ECI-formule al eeuwenoud

Als historicus ben ik geïnteresseerd in de lagere sociale klassen in de periode 1500 tot 1800. Vakgenoten verklaren me zo ongeveer voor gek, omdat het heel moeilijk is om aan bronnen over deze mensen te komen. Het tegendraadse aan…  Lees verder »

De kwantummechanica verbiedt de oerknal

Als ik mijn vakgenoten omschrijf als fysici (ik ben ook wiskundige, maar wiskundigen hebben niet zo’n uitgesproken mening over het volgende), dan kan ik zeggen dat ik het met de grote meerderheid onder hen ronduit oneens ben over het…  Lees verder »

Mitochondrion niet ontstaan door symbiose

De afwijkende theorie waarop ik kan bogen gaat over het ontstaan van mitochondriën. De dominante theorie sinds de late jaren zestig is dat mitochondriën zijn ontstaan uit symbionten, dat wil zeggen twee in symbiose voorkomende levensvormen. De voorloper…  Lees verder »

Onzekere risico’s

In de economische wetenschap bestaat er een klassiek onderscheid tussen de begrippen 'onzekerheid' en 'risico'. Risico wordt daarbij gezien als iets dat met statistiek te berekenen is. Onzekerheid gaat in die definitie alleen over situaties waarin…  Lees verder »

Verkeerde bestrijding bloedvergiftiging

Bloedvergiftiging (sepsis) is een ernstige aandoening veroorzaakt door bacteriën die in de bloedbaan komen. Als gevolg van de infectie verwijden de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt. Een gevolg daarvan is weer dat organen tekort zuurstof kunnen krijgen. Een kwart tot een derde van de patiënten overlijdt eraan, ook in een welvarend land als Nederland. Lees verder »

Zon en wind zijn ontoereikend

De wereld stevent lijnrecht af op een enorme energiecrisis. Terwijl de vraag toeneemt, raken de belangrijkste energiebronnen, olie, gas en kolen uitgeput. Velen denken dat daar de komende decennia wind- en zonne-energie voor in de plaats zullen komen. Ik…  Lees verder »

Wetenschap om te overleven

Vroeger in mijn studententijd ging je na je kandidaats op een lab werken. Terwijl je ook studeerde en tentamens deed voor je doctoraal, nam je deel aan het onderzoek, de werkbesprekingen, de koffie en de kletspraat in een onderzoeksgroep. Voor…  Lees verder »

Leve de schaarste!

“Mijn tegendraadse idee zou ik willen vangen onder de noemer: leve de schaarste! Schaarste, aan brandstoffen en grondstoffen, maakt creatief. We worden dan eindelijk weer gedwongen om meer te doen met minder materialen. Tegen dat eenvoudige prijsmechanisme komt geen regeringscommissie…  Lees verder »

Laat de computer wiskundige stellingen bewijzen

De wiskunde wordt terecht beschouwd als een van de meest exacte wetenschappen. Mathematische correctheid berust op strenge definities, bewijzen en berekeningen. Daardoor heeft het vak een precisie, kracht en zekerheid 'welke in het dagelijkse leven hun weerga niet kennen…  Lees verder »