Naar het nieuwe Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine

Rede uitgesproken door uitgever Roeland Dobbelaer, bij de presentatie van het nieuwe Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine, 6 januari jl. in het wetenschapsmuseum newMetropolis te Amsterdam.Dames en heren, Allereerst wil ik u namens het hele Natuurwetenschap & Techniek-team en Veen Magazines…  Lees verder »

Plasma in je auto

Een apparaat ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology kan de uitstoot van stikstofoxide door auto’s fors terugbrengen. Het is goedkoop en goed toepasbaar in de huidige automodellen.Onlangs installeerden de uitvinders aan het Massachusetts Institute of Technolog de…  Lees verder »

Minder prikken nodig

De Amerikaanse overheid heeft een nieuwe toedieningsvorm voor groeihormoon goedgekeurd. Patiëntjes hebben daardoor jaarlijks vijftien- tot dertigmaal minder behandelingen nodig. Lees verder »

Bouwpakket voor biologen

Rockford, Maryland, VS – Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat een cel aan driehonderd genen genoeg heeft om te kunnen leven. Dat biedt uitzicht op celbouwpakketten voor biologen.De ontrafeling van genetische informatie van allerlei organismen verloopt razendsnel. Van virussen en bacteri…  Lees verder »

Het Digitale Archief deel III

Tien jaar Natuurwetenschap & Techniek op cd-rom. Het overgrote deel van de grote artikelen die in de jaren negentig in Natuurwetenschap & Techniek verschenen, is nu verzameld op het derde deel van Het Digitale Archief, dat u via deze website kunt…  Lees verder »

Orale toediening aan vissen

Franse, Belgische en Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om vissen een hormoon toe te dienen. De methode vermindert de werkdruk en maakt het injecteren van vissen overbodig. Commercieel aantrekkelijke vissen zoals de forel hebben een paaitijd die wel…  Lees verder »