Ingrid Boas

Ingrid BoasIngrid Boas bestudeert de relatie tussen klimaatverandering en migratie. Droogte, orkanen en overstromingen verwoesten gebieden en maken plekken onbewoonbaar. Boas reist naar getroffen gebieden, waar ze observeert en spreekt met de 
bevolking over wat er gaande is. Ze bestudeert welke keuzen mensen maken en hoe zij tot die keuzen komen. Hoewel doorgaans wordt gedacht dat miljoenen klimaatmigranten naar Europa trekken, blijkt dat de meesten juist dicht bij huis blijven. Aan de hand van haar bevindingen kan beleid worden ontwikkeld om mensen in de kwetsbare gebieden te beschermen. Boas vindt dat we, ondanks de fysieke afstand, niet weg mogen kijken als klimaatverandering anderen raakt.