Anna Louise Smith

Anna Louise SmithDoor de toenemende wereldbevolking stijgt de vraag naar energie. De natuurlijke energiebronnen van de aarde raken uitgeput, dus moeten we iets veranderen aan de manier waarop we energie opwekken. Anna Louise Smith richt zich op de mogelijkheden van kernenergie. Ze doet onderzoek naar nieuwe kernreactoren die veiliger zijn en het beheer van radioactief afval verbeteren. Smith bekijkt de interacties tussen materialen en koelvloeistoffen in deze nieuwe reactoren. Het gaat hierbij om reactoren die gesmolten zout of natrium als koelvloeistof gebruiken. Smith werkt zo transparant mogelijk om de acceptatie van kernenergie te bevorderen.