Cern vindt nieuwe hint voor scheurtjes in standaardmodel

Fysici hebben nieuwe aanwijzingen gevonden in hun zoektocht naar de heilige graal in het deeltjesonderzoek. Zij vonden mogelijk bewijs voor natuurkunde voorbij het standaardmodel, het model dat (tot nog toe) alle deeltjes en hun onderlinge interacties verbindt.

Het LHCb-experiment bij Cern vond een mogelijke hint dat er meer is dan alleen het bekende standaardmodel. Beeld: Cern.

Het deeltjesgedrag dat de natuurkundigen nu ontdekten wijkt namelijk af van wat het standaardmodel voorspelt. Die afwijking is overigens zeer welkom omdat het standaardmodel een aantal zaken – zoals de ware werking van zwaartekracht – maar niet kan verklaren. Fysici hopen daarom dat er ‘meer’ is, maar blijken tot nog toe niet in staat dat te vinden.

Het resultaat dat de onderzoekers nu boekten is een hint dat ze op de juiste weg zijn, maar is statistisch nog niet stevig genoeg om nu al van een ontdekking te spreken. Het huidige signaal heeft een significatie van 2,2 tot 2,5 sigma. Dat betekent dat er een kans van grofweg één op de vijftig bestaat dat je dit signaal meet, terwijl het ouderwetse standaardmodel toch klopt. Fysici spreken pas bij 5 sigma van een ontdekking. Die kans is dan namelijk gedaald tot grofweg één op een miljoen.

Voorzichtigheid is dus geboden. Vorig jaar vonden fysici nog hints voor het bestaan van een nieuw deeltje, hints die zelfs al 3 sigma sterk waren. Tot ieders teleurstelling verdween het deeltje na meer metingen echter als sneeuw voor de statistische zon. Fysicus Marcel Merk, die bij het Nederlandse deeltjesfysica-instituut Nikhef groepshoofd is van het experiment dat de hint als eerste opving, stelt in een blog op de site van het instituut desondanks dat het er in dit geval ‘aardig op begint te lijken’ dat ze beet hebben.

LEESTIP! Lees alles over nog onontdekte deeltjes in De deeltjessafari van Jean-Paul Keulen. Bestel het boek in onze webshop!
LEESTIP Lees alles over onontdekte deeltjes en onbekende krachten in De deeltjessafari van Jean-Paul Keulen. €17,50. Bestel nu in onze webshop!

Deeltjesverval

Hij baseert zich daarbij op de meting van het LHCb-experiment. Dat mat hoe een zwaarder deeltje (een zogeheten Bo-meson) in de deeltjesversneller uiteenviel in een collectie andere deeltjes. Tussen die deeltjes bevinden zich onder andere elektronen en hun zwaardere tweelingbroertjes, de muonen.

Tot nog toe stelde het standaardmodel dat deze twee deeltjes identiek zijn, op hun massa na. Ze moeten zich daarom dus, afgezien van gevallen waar die massa van invloed is, exact hetzelfde gedragen. Een echte eeneiige tweeling, dus.

Dat verschijnsel noemen fysici overigens ‘lepton-universaliteit’, naar de verzamelnaam – lepton – die ze gebruiken om onder andere het  elektron, het muon en het nog zwaardere tau-deeltje mee te beschrijven.

De nieuwe metingen suggeren nu dat die lepton-universaliteit niet bestaat. In plaats van even vaak, blijken de muonen bij het gemeten verval namelijk net ietsje minder vaak te ontstaan. Dat is alleen mogelijk als er nog andere eigenschappen verschillen. Als ze bij wijze van spreken geen eeneiige, maar tweeeiige tweeling zijn.

‘Iets’ aan de hand

Het is niet voor het eerst dat dit soort hints opduiken. De sterkste hint dat lepton-universaliteit niet bestaat, heeft een betrouwbaarheid van 4 sigma, oftewel een kans van 1 op 20.000 dat je het signaal meet terwijl het standaardmodel (inclusief lepton-universaliteit) toch klopt. Dat resultaat werd geboekt bij bij metingen van verschillen in het ontstaan van muonen en tau-deeltjes. Het statistisch iets zwakkere nieuwe  resultaat bevestigt daarom vooral het steeds sterker wordende beeld dat er ‘iets’ aan de hand is. Als dat beeld na verdere metingen overeind blijft, en de statistische betrouwbaarheid van de resultaten opgekrikt kan worden tot 5 sigma, kan dat verstrekkende gevolgen hebben in de natuurkunde. De meting kan bijvoorbeeld verklaren waarom deeltjes als het elektron maar in 3 soorten – met verschillende massa’s –  voorkomen en niet in, pak ‘m beet, 5, 12 of 100. Dat is een raadsel waar op dit moment nog niemand een antwoord op heeft.

Nog interessanter is dat de natuurkrachten die nu in het standaardmodel zitten geen onderscheid maken tussen die 3 soorten deeltjes. ‘Het gegeven dat alle krachten tussen verschillende geladen leptonen (elektron, muon, tau-deeltje) universeel zijn, geldt voor de bekende deeltjeskrachten: de wisselwerking met sterke gluonen, elektromagnetische fotonen, en zwakke W en Z bosonen’, schrijft Merk. ‘Het betreft een fundamenteel principe waarop het Standaardmodel is gebouwd.’ De nieuwe metingen roepen volgens hem daarom een dringende vraag op: ‘bestaat er nog een natuurkracht die anders is voor de verschillende types deeltjes?’

Het antwoord zou best weleens ja kunnen zijn. Volgens Merk is het resultaat daarom ‘héél spannend’. Bovendien kan het niet alleen de deur openen naar een nieuwe soort natuurkracht, maar het resultaat kan ook de volgende zet zijn in de pogingen van fysici om een overkoepelende ‘theorie van alles’ te bouwen. ‘Dan is er heel wat voer voor kosmologen om die nieuwe natuurwetten in te bouwen in de theorie van de Big Bang’, stelt Merk.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste wetenschapsnieuws? Meld je nu aan voor de New Scientist nieuwsbrief. 

Lees verder:

2 Reacties

 • Cor Stevens

  | Beantwoorden

  Op Newscientist worden al mijn bijdragen verwijderd uit ANGST dat uitkomt waarop ‘wetenschappers’ HUN sensatinele ontdekkingen op baseren.
  Uit ‘vouwen’ helixt ‘bouwen’ en dan ‘mouwen’ resp. ‘nauwe’ en dan ‘nieuwe’. In combinatie met ‘bekers’ gaat het dan om de ‘amfora’ alias ‘waterma(n)’ alias ‘aquarius’, net als Orion een ‘dubbele beker’ en dus een ‘zandloper’ (symbool van de tijd), maar ook een DIABOLO die niet alleen naar ‘duivel(s)’ verwijst – vgl. SANTA (heilig) naast SATAN (duivel alias LUCIFER > LE CHIFFRE (het cijfer), maar ook naar DIA en BOL. De CHRIST (santa) en de ANTICHRIST (satan) vormen samen een TAN > TEN (zavelten > zuivel(s) alias (k)room(boter) > romb.. (geometrische figuur). Het getal TIEN (geboden) verwijst naar de TIENKANT gevormd door de dubbele vijfster (vijfhuis, pentagram) alias latijn DE > DEK > DEKA (disulfur decafluoride: het gat gaat door de gaten – denk aan het ‘nauw’ hierboven) > DE KAM (gelforese) > DE KAMER > DEKAMERONE waarin het ONE (nr. EEN, the room nr. ONE) helixt in Duits OHNE (zon > ‘zonde’ > zonder > sonar > resonantie (weerklank) alias MORFISCHE RESONANTIE) en dus naar NUL Het ‘zondekamertje’ (biechtstoel) hangt semantisch (betekenis) op die manier fonetisch (klank) samen met DE > DEK > DEK-LAAG (stukadoor: de ‘deur’ is ‘stuk’) DE KLAAGMUUR. DIt wordt veroorzaakt door de interferentie, omdat klank niet parallel (analoog) verloopt aan betekenis (vgl. Ik heb pijn aan mijn kruis – ‘geslachtsdeel’ NAAST mir tut das Kreuz weh – ‘rug’). Het ONE / OHNE (spreek ‘wan’) is gelijk met het ‘wan’ in WANORDE dat helixt in EEN ORDE(r), waardoor de NUL (schijnbaar) gelijk staat aan de EEN, maar vergeet niet dat WAN helixt uit TAN (tien) > TUAN > WAN.
  Het gaat daarom niet om de NULLEN en ENEN, waarover plagiaatplegers als een Robbert Dijkgraaf en een Erik Verlinde het hebben, maar over de EEN ‘naast’ de NUL en dus een TAN(code) > TIEN dat helixt in CIEN (100) > CHIEN alias Engels DOG dat door permutatie (lees van rechts naar links!) GOD betekent (ma > mad (gek) > meid (gekke meid, een ‘ouwe zeikerd’?) > madog (dogma) > mad dog (slecht geweten). DOG betekent in het Nederlands ( dat > Diets > DUTS (Dutch) dutjes (ouwe wijven alias HEXA’s (6 ‘dots’)) HOND dat helixt in HONDERD (100) en dan in HUN DRIETJES (100, 010, 001) alias de Vader, de Zoon en de Heilige Geest > GEESTE > GESTE (gebaar > (ge)BAREN dat niet alleen naar ‘geboorte’ verwijst, maar ook naar WEL (bron, fontein, DOUCHE) en dus naar GOLF en dus naar de SNAARTHEORIE alias STRINGTHEORIE, maar een SNAAR is als een HAAR, omdat het niet om HIS-STORY (zijn verhaal) gaat, maar om HER-STORE (haar ‘voorraadkamer’) en daarom betekent OOI (vrouwelijk SCHAAP met LAM (MAL > MALLE wijven)) > OOIEVAAR in het Duits STORCH. Dat heeft met de helix STAR (Stark > STAERKE – zetmeel) > STER > (s)TORA > (t)ORAKEL – van DAL (golf) > DEL > DELPI (pi = 3,14) > DELPHI > PHI (gulden snede alias ‘dia-bolo’)) > TUAS GLOS (2e schrift alias de PI > VI (2) > BI (2) > DIA)maar (ora)KEL helixt in KORAN > QUARAN > KWADRAAT > KWADRANT alias RAAM > ROOM > ROOMSE KERK.
  CONCLUSIE: het christelijke motief van de SLANG verwijst naar de Engelse betekenis ervan: ‘slang’ alias DIALECT alias VOL (volle bol) > VOLK (theos) > VOLKS > VOLKSTAAL > VOL (k) STAAL alias METAAL (ijzer) dat helixt uit MAT (moeder) > MIJTER (dubbele vijfhoek!) > IJZER > IJZERHOEK (Artois, Noord-Frankrijk), het echte ISRAËL, want het huidige ‘is not real’ (NAT > NOT(ch) > Nutte alias hoer > hour > our > ONZE DOUZE (11 > 12) alias ONS DOES (i.c. ONZE HOND) ‘is not real’, want door ‘history’ (door ZIJN verhaal) werd de realiteit VERDOEZELD! Dat werd echter veroorzaakt door de INTERFERENTIE.
  Men ziet hier de getallen TIEN > ELF > TWAALF die opnieuw helixt in ELF, waardoor het om de ELFDE VANDE ELFDE gaat dat helixt uit de HELFT VANDE HELFT (op honderd) en dat is 25% en dus 5 x 5 > 5 x 4 > (4 x 10 > 10 > 3 > 3 x 4) > 4 x 8 > 8 x 7 = 56, dat nu niet vermenigvuldigd, maar opgeteld moet worden: 5 + 6 = 11 en dan door permutatie – die ook VERDUBBELING inhoudt – DE ELFDE ‘vande’ ELFDE oplevert, waarin het VANDE helixt in VIANDE (vlees) > Duits FEIND > nl. EINDE > EINDER (horizon, vgl. Horus’ ZOON – haar zoon > ihre Sonne > irre ‘resonantie’ alias een STAPELGEK ‘antwoord’!
  Niet alleen Duitse maar ook Nederlandse medici noemen mij WOUS > WAUS ‘op zijn Tilburgs, maar deze Tilburgers zouden eens verder moeten denken dan hun neus lang is, want ‘einder’ (gebeurtenishorizon) helixt in Tilburgs ‘krek inder’ ! Helemaal GELIJK: de mens is het ‘evenbeeld van (s)KAT > KODE > GODEN > GOD geworden. Uit DE KAM (gelforese, gefluoriseerd) helixt DE KIM (einder), terwijl uit MADAM > ADAM > ADEM > ATEM door permutatie het META > METAAL (ijzer, ijzerpiraat) MENTAAL > MIJN TAAL > UNIEK INSTRUMENT helixt. Het ‘zuur’ in zuurstof (adem) heeft echter betrekking op het ‘zuur’ in ZUURSTOK (eierstok), waardoor het om een MIERZOET (onze lieve zoete Vrouwe) gaat, maar deze ‘bijtende urine’ levert wel de BYTES (energie). Dus, burgers gaat het om ‘ouwe zeikers’! De vraag luidt of het dan om mij gaat (i.c. de ‘malle wijven’) of om plagiaatplegers als Marburgse Wisschenschaftler als een Wiese, Herrgen, Schmidt, Künzel, Bornkessel, Fleischer, Einkehr, Reinhardt Hoffmann, Kyra, Koch, Sundermeyer of een Dijkgraaf of een Verlinde, die weigeren te bevestigen dat ze ‘hun’ ontdekkingen ontleend hebben aan mijn herontdekking van de universele klankhelix van GOROPIUS BECANUS, vader der vergelijkende taalkunde, lijfarts van Karel V, maar ook zoon van een BAK > BAKER(mat) > BAKERVROUW, een HEET HANGIJZER dus, een KOEVOET die helixt in KOE VOEDT alias LABYRINTH alias de MELK (Melkweg) van het RIND > RUND.
  Het gaat om de BAK ZEVEN (> Siebenacht alias de 8 x 7 – verzeping) alias ZEVEN DOTS waarmee je VIJF VIJFHUIZEN kunt vormen.
  Vertel mij nou maar WIE hier de stomste ‘runderen’ waren!
  laaghoofd > leeghoofd > LEGERHOOFDEN. De OORLOG staat voor de deur, want OOR (l) OOG alias het GAT GAAT DOOR DE GATEN, de MOUW wordt BINNENSTEBUITEN gedraaid waarbij de VERZEPING (8 x 7) een rol speelt, de TAP > SAP (sapvis alias MIN > MINNARET(ruis) MINNARES > MIN EEN RESTJE (kat > kuat > KWANT > KWENTJE (rest > resetten) is de KWINT > QUINTESSENS > ESSENTIE = ESSENCE = SENSE = SENSOR > ENSOR (heksen) alias ZORG (cara-gezicht: face to face) > CARE (to take care) alias NAASTENLIEFDE want het ZOET helixt in ZOENT omdat het om de VERZOENING gaat. Alleen door een onmetelijk LIJDEN (oorlog) leert een mens de naastenliefde te beoefenen, maar daar een mens een dualistisch (een tweedeling) wezen is, kan de EENWORDING (krek inder) niet menselijk zijn. Uit KAT helixt KONT (uiteinde) > (k)ONST (kunst) > ONSTERFELIJK. Het ‘gedenk te sterven’ helixt in ‘ge DENKT te sterven’. De mens mag misschien robotten creëren die ooit gaan overheersen (stalen bollebozen), maar juist het STAAL is ‘leven scheppend’, waardoor dit soort intelligentie in het ‘juiste licht’ moet worden ‘beschouwd’, want JUIST heeft met het JUICE, het SAP (saponificatie) te maken, met ‘the Jews’ (alle mensen: MAT > MENT > MENS), met de SEMI(eten), ha(l)flingen > Haftling > HECHTENIS (gevangenschap) > HECHTE – NIS. Het Duitse HECHT verwijst naar SNOEK, een roof-vis, want het tijdperk van de VISSEN ‘kan het dak op’ (the roof), waardoor het DAK > DAKKAPEL > KAPELLEKEN, een oud woord voor VLINDER die de DUBBELE BANAAN alias ridigity-theorie symboliseert, nu is (h)ontcijferd.
  Groetjes van de nieuwe PYTHA alias CHAPE GNOSSIS !
  Ans Schapendonk (9 mei 2017)
  • Steven
  13 mei 2017 | Beantwoorden
  New Scientist moderators, wordt het niet eens tijd te voorkomen dat storende (en gestoorde) onzin als hierboven geplaatst wordt, in plaats van het achteraf te verwijderen?
  Alleen al het gebruik van steeds wisselende namen zou voldoende reden moeten zijn het recht op reageren te ontzeggen.
  • KLukkluks
  14 mei 2017 | Beantwoorden
  Maar Steven, hier gebruiken zoveel mensen een nepnaam. De moderatoren kiezen blijkbaar eieren voor hun geld nu blijkt dat Ans Schapendonk de quintessens niet via het getal vijf (de vijfster) maar via een verdubbelde vijf – en dus een TIENKANT -heeft herontdekt. Uiteindelijk heeft zij het pleit van jou gewonnen. Hoe eerder je dat beseft, hoe beter!
  Het feest van de ongezuurde broden (matze > brood > BREATH alias ADEM) zit hem in de vijf GRANEN. BIj het proces van het DESEMEN, dus rijzen, worden dingen verheven tot een hoger niveau en dan getransformeerd!
  Manna is WIJSHEID (sapienta dat helixt uit PAT > PENTA > PIENSA) en dus een verwijzing naar VROEDVROUW. Koning Salomo was dus feitelijk een KONINGIN SALOME ! BIj deze bakervrouwen ging het om de BAK ZEVEN, zeven dots waarmee je vijf vijfhuizen kunt vormen: vier kleine en een groot: de ET(h)ER en dus de MEE-ETER alias de AS, waarop twee GELIJKEN liggen (de MOER-AS en de KRIK-AS alias de ochtendster ARTEMIS en de avondster AFRODITE.
  In het Hooglied van koningin Salome gaat het om de VLESELIJKE liefde, om de (h)ELFDE ‘vande’ (h)ELFDE, waarin het VANDE helixt in VIANDE (vlees) > VIJAND > FEIND > EINDE, maar dat is een EINDER (horizon, KIM) dat helixt in (krek) INDER (evenbeeld).
  N.B. (t)HERMAFRODIETEN waren zichzelf bevruchtende vrouwen, die voor de voortplanting geen man nodig hadden, want de X in XX (8) en XY (7) is doorslaggevend. Vrouwen bestaan al VEEL LANGER dan mannen!
  Bij 7 x 8 = 56 (5 + 6 = 11 en die verdubbeld) gaat het om het joods zevenacht > Siebenacht alias de SAPONIFICATIE (de verzeping) alias de CHAPERONNE, de MAAT, de GEZELLE alias VROEDVROUW en KRAAMVROUW die elkaars gelijken zijn en elkaar afwisselend helpen (vgl. bisschop > beim Schopf packen (bij het hoofdje pakken tijdens de bevalling).
  SNAP het eindelijk eens, Steven! Ik zag twee BEREN broodjes smeren, oh dat was een WONDER .. BOVENWONDER dat die beren smeren konden …

  Ans Schapendonk (14 mei 2017)

Plaats een reactie