Het mysterie van de lege mummies

Wetenschappers hebben ontdekt dat een groot deel van de Egyptische dierenmummies leeg is. Waarschijnlijk was er zoveel vraag naar deze mummies, die als offer konden dienen, dat de Egyptische mummiemakers niet genoeg dieren konden vinden om te mummificeren.
Lees verder »

Roofkakkerlak ontdekt in barnsteen

Paleontologen hebben in een stuk barnsteen het fossiel van een prehistorische roofkakkerlak gevonden. Het dier leefde zo’n 100 miljoen jaar geleden, en deelde de aarde dus met dinosauriërs. De onderzoekers publiceerden hun vondst in het vakblad Geologica Carpathica.
Lees verder »