.g. “singulariteiten”, dat is mijn inziens ook een tekortkoming van deze theorie, die haar geldigheid dan veriest in deze zg. “singuliere punten”.
  (opm.: singulariteitstheorema’s volgen uit de z.g. (Klassieke) Raychaudhuri vergelijking. De quantum versie van deze vergelijking (Quantum Raychaudhuri vergelijking) omzeilt/voorkomt mogelijk de singulariteit).
  Modernen ontwikkelingen in de wetenschap als gevolg van de relativiteitstheorie en de kwantummechanica kunnen we niet meer wegdenken uit ons dagelijks leven: TV, mobiele telefonie, computers, transistors, lasers, MRI, nanotechnologie en GPS Met dank aan vnl. kwantummechanica maar ook de relativiteitstheorie. (Eerlijk gezegd heb ik in het scheppingsverhaal niet het recept gezien van deze alledaagse en moderne ontwikkelingen en ontwikkelingen van de afgelopen decennia).
  Zelf sta ik tevens kritisch tegenover de superstringtheorie om dat dit naast haar bijna “magische” uitstraling in de buurt komt van een “de-magische” (of beter gezegd een dogmatische) inslag, dit is geen natuurkunde en ook geen wiskunde maar het lijkt wel een nieuwe tak van sport. Nog geen enkele waarneming heet deze theorie bevestigd. Het enige echter sterke punt is de microscopische afleiding van de Bekenstein-Hawking entropie formule voor zwarte gaten (S=1/4 A (in eenheden van de Planckoppervlakte, S=entropie en A= oppervlakte van de waarnemingshorizon.)
  Ik heb sterk de indruk dat u geen zuiver wetenschappelijke achtergrond heeft, dat geeft op zich niet, kom er dan vooruit en verkondig dan geen onsamenhangende onzin waar u zo star aan vast houdt op deze blog. Of is uw doel om eens lekker wat reacties uit te lokken om te kijken hoe mensen reageren? Ik heb u tot nu toe redelijk serieus genomen met hier en daar wat “relativerende” humor, als “relativist” houd ik daar wel van. Vriendelijk groetend, drs. Pascal Kwanten (Drs./MSc. in de theoretische natuurkunde).

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Beste Pascal, met dank voor je inzet en met respect voor je motivatie en kennis moet ik je toch meedelen dat ik het beter weet. Er was geen oerknal, maar het is schepping. De opperste entiteit is warmte. Het heelal is een afspiegeling van een afkoelingsproces, waarneembaar in opeenvolgende aggregatietoestanden. De meest ultieme aggregatietoestand is een drie polaire spanning, weer te geven in een eenvoudige formule en herkenbaar in de gepolariseerde deeltjes van alle atomen. Alle volgende aggregatietoestanden laat ik graag aan jouw deskundigheid over.
  Een eventuele oerknal zou te dateren zijn, maar schepping niet. Veel baanbrekende wetenschappers waren zeer gelovige mensen. Waarom hebben jullie dat pad verlaten? Met vriendelijke groeten, ing. bouwkunde J.S. Zwetsloot.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Beste Zwetsloot, …ach er zijn meerdere paden, niet zo beperkt denken waarde heer. Zoals ik aangaf in mijn reactie kan geloof en wetenschap heel goed samengaan zoals een van de grondleggers (G. Lemaitre) van het oerknalmodel een priester was. Andere geleerden zijn weer atheist, mooi die diversiteit

  Kennelijk neemt u niet echt de moeite om in te gaan op mijn betoog behalve dan dat u respect heeft en vervolgens afwimpelt en “beter” weet.

  Ik zie dat u bouwkundige bent, dat intrigeert mij. Ik kom graag bij u op bezoek waar u mij kan laten zien hoe u uw kosmische luchtkastelen bouwt ter illustratie en bevestiging van uw bouwkundig wankel onsamenhangend theorietje of beter gezegd kruiswoordraadseltje (ik mag het nog zelf invullen ook, ik zou wel eens willen weten hoe u omgaat met het “unparticle” een concept geintroduceerd door Howard Georgi, lees maar op www).

  Kostelijke humor van u, lol, …vind u zelf ook niet?…wat een kul, ik neem het allemaal niet zo serieus. Maar ik had u graag geholpen als u dat wilt, “je mot er wel open voor staan”. Beetje een Johan Cruijff manier van spreken.

  Publiceer uw theorie op ArXiv zou ik zeggen en mocht dat niet lukken op ViXra.

  “Als ik het zie ga ik het zelfs geloven”.

  Fijne dag ik heb genoten van uw entertainment en u hebt uw rondje virtuele aandacht gekregen….

  hahahaha 😉 😉 😉 😉

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Breng zelf eens iets nieuws, beste Kwanten, dan valt er wat te lachen. Op 24 februari 2016 gaf ik in een eerder blog van NewScientist, over onmogelijk bestaande zogenaamde zwaartekrachtgolven, een verklaring voor de zwaartekracht. Vandaag breng ik een nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van het heelal. De ruimte is van iedereen schreef ik u eerder, zelfs voor een bouwkundig ing. Dat kunt u op z’n minst respecteren, zoals ik ook uw kennis respecteer.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Geklets in de sloot: Die nieuwe onzin die ik schreef enige dagen geleden over emergonen en fundamentalonen daarvan had ik gehoopt dat u zou bulderen van het lachen, echter u ging over de schreef toen ik dit scheef. Wat voor nieuws bedoelt u eigenlijk: slecht nieuws of goed nieuws voor u? De vraag is wie dan lacht? Ik vermaak me wel.

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  OP 24 FEBRUARI 2016 HEEFT ING J.S. ZWETSLOOT ALS EERSTE MENS EEN VERKLARING VAN DE ZWAARTEKRACHT OP INTERNET NAAR VOREN GEBRACHT EN OP 20 MAART 2016 EEN NIEUWE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET HEELAL. DE REDACTIE VAN NEW SCIENTIST EN VELE ANDERE LEZERS ZIJN HIERVAN GETUIGE. DE “WET VAN ALLES” IS INMIDDELS IN HET BEZIT VAN GENOEMDE REDACTIE.

  GETEKEND 20 MAART 2016 ING. J.S. ZWETSLOOT.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Je houdt de spanning er wel in Zwetsloot. Een koekenbakker is geen loodgieter en andersom. U bent een koekenbakker die op de stoel van een loodgieter gaat zitten. Kortom een bouwkundige mag een mening hebben over een (theoretisch en ook experimenteel) natuurkundig onderwerp, maar onderbouw deze mening dan ook wetenschappelijk, onzin verkondigen (in de vorm van “raadsels” en onsamenhangende beweringen die holle kreten zijn en verder geen argumenten geven, behalve dan dat de redactie in bezit is van wat woorden en formules is niet des wetenschaps). Kortom ik ga als voormalig afgestudeerde theoretisch natuurkundige niet op de stoel van een bouwkundige zitten, ieder zijn vak. Meningen mogen gegeven worden, dit zijn niet altijd feiten, maar flauwekul verkondiugen doe je maar lekker op je eigen facebook, twitter account. Tot horens koekenbakker. (hoax ?)

  (PS.: Waarom heeft de redactie het werk nog niet gepubliceerd?)

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Helemaal eens met Joop, draai het om: kennelijk komen er “onzinnige” antwoorden uit in 5 dimensies. Dus 4 dimensies is zonder “pathologieen”. Vraag is wel of er ook rariteiten zoals naakte singulariteiten optreden in 10 of 11 dimensies, het domein van de superstring en M-theorie. Hogere dimensies kunnen mogelijk ontdekt worden door het LHC en ook om eens te kijken of de zwaartekrachtswet afwijkt op korte afstanden.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  @Nico W: het is meer het popu-lisme in de popu-laire wetenschap. Echte wetenschap is allerminst populistisch zo ik het niet willen noemen.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Waar blijft de redactie in deze discussies? Ik houd wel van zinvolle interactive.

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Pascal, je gebruikt aan mijn adres woorden als, Zwets sloot, verwerpelijke uitspraken, een verzoek om verwijdering van mijn comments, gezwets in de sloot, geklets in de sloot, koekenbakker, allemaal termen die meer over jou zeggen dan over mij. Mijn stellingname van 20 maart staat, heb ik logisch beredeneerd en zijn niet experimenteel te onderbouwen.
  Het heelal is een creatie en staat dichter bij techniek dan bij natuurkundigen. Dat jij de door mij gebruikte redenatie niet begrijpt was te verwachten. Jullie gebruiken liever kostbare schietapparaten zoals het LHC of het LIGO project van één miljard. Logische redenatie is goedkoper en van meer waarde. Niet bestaande 11 dimensies, superstring en een M-theorie zijn ook niet experimenteel onderbouwd en zijn ook niet logisch te beredeneerd. Het heelal is veel eenvoudiger dan jullie veronderstellen en willen horen. Het moet perse moeilijk, maar het is eenvoudig!

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Heb ik een persconferentie gemist waarin het goedkope JSZ experiment wereldkundig is gemaakt? 😉 Nieuwe rubriek aanmaken met de titel: “Humor en Quatsch”

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Het kan zelfs helemaal gratis en is reeds vastgelegd in de “Wet van alles”. Vraag aan de redactie van NewScientist of zij tot publicatie bereid zijn.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Wij zijn helaas niet je secretaris/secretaresse 😉 Dus gewoon even zelf doen, en je zelf afvragen waarom het nog niet gepubliceerd is….. (ik weet het al).

  …voor iemand die zich laagdunked uitlaat over gevestigde theorieen en betrokken wetenschappers (door ze “bedriegers” te noemen) en experimenten als duur en onzinning te bestempelen en daarmee onrecht aan te doen aan de vele wetenschappers die hieraan gewerkt hebben en met een hoop humoristische onzin komt verwacht ik hooguit een publicatie in de rubriek: “wetenschappelijke missers”. ==”Good luck my friend”== LOL

  😉 🙂 🙂

 • J.S. Zwetsloot

  | Beantwoorden

  Hoeveel onbewezen of niet te bewijzen veronderstellingen, opmerkingen en theorieën kunnen “wetenschappers” zich veroorloven? “Bedrog” was geen loze kreet, maar een gefundeerde. Ruimte/tijd, ruimtekromming, zwaartekrachtgolf, vragen over de relativiteitstheorie, de formule E=mC² waarvan de uitkomst 0 (nul) blijkt en ook in dit artikel wordt Einstein weerlegt. Is de grens hiermee bereikt of moeten we nog honderd jaar met deze onzin doorgaan. Dan wens ik jullie heel veel succes en ik hoop dat de gemeenschap zo verstandig is om daar niet langer geld in te investeren. Hebben “wetenschappers” niet de plicht om hun status op niveau te houden, zodat ze serieus genomen kunnen worden of moet dit ook vervlakken?

  Hoeveel keer kan een schrijver, die zich opwerpt als verdediger van een bepaald artikel, zich in het bijbehorende blog veroorloven om iemand op zijn naam en anderzijds te beledigen en te vernederen? Dit heeft niets met humor te maken, maar heeft geen andere bedoeling dan iemand belachelijk te maken.
  Als de redactie heeft beslist om de ingediende “Wet van alles” niet te publiceren nemen ze een zeer grote verantwoording en zal ik verder geen woord meer aan hen of aan een blog besteden. Een verklaring voor de zwaartekracht en een nieuwe visie op de ontstaansgeschiedenis van alles, heb ik op 24 februari 2016 en in dit blog veiliggesteld. Daarmee heb ik mijn doel bereikt en kan ik deze zaak afsluiten. Het overige is voor de verantwoording van anderen, die ik geheel belangeloos en zo volledig mogelijk heb geïnformeerd. De formule behorend bij de “Wet van alles” ofwel de sleutel tot alles, maak ik niet openbaar en blijft in mijn bezit. Veel wijsheid gewenst.

 • Pascal Kwanten

  | Beantwoorden

  Ach je bent totaal niet serieus te nemen (geloof je nu zelf wat je zegt? ;-)…zo te horen ben je een gelovig iemand…), wat geld betreft: wapen-en tabakslobby, de financiele- & euro crisis, de oorlogen kosten ontzettend veel meer geld, dan het dankbare werk wat veel wetenschappers met passie en hartstocht verrichten, dat schijnt deze grappenmaker en jan joker die “De Wet van Alles” heeft verzonnen niet te begrijpen. (Of is het de wet van alles of niets?) Helaas heb je toe nu toe geen enkel concrete antwoord op mijn vragen gegeven, ik vermaak me wel met deze “hoax” en jij denk ik ook wel 😉 welterusten, morgen weer een dag.

 • Marco

  | Beantwoorden

  @J.S. Zwetsloot

  Uw reacties hebben een hoog ‘Ding 6’-gehalte (zie http://www.newscientist.nl/blogs/8-dingen-die-vet-irritant-zijn-aan-wetenschap).

  “Als de redactie heeft beslist om de ingediende “Wet van alles” niet te publiceren nemen ze een zeer grote verantwoording en zal ik verder geen woord meer aan hen of aan een blog besteden.”

  Als de redactie van New Scientist zou beslissen om alle ingediende theorietjes van pseudowetenschappers te publiceren (want reken maar dat u niet de enige bent), dan zou ze geen ruimte meer over hebben voor echte wetenschap, dunkt me.

  “De formule behorend bij de “Wet van alles” ofwel de sleutel tot alles, maak ik niet openbaar en blijft in mijn bezit.”

  Het delen van informatie is een essentieel onderdeel van het natuurwetenschappelijke proces. Dat u daar niet aan meedoet, doet vermoeden dat u zelf ook weinig vertrouwen in uw ‘formule’ heeft.

 • Ans Schapendonk

  | Beantwoorden

  Er is een VIERDE dimensie en die ligt in de TAAL dat een VAST VERLOOP kent in alle talen en daarom universeel is. Woorden worden van achteren langer en lossen van voren op (klinkers verlopen alfabetisch). Dus uit STAR > STER > (s)TORA > (t) ORAKEL > TUAS GLOS (2e Schrift, Bijbel). Uit (ora)KEL helixt KORAN > KUADRANT (Quadrant). Uit MADAM helixt ADAM > ADEM > ATEM dat door permutatie (lees van achteren naar voren) helixt in META > METAAL > MENTAAL > MIJN TAAL. Conclusie: met dit taalpatroon kunnen we het verleden reconstrueren en de toekomst (voor)spellen. Voilà, de VIERDE DIMENSIE.
  Ans Schapendonk

 • Harry Wijffels

  | Beantwoorden

  Zo ‘beholder’, als zijnde ‘academicus’ heb je jezelf hier wel gedisqualificeerd met je sexistische opmerking die niet getuigt van enige voorhanden zijnde intelligentie.
  Bovendien zit Schapendonk er met haar idee van de zwaartekracht in de vorm van trekijzer, en dus geheugenmateriaal, volgens mij niet ver naast.

Plaats een reactie