Kindergriepprik

Trenton, New Jersey (VS) – Volgens Japans onderzoek beschermt het vaccineren van schoolkinderen ouderen tegen het griepvirus (AP).Vanaf het midden van de jaren zeventig tot de jaren negentig werd tweederde van de Japanse schoolkinderen gevaccineerd tegen het griepvirus. Het aantal…  Lees verder »

Dovemansoren

Ook volwassenen die voor hun kleuterjaren doof zijn geworden, hebben profijt van een gehooroperatie. Lees verder »

H-spot

Londen (UK) – Onze hersenen gaan selectief om met grappen. Alleen de leukste moppen krijgen toegang tot een speciaal gebied in onze hersenen: het ‘vermaakplekje’.Moppen zetten je vaak op een verkeerd spoor en maken vervolgens een onverwachte wending die je…  Lees verder »

Levensduur hangt af van geboortedatum

Rostock (D) – Een uitgebreid onderzoek in Denemarken en Oostenrijk wijst uit dat voor mensen van vijftig jaar en ouder de geboortedatum de levensduur beïnvloedt. Nee, een bewijs voor astrologie is het niet, dat de geboortedatum van vijftigjarigen invloed heeft…  Lees verder »

Levensverwachting haalt nooit honderd

Parijs (F), Chicago (VS) – “De toename van de levensverwachting zal vanaf 2050 geteld worden in dagen en maanden. Niet langer in jaren,” zeggen Jay Olshansky en Aline Désesquelles in het toonaangevende tijdschrift Science.Een Franse of Japanse baby die…  Lees verder »

Dyslectici opsporen voor het leren lezen

Georgetown (VS) – Onderzoekers bewijzen dat dyslexie een biologische oorzaak heeft.Na opeenvolgende studies naar de oorzaken van dyslexie, ofwel woordblindheid, concluderen Amerikaanse onderzoekers dat de hersengebieden die de mens gebruikt om te lezen minder goed functioneren bij mensen met dyslexie…  Lees verder »

Extra ‘schedel’ biedt bescherming

Crowthorne (UK) – Een nieuw type helm bootst het beschermende mechanisme van het hoofd na. Het zou daardoor vele levens kunnen redden en verwondingen kunnen voorkomen.De ontwerper van een nieuw soort helm, K. Phillips, begon zeven jaar geleden met zijn…  Lees verder »