Wij brengen onze lezers graag met elkaar in contact om elkaars vragen te beantwoorden. Heb je een vraag, stel hem dan hier, via e-mail (datisdevraag@newscientist.nl) of Twitter (@brunchik / @NewScientistNL en #datisdevraag)

Hoe heeft het eerste vuur op aarde eruit gezien?

We weten van de vroege aarde dat er zich geen zuurstof in de atmosfeer bevond. Dat werd er pas ingebracht door levende fotosynthetiserende organismen. Het zuurstofpercentage heeft zich langzaam opgebouwd tot de huidige 20 procent (en in sommige tijdperken nog wel meer). Maar op enig moment moet het zuurstofgehalte genoeg gestegen zijn om de eerste kettingreactie van brandbaar materiaal te laten plaatsvinden. Lees verder »

Schaduwstralen

Als ik met de zon achter me in het water in een sloot kijk, zie ik mijn schaduw op het water. Vaak lijkt het ook alsof er een soort bewegende stralen rond de schaduw van mijn hoofd naar buiten steken, met mijn hoofd als centrum.
Lees verder »

Clubs van zes

Veel clubs zoals Rotary kennen jaarlijks wisselende groepen van zes mensen, ‘clubs van zes’. De uitdaging is om een systeem te ontwerpen dat waarborgt dat een bepaald aantal jaren lang niemand leden van eerdere clubs van zes kan tegenkomen. Lees verder »